sobota 10.04.2021

Imieniny: Michała Makarego

XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej (na żywo)

XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej (na żywo)

Śr, 24.06.2020 12:50

W sali kinowej Domu Kultury w Środzie Śląskiej o godz. 13:00 rozpocznie się sesja Rady Miejskiej. Jednym z punktów dzisiejszych obrad jest podjęcie uchwały w sprawie absolutorium.Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu nr XXV/20 z sesji Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej odbytej w dniu 29 kwietnia 2020 r.
  4. Usprawiedliwienia radnych.
  5. Debata nad raportem o stanie Gminy Środa Śląska za 2019 rok.
  1) podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania.
  6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Środa Śląska wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2019 rok:
  1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2019 rok,
  2) sprawozdanie finansowe Gminy Środa Śląska,
  3) informacja o stanie mienia Gminy Środa Śląska,
  4) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o przedłożonym przez Burmistrza Środy Śląskiej sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2019 rok,
  5) opinia Komisji Rewizyjnej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2019 rok,
  6) opinie stałych komisji Rady Miejskiej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2019 rok,
  7) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok.
  7. Absolutorium dla Burmistrza Środy Śląskiej:
  1) wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Środy Śląskiej,
  2) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Środy Śląskiej,
  3) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium.
  8. Podjęcie uchwał.
  9. Rozpatrzenie skargi z dnia 23 kwietnia 2020 r. na działalność Burmistrza Środy Śląskiej.
  10. Interpelacje i zapytania.
  11. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Środy Śląskiej w okresie między sesjami.
  12. Wolne wnioski i informacje.
  13. Zakończenie sesji.

Wykaz projektów uchwał do podjęcia na sesji Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej w dniu 24 czerwca 2020 roku

 1. Projekt uchwały nr 58/2020 – w sprawie likwidacji Punktu Przedszkolnego w Szczepanowie.
  2. Projekt uchwały nr 65/2020 – w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokali użytkowych w trybie bezprzetargowym na okres do 4 lat na terenie miasta Środa Śląska.
  3. Projekt uchwały nr 66/2020 – w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu w trybie bezprzetargowym na okres do 10 lat na terenie gminy Środa Śląska.
  4. Projekt uchwały nr 67/2020 – w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu w trybie bezprzetargowym na okres do 10 lat na terenie gminy Środa Śląsk.
  5. Projekt uchwały nr 68/2020 – w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Środa Śląska”.
  6. Projekt uchwały nr 69/2020 – w sprawie wyrażenia zgody na najem pomieszczeń gospodarczych w trybie bezprzetargowym na okres do 10 lat na terenie miasta i gminy Środa Śląsk.
  7. Projekt uchwały nr 70/2020 – w sprawie wyrażenia zgody na stworzenia nowych linii komunikacyjnych na terenie Gmina Środa Śląska.
  8. Projekt uchwały nr 71/2020 – w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Środy Śląskiej.
  9. Projekt uchwały nr 72/2020 – zmieniający uchwałę nr XXIV/201/16 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Środa Śląska, udostępnianych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia opłaty za korzystanie z nich.
  10. Projekt uchwały nr 73/2020 – w sprawie zasad finansowania przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Środa Śląska.
  11. Projekt uchwały nr 74/2020 – w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu w trybie bezprzetargowym na okres do 10 lat na terenie miasta Środa Śląska.
  12. Projekt uchwały nr 75/2020 – w sprawie wotum zaufania.
  13. Projekt uchwały nr 76/2020 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniemz wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2019 rok.
  14. Projekt uchwały nr 77/2020 – w sprawie absolutorium.
  15. Projekt uchwały nr 78/2020 – w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie pisma Wojewody Dolnośląskiego dot. pełnienia funkcji członka zarządu Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego „Polonia” przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej.
powrót na górę
 • IwanGelik powiedział(a) Więcej
  kto z Was próbował legalnie pozbyć się śmieci?... 29 minut temu.
 • Boguslaw powiedział(a) Więcej
  Udanin matecznikiem Polskości i  Patriotyzmu. 2 godziny temu.
 • Władyslaw powiedział(a) Więcej
  Szanowni Państwo Wasza patriotyczna postawa, powinna... 2 godziny temu.
 • Emanuella powiedział(a) Więcej
  Dlaczego wy Średzianie  nie chcecie mieszkać w... 2 godziny temu.

Wyszukiwarka artykułów:

Pogoda Środa Śląska

Lokalne ogłoszenia drobne

30.03.2021 09:27 wrote:

KUPIĘ ANTYKI - SKUP ANTYKÓW - LIKWIDACJA - MIESZKANIA, DOMU, KOLEKCJI - GOTÓWKA od ręki - SZYBKI KONTAKT i DOJAZD ! Kupię Stare Obrazy, Obr…

29.03.2021 04:41 wrote:

Oferuję:- wycinkę drzew,- zrąbkowane gałęzi z wywozem,- przygotowywanie działek pod inwestycję,- karczowanie pni,- usługi melioracyjne,- tr…

18.03.2021 11:20 wrote:

SKUPUJĘ ANTYKI / STAROCIE / DZIEŁA SZTUKI - DOJEŻDŻAM - PŁACĘ z góry EXTRA GOTÓWKĄ - ZADZWOŃ ! ZDECYDOWANIE KUPIĘ ANTYKI / STAROCIE od ręk…

14.03.2021 17:54 wrote:

Jeśli chcesz szybko sprzedać stare Obrazy, Obrazki np. po likwidacji kolekcji, może po dziadkach, ze strychu, mieszkania, domu, może zawadz…