piątek 15.01.2021

Imieniny: Pawla Arnolda Izydora

XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej (na żywo)

XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej (na żywo)

Śr, 24.06.2020 12:50

W sali kinowej Domu Kultury w Środzie Śląskiej o godz. 13:00 rozpocznie się sesja Rady Miejskiej. Jednym z punktów dzisiejszych obrad jest podjęcie uchwały w sprawie absolutorium.Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu nr XXV/20 z sesji Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej odbytej w dniu 29 kwietnia 2020 r.
  4. Usprawiedliwienia radnych.
  5. Debata nad raportem o stanie Gminy Środa Śląska za 2019 rok.
  1) podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania.
  6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Środa Śląska wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2019 rok:
  1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2019 rok,
  2) sprawozdanie finansowe Gminy Środa Śląska,
  3) informacja o stanie mienia Gminy Środa Śląska,
  4) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o przedłożonym przez Burmistrza Środy Śląskiej sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2019 rok,
  5) opinia Komisji Rewizyjnej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2019 rok,
  6) opinie stałych komisji Rady Miejskiej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2019 rok,
  7) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok.
  7. Absolutorium dla Burmistrza Środy Śląskiej:
  1) wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Środy Śląskiej,
  2) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Środy Śląskiej,
  3) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium.
  8. Podjęcie uchwał.
  9. Rozpatrzenie skargi z dnia 23 kwietnia 2020 r. na działalność Burmistrza Środy Śląskiej.
  10. Interpelacje i zapytania.
  11. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Środy Śląskiej w okresie między sesjami.
  12. Wolne wnioski i informacje.
  13. Zakończenie sesji.

Wykaz projektów uchwał do podjęcia na sesji Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej w dniu 24 czerwca 2020 roku

 1. Projekt uchwały nr 58/2020 – w sprawie likwidacji Punktu Przedszkolnego w Szczepanowie.
  2. Projekt uchwały nr 65/2020 – w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokali użytkowych w trybie bezprzetargowym na okres do 4 lat na terenie miasta Środa Śląska.
  3. Projekt uchwały nr 66/2020 – w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu w trybie bezprzetargowym na okres do 10 lat na terenie gminy Środa Śląska.
  4. Projekt uchwały nr 67/2020 – w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu w trybie bezprzetargowym na okres do 10 lat na terenie gminy Środa Śląsk.
  5. Projekt uchwały nr 68/2020 – w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Środa Śląska”.
  6. Projekt uchwały nr 69/2020 – w sprawie wyrażenia zgody na najem pomieszczeń gospodarczych w trybie bezprzetargowym na okres do 10 lat na terenie miasta i gminy Środa Śląsk.
  7. Projekt uchwały nr 70/2020 – w sprawie wyrażenia zgody na stworzenia nowych linii komunikacyjnych na terenie Gmina Środa Śląska.
  8. Projekt uchwały nr 71/2020 – w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Środy Śląskiej.
  9. Projekt uchwały nr 72/2020 – zmieniający uchwałę nr XXIV/201/16 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Środa Śląska, udostępnianych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia opłaty za korzystanie z nich.
  10. Projekt uchwały nr 73/2020 – w sprawie zasad finansowania przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Środa Śląska.
  11. Projekt uchwały nr 74/2020 – w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu w trybie bezprzetargowym na okres do 10 lat na terenie miasta Środa Śląska.
  12. Projekt uchwały nr 75/2020 – w sprawie wotum zaufania.
  13. Projekt uchwały nr 76/2020 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniemz wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2019 rok.
  14. Projekt uchwały nr 77/2020 – w sprawie absolutorium.
  15. Projekt uchwały nr 78/2020 – w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie pisma Wojewody Dolnośląskiego dot. pełnienia funkcji członka zarządu Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego „Polonia” przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej.
powrót na górę

Najbliższe wydarzenie

Wydarzenie rozpocznie się za:
Trwające wydarzenie:
WOŚP w powiecie średzkim

Najnowsze artykuły

Wyszukiwarka artykułów:

Najnowsze komentarze

 • Piotrek powiedział(a) Więcej
  Żeby nie było tak  jak w WUM Warszawa najpierw po układach i znajomosciachpedały,celebryci,ubecy itp i... 4 godziny temu.
 • anonimowy powiedział(a) Więcej
  :silly: 4 godziny temu.
 • anonimowy powiedział(a) Więcej
  :cheer: 4 godziny temu.
 • Adam powiedział(a) Więcej
  Ojciec powinni najpierw pociągnąć do odpowiedzialności winnych zorganizowania całego tego cyrku z pseudo... 5 godzin temu.
 • Fikus powiedział(a) Więcej
  Tak to wyglada, że włodarzom miasta i powiatu wszystko jedno , czy jest tu schludnie czy byle jak.... 8 godzin temu.

Lokalne ogłoszenia drobne

05.01.2021 07:57 wrote:

Zatrudnię na stanowisko kierowcy w hurtowni nabiał-warzywa (Środa Śląska) Kontakt pod nr tel.: 505-171-828…

04.01.2021 19:40 wrote:

Poszukuję świadków policyjnych kontroli drogowych pojazdów, które miały miejsce na terenie powiatu średzkiego w lutym i marcu 2011 r.:- 03.…

01.01.2021 16:01 wrote:

KUPIĘ ANTYKI - D O J E Ż D Ż A M - ZADZWOŃ - GOTÓWKA od ręki !! Kupię ANTYKI - Obrazy, Ikony, Ramy, Witraże, Sztućce, Srebra, Platery, Porc…

11.12.2020 09:04 wrote:

ŚRODA ŚLĄSKA! INFORMACJA Z GRUPY POMOCOWEJ FB "WIDZIALNA RĘKA": "Dzień dobry Jestem pracownikiem szpitala psychiatrycz…

Artykuły sponsorowane

Ostrzeżenie pogodowe / powiat średzki

TodayNo special awareness requiredTomorrowNo special awareness required... więcej informacji.

0
RAZEM