sobota 16.01.2021

Imieniny: Marcelego Włodzimierza

XXXII sesja Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej (na żywo)

XXXII sesja Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej (na żywo)

Cz, 01.10.2020 14:32

Jednym z punktów dzisiejszych obrad Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej jest  informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za I półrocze 2020 roku.Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu nr XXIX/20 z sesji Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej odbytej w dniu 5 sierpnia 2020 r.
  4. Usprawiedliwienia radnych.
  5. Ocena zasobów pomocy społecznej.
  6. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019 rok.
  7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za I półrocze 2020 roku. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Środa Śląska, w tym o przebiegu realizacji. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2020 roku.
  8. Podjęcie uchwał.
  9. Rozpatrzenie skargi z dnia 19 sierpnia 2020 r. na działalności dyrektorów szkół i placówek oświatowych.
  10. Interpelacje i zapytania.
  11. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Środy Śląskiej w okresie między sesjami.
  12. Wolne wnioski i informacje.
  13. Zakończenie sesji.

Wykaz projektów uchwał do podjęcia na sesji Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej w dniu 1 października 2020 roku

 1. Projekt uchwały nr 107/2020 – w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu w trybie bezprzetargowym na okres do 10 lat na terenie gminy Środa Śląska.
  2. Projekt uchwały nr 108/2020 – w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu w trybie bezprzetargowym na okres do 5 lat na terenie miasta Środa Śląska.
  3. Projekt uchwały nr 109/2020 – w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu w trybie bezprzetargowym na okres do 10 lat na terenie gminy Środa Śląska.
  4. Projekt uchwały nr 110/2020 – w sprawie nieodpłatnego nabycia od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy we Wrocławiu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym Pęczków, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych Gminy Środa Śląska.
  5. Projekt uchwały nr 111/2020 – w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Środa Śląska.
  6. Projekt uchwały nr 112/2020 – w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębach Komorniki, Święte, Juszczyn.
  7. Projekt uchwały nr 114/2020 – w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Środa Śląska w obrębie geodezyjnym.
  8. Projekt uchwały nr 115/2020 – w sprawie nadania nazwy ulicy w Prószkowie.
  9. Projekt uchwały nr 116/2020 – zmieniający uchwałę Nr VII/83/07 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków.
  10. Projekt uchwały nr 117/2020 – w sprawie zmiany siedziby filii Biblioteki Publicznej w Cesarzowicach wraz ze zmianami w statucie Biblioteki Publicznej w Środzie Śląskiej oraz ustalenie jednolitego statutu Biblioteki Publicznej w Środzie Śląskiej.
  11. Projekt uchwały nr 118/2020 – w sprawie skargi na działalność dyrektorów szkół i placówek oświatowych.
powrót na górę

Najbliższe wydarzenie

Wydarzenie rozpocznie się za:
Trwające wydarzenie:
WOŚP w powiecie średzkim

Najnowsze artykuły

Wyszukiwarka artykułów:

Najnowsze komentarze

 • Piotrek powiedział(a) Więcej
  Żeby nie było tak  jak w WUM Warszawa najpierw po układach i znajomosciachpedały,celebryci,ubecy itp i... 9 godzin temu.
 • anonimowy powiedział(a) Więcej
  :silly: 9 godzin temu.
 • anonimowy powiedział(a) Więcej
  :cheer: 9 godzin temu.
 • Adam powiedział(a) Więcej
  Ojciec powinni najpierw pociągnąć do odpowiedzialności winnych zorganizowania całego tego cyrku z pseudo... 10 godzin temu.
 • Fikus powiedział(a) Więcej
  Tak to wyglada, że włodarzom miasta i powiatu wszystko jedno , czy jest tu schludnie czy byle jak.... 13 godzin temu.

Lokalne ogłoszenia drobne

05.01.2021 07:57 wrote:

Zatrudnię na stanowisko kierowcy w hurtowni nabiał-warzywa (Środa Śląska) Kontakt pod nr tel.: 505-171-828…

04.01.2021 19:40 wrote:

Poszukuję świadków policyjnych kontroli drogowych pojazdów, które miały miejsce na terenie powiatu średzkiego w lutym i marcu 2011 r.:- 03.…

01.01.2021 16:01 wrote:

KUPIĘ ANTYKI - D O J E Ż D Ż A M - ZADZWOŃ - GOTÓWKA od ręki !! Kupię ANTYKI - Obrazy, Ikony, Ramy, Witraże, Sztućce, Srebra, Platery, Porc…

11.12.2020 09:04 wrote:

ŚRODA ŚLĄSKA! INFORMACJA Z GRUPY POMOCOWEJ FB "WIDZIALNA RĘKA": "Dzień dobry Jestem pracownikiem szpitala psychiatrycz…

Ostrzeżenie pogodowe / powiat średzki

TodayNo special awareness requiredTomorrowNo special awareness required... więcej informacji.

0
RAZEM