sobota 10.04.2021

Imieniny: Michała Makarego

XXXII sesja Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej (na żywo)

XXXII sesja Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej (na żywo)

Cz, 01.10.2020 14:32

Jednym z punktów dzisiejszych obrad Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej jest  informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za I półrocze 2020 roku.Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu nr XXIX/20 z sesji Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej odbytej w dniu 5 sierpnia 2020 r.
  4. Usprawiedliwienia radnych.
  5. Ocena zasobów pomocy społecznej.
  6. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019 rok.
  7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za I półrocze 2020 roku. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Środa Śląska, w tym o przebiegu realizacji. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2020 roku.
  8. Podjęcie uchwał.
  9. Rozpatrzenie skargi z dnia 19 sierpnia 2020 r. na działalności dyrektorów szkół i placówek oświatowych.
  10. Interpelacje i zapytania.
  11. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Środy Śląskiej w okresie między sesjami.
  12. Wolne wnioski i informacje.
  13. Zakończenie sesji.

Wykaz projektów uchwał do podjęcia na sesji Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej w dniu 1 października 2020 roku

 1. Projekt uchwały nr 107/2020 – w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu w trybie bezprzetargowym na okres do 10 lat na terenie gminy Środa Śląska.
  2. Projekt uchwały nr 108/2020 – w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu w trybie bezprzetargowym na okres do 5 lat na terenie miasta Środa Śląska.
  3. Projekt uchwały nr 109/2020 – w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu w trybie bezprzetargowym na okres do 10 lat na terenie gminy Środa Śląska.
  4. Projekt uchwały nr 110/2020 – w sprawie nieodpłatnego nabycia od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy we Wrocławiu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym Pęczków, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych Gminy Środa Śląska.
  5. Projekt uchwały nr 111/2020 – w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Środa Śląska.
  6. Projekt uchwały nr 112/2020 – w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębach Komorniki, Święte, Juszczyn.
  7. Projekt uchwały nr 114/2020 – w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Środa Śląska w obrębie geodezyjnym.
  8. Projekt uchwały nr 115/2020 – w sprawie nadania nazwy ulicy w Prószkowie.
  9. Projekt uchwały nr 116/2020 – zmieniający uchwałę Nr VII/83/07 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków.
  10. Projekt uchwały nr 117/2020 – w sprawie zmiany siedziby filii Biblioteki Publicznej w Cesarzowicach wraz ze zmianami w statucie Biblioteki Publicznej w Środzie Śląskiej oraz ustalenie jednolitego statutu Biblioteki Publicznej w Środzie Śląskiej.
  11. Projekt uchwały nr 118/2020 – w sprawie skargi na działalność dyrektorów szkół i placówek oświatowych.
powrót na górę
 • Boguslaw powiedział(a) Więcej
  Udanin matecznikiem Polskości i  Patriotyzmu. godzinę temu.
 • Władyslaw powiedział(a) Więcej
  Szanowni Państwo Wasza patriotyczna postawa, powinna... godzinę temu.
 • Emanuella powiedział(a) Więcej
  Dlaczego wy Średzianie  nie chcecie mieszkać w... 2 godziny temu.
 • NIK powiedział(a) Więcej
  To tylko czubek góry lodowej, Adaś ma dużo więcej... 2 godziny temu.

Wyszukiwarka artykułów:

Pogoda Środa Śląska

Lokalne ogłoszenia drobne

30.03.2021 09:27 wrote:

KUPIĘ ANTYKI - SKUP ANTYKÓW - LIKWIDACJA - MIESZKANIA, DOMU, KOLEKCJI - GOTÓWKA od ręki - SZYBKI KONTAKT i DOJAZD ! Kupię Stare Obrazy, Obr…

29.03.2021 04:41 wrote:

Oferuję:- wycinkę drzew,- zrąbkowane gałęzi z wywozem,- przygotowywanie działek pod inwestycję,- karczowanie pni,- usługi melioracyjne,- tr…

18.03.2021 11:20 wrote:

SKUPUJĘ ANTYKI / STAROCIE / DZIEŁA SZTUKI - DOJEŻDŻAM - PŁACĘ z góry EXTRA GOTÓWKĄ - ZADZWOŃ ! ZDECYDOWANIE KUPIĘ ANTYKI / STAROCIE od ręk…

14.03.2021 17:54 wrote:

Jeśli chcesz szybko sprzedać stare Obrazy, Obrazki np. po likwidacji kolekcji, może po dziadkach, ze strychu, mieszkania, domu, może zawadz…