Reklama na portalu

oraz w bezpłatnym wydaniu gazety - kontakt

XXXII sesja Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej (na żywo)

XXXII sesja Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej (na żywo)

01.10. 2020

Jednym z punktów dzisiejszych obrad Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej jest  informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za I półrocze 2020 roku.

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu nr XXIX/20 z sesji Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej odbytej w dniu 5 sierpnia 2020 r.
  4. Usprawiedliwienia radnych.
  5. Ocena zasobów pomocy społecznej.
  6. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019 rok.
  7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za I półrocze 2020 roku. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Środa Śląska, w tym o przebiegu realizacji. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2020 roku.
  8. Podjęcie uchwał.
  9. Rozpatrzenie skargi z dnia 19 sierpnia 2020 r. na działalności dyrektorów szkół i placówek oświatowych.
  10. Interpelacje i zapytania.
  11. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Środy Śląskiej w okresie między sesjami.
  12. Wolne wnioski i informacje.
  13. Zakończenie sesji.

Wykaz projektów uchwał do podjęcia na sesji Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej w dniu 1 października 2020 roku

 1. Projekt uchwały nr 107/2020 – w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu w trybie bezprzetargowym na okres do 10 lat na terenie gminy Środa Śląska.
  2. Projekt uchwały nr 108/2020 – w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu w trybie bezprzetargowym na okres do 5 lat na terenie miasta Środa Śląska.
  3. Projekt uchwały nr 109/2020 – w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu w trybie bezprzetargowym na okres do 10 lat na terenie gminy Środa Śląska.
  4. Projekt uchwały nr 110/2020 – w sprawie nieodpłatnego nabycia od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy we Wrocławiu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym Pęczków, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych Gminy Środa Śląska.
  5. Projekt uchwały nr 111/2020 – w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Środa Śląska.
  6. Projekt uchwały nr 112/2020 – w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębach Komorniki, Święte, Juszczyn.
  7. Projekt uchwały nr 114/2020 – w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Środa Śląska w obrębie geodezyjnym.
  8. Projekt uchwały nr 115/2020 – w sprawie nadania nazwy ulicy w Prószkowie.
  9. Projekt uchwały nr 116/2020 – zmieniający uchwałę Nr VII/83/07 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków.
  10. Projekt uchwały nr 117/2020 – w sprawie zmiany siedziby filii Biblioteki Publicznej w Cesarzowicach wraz ze zmianami w statucie Biblioteki Publicznej w Środzie Śląskiej oraz ustalenie jednolitego statutu Biblioteki Publicznej w Środzie Śląskiej.
  11. Projekt uchwały nr 118/2020 – w sprawie skargi na działalność dyrektorów szkół i placówek oświatowych.
https://youtu.be/SUzD8O-ltFQ

Udostępnij ten artykuł:

 

Komentarzy (31)

This comment was minimized by the moderator on the site

Gen. Gielerak-dyr. WIM w Wa-wie ostrzega,że przy wzroście zachorowań na "koronę" będzie brakowało izolatoriów. Czy budynek po dawnym szpitalu nie mógłby pełnić w obecnej sytuacji takiej roli na Dolnym Śląsku ?
Może to jest ten moment, by móc przywrócić dawną funkcję tego budynku.... od czegoś trzeba zacząć....

This comment was minimized by the moderator on the site

Sorry...mój komentarz adresowany był do Mietka.

This comment was minimized by the moderator on the site

Doskonale wypunktowałeś absurdy w piśmie i w wypowiedziach powiatowych samorządowców. Przecież to co oni mówią i piszą to stek niedomówień, półprawd i nieporozumień.

This comment was minimized by the moderator on the site

Krzyczące panie z rejstracji przychodni Puls już pierwszego dnia miały listę wypełnioną na szczepienia po znajomych i niekoniecznie są to osoby 60 plus. Na seniorów się krzyczy, że już nie ma. Wszystko rozchodziło się drogą po znajomych na telefon, bo do Puls to zapomnij się dodzwonić. Może warto zajęć się kulturą panujacą w czasie epidemii w przychodni Puls, bo to jak się tam traktuje pacjentów jest szczytem chamstwa i kolesiostwa.

This comment was minimized by the moderator on the site

Klika pytań mam do Starosty. Po przeczytaniu artykułu "Burzliwe posiedzenie Rady Powiatu w Środzie Śląskiej".

"Pomoc w modernizacji szpitala i reaktywacji usług została już przekazana przez gminę Kostomłoty. 30 września gmina Miękinia podpisała stosowne porozumienie na kwotę 200 tys zł. Również gmina Malczyce zadeklarowała, że wesprze Powiat." Ile przekazała środków Gmina Kostomłoty na odnowienie działalności szpitala? A może wiecie ile...

Klika pytań mam do Starosty. Po przeczytaniu artykułu "Burzliwe posiedzenie Rady Powiatu w Środzie Śląskiej".

"Pomoc w modernizacji szpitala i reaktywacji usług została już przekazana przez gminę Kostomłoty. 30 września gmina Miękinia podpisała stosowne porozumienie na kwotę 200 tys zł. Również gmina Malczyce zadeklarowała, że wesprze Powiat." Ile przekazała środków Gmina Kostomłoty na odnowienie działalności szpitala? A może wiecie ile panują przekazać Malczyce. Kwoty nie są duże, owszem zawsze coś.

"W sierpniu starosta powiatu zatrudnił pełnomocnika ds. reaktywacji usług medycznych w szpitalu. Pani Joanna Waluchowaska" Ile zarabia Pani Joanna i na jakich warunkach została zatrudniona?

Czytaj więcej
This comment was minimized by the moderator on the site

"Należy tu podkreślić, że reaktywacja jakichkolwiek świadczeń medycznych w budynku szpitala uzależniona jest od możliwości zakontraktowania usług medycznych i finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia." Jakie mamy REALNE szanse na kontrakt? Czy u*****miamy poradnie i czekamy? właśnie na co? Czekamy na wybory, zmianę Prezydenta, Rządu czy radnych?

Jako ostatni głos w tej dyskusji zabrał przewodniczący rady powiatu Artur Bogucki, który...

"Należy tu podkreślić, że reaktywacja jakichkolwiek świadczeń medycznych w budynku szpitala uzależniona jest od możliwości zakontraktowania usług medycznych i finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia." Jakie mamy REALNE szanse na kontrakt? Czy u*****miamy poradnie i czekamy? właśnie na co? Czekamy na wybory, zmianę Prezydenta, Rządu czy radnych?

Jako ostatni głos w tej dyskusji zabrał przewodniczący rady powiatu Artur Bogucki, który stwierdził, że burmistrz chyba nie słuchał wypowiedzi i argumentów wicestarosty wskazujących na brak możliwości kontraktacji świadczeń szpitalnych.
- bez komentarza.

Czytaj więcej
This comment was minimized by the moderator on the site

Pod tekstem podpisani są "Krzysztof Szałankiewicz, Sebastian Burdzy, Grzegorz Pierzchalski, Józef Chabraszewski i Czesław Kaczmarek" ale artykułu mieszkańcy nie mogą komentować a "Przepychanka w prasie z burmistrzem nie ma jednak większego wpływu na realizację przez zarząd powiatu działań zmierzających do reaktywacji usług medycznych w budynku szpitala." HALLO robicie to samo!

I deser "Burzliwa dyskusja zakończyła się apelem do burmistrza...

Pod tekstem podpisani są "Krzysztof Szałankiewicz, Sebastian Burdzy, Grzegorz Pierzchalski, Józef Chabraszewski i Czesław Kaczmarek" ale artykułu mieszkańcy nie mogą komentować a "Przepychanka w prasie z burmistrzem nie ma jednak większego wpływu na realizację przez zarząd powiatu działań zmierzających do reaktywacji usług medycznych w budynku szpitala." HALLO robicie to samo!

I deser "Burzliwa dyskusja zakończyła się apelem do burmistrza oraz radnych miejskich: Państwo zobowiązaliście się do pomocy finansowej, chcecie jej udzielić to udzielcie, nie chcecie - to NIE PRZESZKADZAJCIE." To wam chyba nie powinno przeszkadzać. Chwila rozmowy, wymiana zdań i robicie dalej swoje...

Czytaj więcej
This comment was minimized by the moderator on the site

https://powiat-sredzki.sesja.pl/portal/videos/407d7c44-131e-4d4e-ba3f-5bd801929a60

This comment was minimized by the moderator on the site

SESJA RADY POWIATU W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ 2020.09.30 WERSJA BEZ NAPISÓW
(DODANO DNIA: 02.10.2020)

This comment was minimized by the moderator on the site

panie burmistrzu pisze z malej bo nie zasługuje pan oglądałem sesje z powiatu normalnie cyrk pan zrobił uciekł trzasnął drzwiami pobiegł pan cukierki rozdawać pod biedronka ?????? wstyd na cała Gminę rożne władze były ale to co teraz się dzieje to dramat ciebie już nikt nie lubi człowieku a pani marysia to pracuje dla powiatu czy jako kret jako radna w Powiecie ?? córka wolna niech pani skuma go z adamem pamiętajcie karma wraca podwójnie

This comment was minimized by the moderator on the site

Podobnie zachowywał się wice starosta będąc zaproszonym na zebrania wiejskie. Kiedy dochodziło do dyskusji (jak to na wsi dosyć głośnej), wice starosta ostentacyjnie i pogardliwie wychodził z sali dając do zrozumienia, że z motłochem się nie dyskutuje. Niestety nikt nie wpadł na to, żeby nagrywać takie zebrania.
Odnośnie karmy, to jako człowiek z ludu, tego najniższego w hierarchii społecznej (niemniej znający swoją tożsamość), to burmistrz...

Podobnie zachowywał się wice starosta będąc zaproszonym na zebrania wiejskie. Kiedy dochodziło do dyskusji (jak to na wsi dosyć głośnej), wice starosta ostentacyjnie i pogardliwie wychodził z sali dając do zrozumienia, że z motłochem się nie dyskutuje. Niestety nikt nie wpadł na to, żeby nagrywać takie zebrania.
Odnośnie karmy, to jako człowiek z ludu, tego najniższego w hierarchii społecznej (niemniej znający swoją tożsamość), to burmistrz zrobił bardzo dużo dobrego i stara się nadal zrobić (przywrócić szpital), a, że emocje czasem ponoszą to jest normalne.

Czytaj więcej
This comment was minimized by the moderator on the site

wice starosta znów zasłania się przepisami formalno-prawnymi, które są dziurawe jak sito i można je różnie interpretować. Powiem tak - dla chcącego nie ma nic trudnego i "historia lubi się powtarzać" - więc nie dziwię się burmistrzowi, że stawia warunki.

This comment was minimized by the moderator on the site

Warunki są po to żeby kasa się nie zmarnowała - moja, Twoja, nasza. Ma być szpital, będą dotacje a widać temat może nie do końca wypali ale czego się spodziewać, decyzję różne a odpowiedzialność? Za te złe jaka kara czeka takiego wiecznego urzędnika?

This comment was minimized by the moderator on the site

Radny Skóra powiedział świętą prawdę. Dawali, jak wiedzieli, że powiat nie kupi. Wstyd dla radnych tej gminy!!!!

This comment was minimized by the moderator on the site

Skóra i Arek są ok,powiedzieli prawdę Rucińskiemu nie ma sensu bicie dalszej piany że szpitalem i szukanie dziury w całym i pokazywanie własnego niedowartościowanego ego przez Rucińskiego,albo daje kasę na szpital albo nie daje,to jest proste i jasne ,ludzie kogo my mamy w tym ratuszu...... porażka ,.......totalna porażka,

This comment was minimized by the moderator on the site

Z trudem to ogarniam. Skoro Burdzy powiedział, że nie ma możliwości kontraktacji świadczeń szpitalnych (jak zauważył Mietek), to dlaczego burmistrz ma "wyrzucać pieniądze w błoto", i to nie małe pieniądze, nie mając żadnych gwarancji ze strony radnych powiatowych (ich wiarygodność jest funta kłaków wart), że zrobią wszystko żeby szpital reaktywować.

This comment was minimized by the moderator on the site

Czy burmistrz zaprezentował na sesji swojego pracownika, do tak naprawdę nie wiadomo czego. Z mętnych opisów wynika, że osoba ta ma reprezentować burmistrza na spotkaniach z mieszkancami. Mam na myśli wice ministra z rządu p.Szydlo, mieszkanca woj. małopolskiego Taka zdobycz personalna, to po prostu mistrzostwo świata. Czyżby nowy pracownik został polecony przez otoczenie prezydenta AD, i nikt nie będzie wymagał od niego świadczenia pracy

This comment was minimized by the moderator on the site

Nikodem dyzma

This comment was minimized by the moderator on the site

Dajcie spokój nie kłóćcie się. Dobrze że jest możliwość dyskusji bo przynajmniej jest bezpośrednia transmisja obrad Rady Miejskiej i można czegoś się dowiedzieć. Nie tak jak w powiecie. Najpierw zapraszają do oglądania swojej transmisji przez internet a tam ani wczoraj nie było bezpośredniej transmisji z obrad Rady Powiatu ani dzisiaj nie ma też w archiwum. Pytanie dlaczego. Czy mają coś do ukrycia? Czy może jest jakaś cenzura starosty czy ...

Dajcie spokój nie kłóćcie się. Dobrze że jest możliwość dyskusji bo przynajmniej jest bezpośrednia transmisja obrad Rady Miejskiej i można czegoś się dowiedzieć. Nie tak jak w powiecie. Najpierw zapraszają do oglądania swojej transmisji przez internet a tam ani wczoraj nie było bezpośredniej transmisji z obrad Rady Powiatu ani dzisiaj nie ma też w archiwum. Pytanie dlaczego. Czy mają coś do ukrycia? Czy może jest jakaś cenzura starosty czy przewodniczącego Rady Powiatu? Czy nie chcą pokazać być może niewygodnych wypowiedzi ? Bardzo dziwne to wszystko tym bardziej że dużo czasu ponoć poświęcono na temat uruchomienia szpitala.

Czytaj więcej
This comment was minimized by the moderator on the site

Wyjdzie tak, że Powiat nie otworzy szpitala tylko prywatną przychodnię. Kazdy mieszkaniec będzie płacić za RTG, lekarzy specjalistów. Może burmistrz dla dobra mieszkanców zamiast przekazywac pieniądze na budynek przychodni (celowo nie nazywam tego budynkiem szpitala) przekaże milion złotych dla prywatnej osoby, która otworzy nową przychodnię. Na jedno wyjdzie...

This comment was minimized by the moderator on the site

Najbardziej podoba mi się na sesji powiatowej wypowiedz przewodniczacego, że Burmistrz nie zadał pytania. Odnoszę wrażenie, że ktoś z rzędu po lewej stronie chwilę wcześniej wysłał smsa w tej sprawie i dlatego taka wypowiedź. A poza tym wspaniała praca nóg...

This comment was minimized by the moderator on the site

Czyżby zaczęła się już kampania wyborcza i szykuje się ktoś kolejny z Miękini tym razem na zajęcie stanowiska burmistrza ? Miękinia to..., Miękinia tamto....no cud, miód i co tam jeszcze...

This comment was minimized by the moderator on the site

Po obejrzeniu sieci stwierdzam że pan Ruciński ma problem z psychiką. Rozpętał wojnę z panią dyrektor a tłumaczenie burmistrza jest tak idiotyczne że tak nie da się tego słuchać. Chodziło od początku aby wice został wuefista z Kościuszki na którego nikt w szkole nie zagłosował. Teraz kolejna awantura z powiatem. Ten człowiek rozwala wszystko a Gminę wystawia na kompromitacje w całej Polsce. Dlaczego nikt nie chce tu inwestować i wolą...

Po obejrzeniu sieci stwierdzam że pan Ruciński ma problem z psychiką. Rozpętał wojnę z panią dyrektor a tłumaczenie burmistrza jest tak idiotyczne że tak nie da się tego słuchać. Chodziło od początku aby wice został wuefista z Kościuszki na którego nikt w szkole nie zagłosował. Teraz kolejna awantura z powiatem. Ten człowiek rozwala wszystko a Gminę wystawia na kompromitacje w całej Polsce. Dlaczego nikt nie chce tu inwestować i wolą Miękinię. Odpowiedzcie sobie sami.

Czytaj więcej
This comment was minimized by the moderator on the site

Jakie masz powody żeby zarzucać Burmistrzowi "chorobę psychiczną". Nieładnie tak.PRZEPROŚ!

This comment was minimized by the moderator on the site

Nikt nie jest doskonały. Wnioskuję, że ty należysz do wyjątków i nie popełniasz błędów, bo z pewnością nic nie robisz, a robienie z kogoś wariata stało się ostatnio bardzo popularne.

This comment was minimized by the moderator on the site

W internecie nic nie ginie. Proponuję przeczytać publikację w Newsweeku z dnia 08.10.19r. pt.:"Środa Śląska bez szpitala. Jak się żyje w 50-tysięcznym powiecie bez lecznicy." i wyciągnąć samemu wnioski

This comment was minimized by the moderator on the site

Moje wrażenie po oglądnięciu sesji: "Burmistrz nie panuje już nad niczym". Brawo dla tych kilku aktywnych radnych w was nadzieja mieszkańców.

This comment was minimized by the moderator on the site

A jakie to mają być niby nazwy ulicy w Proszkowie ?? Mieszkańcy nic o tym nie wiedzą.

This comment was minimized by the moderator on the site

Ja nic o tym nie wiem. Paczek na święta nie będzie, bo często nie ma tablic z nowymi nazwami. Sorry.

This comment was minimized by the moderator on the site

"nazwy ulicy" a nie ulic
Ostatnie domy od ulicy Reymonta mają już adres "Proszków”. I tam ma być kontynuacja nazwy ulicy Reymonta i kontynuacja numeracji domów

This comment was minimized by the moderator on the site

Dzięki za wyjaśnienie, bo nikt wcześniej nic nie mówił na ten temat.

Nie ma tu jeszcze żadnych komentarzy

Skomentuj

 1. Komentujesz jako gość.
0 Znaków
Załączniki (0 / 3)
Udostępnij swoją lokalizację

Najbliższe wydarzenie

Wydarzenie rozpocznie się za:

Najnowsze artykuły

Najnowsze komentarze

Trudno się czyta te komentarze, zbierajmy i jeszcze raz zbierajmy malkontenci
Cel szcytny, inicjatywa fakna. Tylko dlaczego znowu musze patrzeć na gębe wójta??? Czy naprawde on m...
bardzo potrzebna inwestycja , czekam z niecierpliwością na otwarcie
Moja trzyosobowa rodzina 3kg nakrętek zbiera około 2 miesiące, są to nakrętki od mleka, wody mineral...

Lokalne ogłoszenia drobne

22.10.2020 21:05 wrote:

Sroda Slaska ul. Skłodowskiej Curie -znaleziono młoda kotkę z białym brzuszkiem. Bardzo przyjazna. tel. 690282606 …

18.10.2020 18:20 wrote:

Kupię przeróżne Antyki – Starocie z Domu, Mieszkania, Strychu, Willi ... Kupię wszystko co będzie przed i powojenne, w każdym stanie, bez s…

13.10.2020 08:55 wrote:

S k u p u j ę ~ A n t y k i ~ płacę Gotówką - zadzwoń - kupię Antyki ! Kupię ANTYKI - Obrazy, Ikony, Ramy, Witraże, Sztućce, Srebra, Plater…

11.10.2020 15:30 sds wrote:

Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy Filia w Piersnie zatrudni palacza c.o. Wymagane aktualne uprawnienia. Kontakt 71/ 359 59 59&nbs…

Artykuły sponsorowane

Koronawirus / statystyki:

Ostrzeżenie pogodowe / powiat średzki

TodayNo special awareness requiredTomorrowNo special awareness required... więcej informacji.