sobota 04.12.2021

Imieniny: Barbary Krystiana

XXXIII sesja Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej (na żywo)

XXXIII sesja Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej (na żywo)

Śr, 28.10.2020 15:05

W sali widowiskowej Domu Kultury odbywa się XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej. Na tym posiedzeniu radni ogłoszą swoją decyzję ws. pomocy finansowej na remont i doposażenie budynku dawnego średzkiego szpitala powiatowego.


Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Usprawiedliwienia radnych.
  4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Środa Śląska za rok szkolny 2019/2020, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminu.
  5. Decyzja Rady Miejskiej ws. pomocy finansowej na remont i doposażenie budynku dawnego Szpitala Powiatowego w Środzie Śląskiej.
  6. Podjęcie uchwał.
  7. Interpelacje i zapytania.
  8. Rozpatrzenie skargi z dnia 25 września 2020 r. na działalności Burmistrza Środy Śląskiej.
  9. Sprawozdanie Burmistrza Środy Śląska z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej za III kwartał 2020 roku.
  10. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Środy Śląskiej w okresie między sesjami.
  11. Informacja na temat oświadczeń majątkowych.
  12. Wolne wnioski i informacje.
  13. Zakończenie sesji.

Wykaz projektów uchwał do podjęcia na sesji Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej w dniu 28 października 2020 roku

 1. Projekt uchwały nr 120/2020 – w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Juszczyn.
  2. Projekt uchwały nr 121/2020 – w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Środa Śląska w obrębie geodezyjnym.
  3. Projekt uchwały nr 122/2020 – w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu w trybie bezprzetargowym na okres do 5 lat na terenie miasta Środa Śląska.
  4. Projekt uchwały nr 123/2020 – w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu w trybie bezprzetargowym na okres do 5 lat na terenie miasta Środa Śląska.
  5. Projekt uchwały nr 124/2020 – w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu w trybie bezprzetargowym na okres do 10 lat na terenie miasta Środa Śląska.
  6. Projekt uchwały nr 125/2020 – w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu w trybie bezprzetargowym na okres do 10 lat na terenie miasta Środa Śląska.
  7. Projekt uchwały nr 126/2020 – w sprawie nieodpłatnego nabycia od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy we Wrocławiu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w mieście Środa Śląska, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych Gminy Środa Śląska.
  8. Projekt uchwały nr 127/2020 – w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Środa Śląska z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.
  9. Projekt uchwały nr 129/2020 – w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na rok 2021.
  10. Projekt uchwały nr 130/2020 – II wersja – w sprawie emisji obligacji.
  11. Projekt uchwały nr 131/2020 – zmieniający uchwałę NR VI/53/19 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych dla osób fizycznych na dofinansowanie z budżetu Gminy Środa Śląska prac obejmujących wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego.
  12. Projekt uchwały nr 132/2020 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Średzkiemu na wyposażenie budynku dawnego Szpitala Powiatowego.
  13. Projekt uchwały nr 133/2020 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Średzkiemu na remont i modernizację budynku dawnego Szpitala Powiatowego.
  14. Projekt uchwały nr 134/2020 – w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Środy Śląskiej w zakresie nienależytego wykonywania zadań.
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

powrót na górę

Najczęściej komentowane

 • Wiki powiedział(a) Więcej
  Przyjedź do Proszkowa zobaczysz jak wygląda "wizytówka" wsi 3 godziny temu.
 • SEBIX powiedział(a) Więcej
  TO SAMO DZIEJE SIĘ ZE SPERMĄ,TEŻ SĄ BRAKI 3 godziny temu.
 • marek perlak powiedział(a) Więcej
  nie znam stawu w Proszkowie,ale jeśli chodzi o staw w Juszczynie, to nigdy nie wysychał i... 5 godzin temu.

Najnowsze artykuły

piątek / 03.12.2021 / 23:18

Dom Kultury zaprasza na grudniowe wydarzenia

Dom Kultury w Środzie Śląskiej przygotował na grudzień wiele kulturalnych nowości związanych ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia.

Lokalne ogłoszenia drobne

30.11.2021 15:53 wrote:

Witam. Szukam garażu do wynajęcia na terenie Środy Śląskiej. Nie musi mieć kanału. Potrzebuję do parkowania auta. Lokalizacja nie ważna, m…

26.11.2021 13:52 wrote:

Kupię ANTYKI - Obrazy, Ikony, Ramy, Witraże, Sztućce, Srebra, Platery, Porcelanę, Kilimy, Lampy, Figurki, Rzeźby, Płaskorzeźby, Popiersia, …

16.11.2021 14:34 wrote:

VW Passat B5,1.9 Tdi,130 KM,kombi,po lifcie ,2002 r,przebieg 325 tys. km, czarny metalik,zadbany,stan techniczny bardzo dobry, serwisowany …

28.10.2021 17:18 wrote:

Kupię Auto  może być uszkodzone Tel 693544030…