Reklama na portalu

oraz w bezpłatnym wydaniu gazety - kontakt

XXXIII sesja Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej (na żywo)

XXXIII sesja Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej (na żywo)

28.10. 2020

W sali widowiskowej Domu Kultury odbywa się XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej. Na tym posiedzeniu radni ogłoszą swoją decyzję ws. pomocy finansowej na remont i doposażenie budynku dawnego średzkiego szpitala powiatowego.

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Usprawiedliwienia radnych.
  4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Środa Śląska za rok szkolny 2019/2020, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminu.
  5. Decyzja Rady Miejskiej ws. pomocy finansowej na remont i doposażenie budynku dawnego Szpitala Powiatowego w Środzie Śląskiej.
  6. Podjęcie uchwał.
  7. Interpelacje i zapytania.
  8. Rozpatrzenie skargi z dnia 25 września 2020 r. na działalności Burmistrza Środy Śląskiej.
  9. Sprawozdanie Burmistrza Środy Śląska z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej za III kwartał 2020 roku.
  10. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Środy Śląskiej w okresie między sesjami.
  11. Informacja na temat oświadczeń majątkowych.
  12. Wolne wnioski i informacje.
  13. Zakończenie sesji.

Wykaz projektów uchwał do podjęcia na sesji Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej w dniu 28 października 2020 roku

 1. Projekt uchwały nr 120/2020 – w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Juszczyn.
  2. Projekt uchwały nr 121/2020 – w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Środa Śląska w obrębie geodezyjnym.
  3. Projekt uchwały nr 122/2020 – w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu w trybie bezprzetargowym na okres do 5 lat na terenie miasta Środa Śląska.
  4. Projekt uchwały nr 123/2020 – w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu w trybie bezprzetargowym na okres do 5 lat na terenie miasta Środa Śląska.
  5. Projekt uchwały nr 124/2020 – w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu w trybie bezprzetargowym na okres do 10 lat na terenie miasta Środa Śląska.
  6. Projekt uchwały nr 125/2020 – w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu w trybie bezprzetargowym na okres do 10 lat na terenie miasta Środa Śląska.
  7. Projekt uchwały nr 126/2020 – w sprawie nieodpłatnego nabycia od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy we Wrocławiu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w mieście Środa Śląska, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych Gminy Środa Śląska.
  8. Projekt uchwały nr 127/2020 – w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Środa Śląska z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.
  9. Projekt uchwały nr 129/2020 – w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na rok 2021.
  10. Projekt uchwały nr 130/2020 – II wersja – w sprawie emisji obligacji.
  11. Projekt uchwały nr 131/2020 – zmieniający uchwałę NR VI/53/19 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych dla osób fizycznych na dofinansowanie z budżetu Gminy Środa Śląska prac obejmujących wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego.
  12. Projekt uchwały nr 132/2020 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Średzkiemu na wyposażenie budynku dawnego Szpitala Powiatowego.
  13. Projekt uchwały nr 133/2020 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Średzkiemu na remont i modernizację budynku dawnego Szpitala Powiatowego.
  14. Projekt uchwały nr 134/2020 – w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Środy Śląskiej w zakresie nienależytego wykonywania zadań.Najbliższe wydarzenie

Wydarzenie rozpocznie się za:

Najnowsze artykuły

Najnowsze komentarze

 • Młody powiedział(a) Więcej
  Elegancko, trzeba pochwalić. Dobra robota! 16 minut temu.
 • Aga powiedział(a) Więcej
  Chętnie wybiorę się na mecz, tylko niech zniosą te obostrzenia! 34 minut temu
 • janusz powiedział(a) Więcej
  Wójt to wspaniały człowiek 35 minut temu.
 • Pani Krystyna powiedział(a) Więcej
  Widać, że już się tutaj wypowiedzieli znawcy estetyki i ogrodnictwa. Oczywiście lepiej żeby miasto zarosły chwasty, które zasłonią psie odchody. 58 minut temu.
 • Hel powiedział(a) Więcej


   Niestety pani "Jadzia " z księgowośći decyduje co i gdzie posadzić. Fachowiec jest potrzebny - Ogrodnik! 59 minut temu.

Lokalne ogłoszenia drobne

30.11.2020 06:00 wrote:

Poszukuję świadków policyjnych kontroli drogowych pojazdów, które miały miejsce na terenie powiatu średzkiego w lutym i marcu 2011 r.: -0…

19.11.2020 08:17 wrote:

Sprzedam choinki świerk pospolity,srebrny, jodła kaukaska. Cena w zależności od wielkości i rodzaju drzewka 50-70 PLN Tel.606-953-368  …

11.11.2020 18:42 wrote:

GOTÓWKA bez potrzeby wychodzenia z DOMU - SZYBKI KONTAKT ! Kupię Stare Obrazy, Obrazki, Ikony, Ramy, Sztućce, Patery, Tace, Świeczniki, Por…

09.11.2020 17:30 wrote:

nauka projektowania 2D/3D, nauka rysunku technicznego (od rzutowania przez wymiarowanie po tolerowanie), wykonywanie rysunków techniczny, p…

Ostrzeżenie pogodowe / powiat średzki

TodayNo special awareness requiredTomorrowNo special awareness required... więcej informacji.

Czytelniku!

Jeśli podoba Ci się ten artykuł, udostępnij go! Pod tekstem znajdziesz opcję, dziękujemy.

0
RAZEM