wtorek 09.03.2021

Imieniny: Franciszki Dominiki

XXXIII sesja Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej (na żywo)

XXXIII sesja Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej (na żywo)

Śr, 28.10.2020 15:05

W sali widowiskowej Domu Kultury odbywa się XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej. Na tym posiedzeniu radni ogłoszą swoją decyzję ws. pomocy finansowej na remont i doposażenie budynku dawnego średzkiego szpitala powiatowego.Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Usprawiedliwienia radnych.
  4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Środa Śląska za rok szkolny 2019/2020, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminu.
  5. Decyzja Rady Miejskiej ws. pomocy finansowej na remont i doposażenie budynku dawnego Szpitala Powiatowego w Środzie Śląskiej.
  6. Podjęcie uchwał.
  7. Interpelacje i zapytania.
  8. Rozpatrzenie skargi z dnia 25 września 2020 r. na działalności Burmistrza Środy Śląskiej.
  9. Sprawozdanie Burmistrza Środy Śląska z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej za III kwartał 2020 roku.
  10. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Środy Śląskiej w okresie między sesjami.
  11. Informacja na temat oświadczeń majątkowych.
  12. Wolne wnioski i informacje.
  13. Zakończenie sesji.

Wykaz projektów uchwał do podjęcia na sesji Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej w dniu 28 października 2020 roku

 1. Projekt uchwały nr 120/2020 – w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Juszczyn.
  2. Projekt uchwały nr 121/2020 – w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Środa Śląska w obrębie geodezyjnym.
  3. Projekt uchwały nr 122/2020 – w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu w trybie bezprzetargowym na okres do 5 lat na terenie miasta Środa Śląska.
  4. Projekt uchwały nr 123/2020 – w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu w trybie bezprzetargowym na okres do 5 lat na terenie miasta Środa Śląska.
  5. Projekt uchwały nr 124/2020 – w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu w trybie bezprzetargowym na okres do 10 lat na terenie miasta Środa Śląska.
  6. Projekt uchwały nr 125/2020 – w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu w trybie bezprzetargowym na okres do 10 lat na terenie miasta Środa Śląska.
  7. Projekt uchwały nr 126/2020 – w sprawie nieodpłatnego nabycia od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy we Wrocławiu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w mieście Środa Śląska, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych Gminy Środa Śląska.
  8. Projekt uchwały nr 127/2020 – w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Środa Śląska z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.
  9. Projekt uchwały nr 129/2020 – w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na rok 2021.
  10. Projekt uchwały nr 130/2020 – II wersja – w sprawie emisji obligacji.
  11. Projekt uchwały nr 131/2020 – zmieniający uchwałę NR VI/53/19 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych dla osób fizycznych na dofinansowanie z budżetu Gminy Środa Śląska prac obejmujących wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego.
  12. Projekt uchwały nr 132/2020 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Średzkiemu na wyposażenie budynku dawnego Szpitala Powiatowego.
  13. Projekt uchwały nr 133/2020 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Średzkiemu na remont i modernizację budynku dawnego Szpitala Powiatowego.
  14. Projekt uchwały nr 134/2020 – w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Środy Śląskiej w zakresie nienależytego wykonywania zadań.
powrót na górę
 • Jola powiedział(a) Więcej
  a niby dlaczego? ja mam inne zdanie - dużo się dzieje i kino jest 7 godzin temu.
 • średzianin powiedział(a) Więcej
  A w Domu Kultury WIELKA KICHA. Dk idzie na dno bo nie ma pomysłu chęci i zaangażowania.  7 godzin temu.
 • ??? powiedział(a) Więcej
  Z której choinki się urwałeś człowieku? :cheer: 10 godzin temu.
 • Jacek powiedział(a) Więcej
  Dobrze prawisz. 10 godzin temu.
 • Chor powiedział(a) Więcej
  Jeżeli potrafisz rozpoznać ludzi na zdjęciu -to po prostu napisz że ten to sierżant MO a tamten to kpt... 11 godzin temu.
 • Kibic powiedział(a) Więcej
  Gama uległa 1-4 ? 13 godzin temu.

Wyszukiwarka artykułów:

Pogoda Środa Śląska

Lokalne ogłoszenia drobne

26.02.2021 10:19 wrote:

Firma w Malczycach poszukuje osoby na stanowisko pracownika administracyjno - biurowego: OFERUJEMY: - atrakcyjne wynagrodzenie - stabiln…

25.02.2021 13:10 wrote:

KUPIĘ ANTYKI - np.: po LIKWIDACJI NIERUCHOMOŚCI lub KOLEKCJI ANTYKÓW !!! Ramy, Obrazy , Obrazki, Ikony, stare Witraże, Porcelanę, Lampy,…

15.02.2021 10:48 wrote:

Poszukuję świadków policyjnych kontroli drogowych Poszukuję świadków policyjnych kontroli drogowych pojazdów, które miały miejsce na teren…

13.02.2021 19:49 wrote:

Śnieg zalegający na dachu budynku może stanowić śmiertelne zagrożenie dla ludzi. Aby uniknąć wypadków należy jedynie zadbać o regularne …