poniedziałek 25.01.2021

Imieniny: Pawla Milosza

Czy mieszkańcy są za wprowadzeniem nazw ulic?

Czy mieszkańcy są za wprowadzeniem nazw ulic?

Cz, 03.12.2020 13:56

Informacja Gminy Udanin dotycząca nadawania nazw ulicom w miejscowościach Konary, Udanin i Ujazd Górny.Wstępem do procedury wprowadzenia nazw ulic i jego pierwszym etapem są zebrania wiejskie, na których muszą być podjęte uchwały w tej sprawie. Mieszkańcy muszą bowiem odpowiedzieć na podstawowe pytanie: Czy są za wprowadzeniem nazw ulic w danej miejscowości? Pozwoli to Wójtowi Gminy na podjęcie dalszych działań.

Następnym etapem jest przeprowadzenie konsultacji społecznych ze społecznością lokalną, której sprawa dotyczy. Podczas nich na przygotowanych mapach mieszkańcy wybierają nazwy ulic dla odpowiednich odcinków dróg.

Następnie podejmowana jest przez radę gminy uchwała w sprawie wprowadzenia nazw ulic. Wyniki przeprowadzonych wcześniej konsultacji są bardzo istotne do podjęcia uchwały lecz nie wiążą rady gminy.

Dopiero podjęta uchwała rady gminy otwiera pole do dalszych działań dla Wójta. Dzięki uchwale i zabezpieczonym środkom w budżecie przygotowuje on operat geodezyjny do wprowadzenia nazw ulic. Wykonuje to zazwyczaj firma geodezyjna posiadająca odpowiednie kwalifikacje wyłoniona w ramach przetargu. Powyższy operat jest dokumentem pozwalającym na wprowadzenie zmian w powiatowym ośrodku geodezyjnym.

Urząd gminy wysyła do każdego mieszkańca, którego zmiana dotyczy, zawiadomienia o wprowadzeniu nazwy ulicy oraz o dacie jej wprowadzenia. Gmina jest również zobowiązana do oznakowania nowych ulic poprzez postawienie stosownych znaków na skrzyżowaniach.

Po dacie wejścia w życie uchwały o wprowadzeniu nazw ulic - mieszkaniec na swój wniosek i koszt, na podstawie otrzymanego zawiadomienia z urzędu gminy, dokonuje zmian dokumentów (takich jak prawo jazdy, dowód rejestracyjny, zmiany danych w Urzędzie Skarbowym, KRUS, ZUS, itp.).

Wymiana dowodu osobistego dokonywana jest na wniosek mieszkańca i jest bezpłatna. Należy wiedzieć, iż w obecnie wydawanych dowodach osobistych nie ma podanego adresu zamieszkania. Wprowadzenie nazw ulic nie wpływa też na konieczność wymiany paszportów, gdyż zgodnie z ustawą o dokumentach paszportowych paszport nie zawiera adresu właściciela.

Właściciele nieruchomości zabudowanych poniosą koszty wykonania nowych tabliczek z numerem porządkowym nieruchomości, które są obowiązani umieścić na nieruchomości w widocznym miejscu zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Mieszkańcy obszaru, na którym dokonywane jest wprowadzenie nazw ulic poniosą również koszty zmian pieczątek firmowych bądź osobistych, wizytówek, zmian banerów reklamowych i publikowanych reklam. Gmina w żadnym przypadku nie może zrekompensować tych kosztów. Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym w sytuacji, gdy zmiana stanu faktycznego w zakresie adresu kierowcy wymagająca wydania nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz prawa jazdy spowodowana została zmianami administracyjnymi, rada powiatu może, w drodze uchwały, zmniejszyć opłatę lub zwolnić od jej uiszczenia osoby obowiązane do ubiegania się o wydanie tego dokumentu. Zwolnienie od opłaty, bądź jej pomniejszenie będzie więc wyłącznie kompetencją rady powiatu.

Koszty jakie będzie musiała ponieść Gmina Udanin:

Wójt zobowiązany jest do wykonania uchwały rady gminy i wykonania operatu geodezyjnego do wprowadzenia nazw ulic. Kwota takiego wykonania będzie znana po rozstrzygnięciu przetargu i będzie zależna od powierzchni miejscowości oraz ilości działek ewidencyjnych.

Urząd gminy poniesie też koszty administracyjne wysłania zawiadomień do wszystkich mieszkańców, u których dokonano zmian danych adresowych. Gmina zobowiązana jest również, na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, do umieszczania i utrzymywania w należytym stanie tabliczek z nazwami ulic i placów oraz do prowadzenia i aktualizowania ewidencji porządkowej nieruchomości.

Gmina poniesie więc koszty wykonania i umieszczenia nowych tabliczek informacyjnych ulic oraz wprowadzenie niezbędnych zmian w dokumentacji gminnej, m.in. w internetowym systemie punktów adresowych.

Szanowni mieszkańcy, na wstępie, przed organizacją zebrań we wskazanych sołectwach chciałbym, abyście  wypowiedzieli się w ww. sprawie w formie krótkiej ankiety, czy chcecie Państwo aby w waszej miejscowości, wprowadzone zostały nazwy ulic. Pozwoli to na jednoznaczne stwierdzenie woli mieszkańców i zabezpieczenie środków finansowych na podjęcie działań w tej sprawie.

Zachęcam wszystkich pełnoletnich mieszkańców do wypełnienia załączonej ankiety.

                                                                                               Wójt Gminy Udanin

                                                                                               Wojciech Płaziuk

Załączniki:

nazewnictwo ulic - Konary

nazewnictwo ulic - Udanin

nazewnictwo ulic - Ujazd Górny

Link do ankiety w formie elektronicznej: https://forms.gle/oHymzz8rGr4CEnah9

Ankieta - nazwy ulic
powrót na górę

Najbliższe wydarzenie

WOŚP w powiecie średzkim
Data 31.01.2021 (niedziela) 00:00

Najnowsze artykuły

Wyszukiwarka artykułów:

Najnowsze komentarze

 • mieszkaniec powiedział(a) Więcej
  A jak w innych gminach ??????, bo słyszałam że w Gminie Udanin najwięcej ludzi ubyło  godzinę temu.
 • Niedziela powiedział(a) Więcej
  Jutro szczepimy osoby ponad 80 lat! 13 godzin temu.
 • Niedziela powiedział(a) Więcej
  Jutro szczepimy osoby ponad 80 lat ! 13 godzin temu.
 • Niedziela powiedział(a) Więcej
  Jutro ruszają szczepienia osób powyżej 80 lat! 13 godzin temu.
 • Roxana powiedział(a) Więcej
  Sołtysowa Zakrzowa jest super więc wara od niej? 14 godzin temu.

Lokalne ogłoszenia drobne

22.01.2021 16:31 wrote:

Do wynajęcia lokal handlowo usługowy w Środzie Śląskiej przy głównej ulicy, Plac Wolności. Lokal świetnie nadaje się na działalność usługow…

20.01.2021 10:36 wrote:

KUPIĘ ANTYKI / STAROCIE / DZIEŁA SZTUKI - GOTÓWKA - ZADZWOŃ NAJLEPSZE CENY - 603 567 304 - SKUP !   SKUPUJĘ od ręki za GOTÓWKĘ stare :   S…

05.01.2021 07:57 wrote:

Zatrudnię na stanowisko kierowcy w hurtowni nabiał-warzywa (Środa Śląska) Kontakt pod nr tel.: 505-171-828…

04.01.2021 19:40 wrote:

Poszukuję świadków policyjnych kontroli drogowych pojazdów, które miały miejsce na terenie powiatu średzkiego w lutym i marcu 2011 r.:- 03.…

Artykuły sponsorowane

Ostrzeżenie pogodowe / powiat średzki

TodayNo special awareness requiredTomorrowNo special awareness required... więcej informacji.

0
RAZEM