poniedziałek 03.10.2022

Imieniny: Teresy Heliodora

// reklama@roland-gazeta.pl // + 48 500 027 343 //

  Dział: Udanin piątek, 02 wrzesień 2022 16:11


Odpowiedź na list ustępujących Pań dyr. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w UdaninieW odpowiedzi na opublikowany na portalu Roland list ustępujących Pań dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Udaninie (dalej: ZSP) oraz pojawiających się komentarzy, pragniemy poinformować Państwa o przebiegu procedury konkursowej na dyrektora ZSP oraz okolicznościach organizacji nowego roku szkolnego i planowanego, uroczystego pożegnania Pań ustępujących ze stanowiska dyrektorek.


Fot. Archiwum Rolanda Fot. Archiwum Rolanda


W konkursie na dyrektora ZSP w Udaninie, przeprowadzonym na podstawie przepisów prawa oświatowego, wzięły udział 3 kandydatki. Komisja konkursowa składająca się m.in. z przedstawicieli Kuratorium Oświaty, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i przedstawicieli organu prowadzącego, zakwalifikowała do dalszego postępowania tylko Panią Joannę Dumicz, która - jako jedyna - spełniła wszystkie formalne wymogi. Jej kandydatura - w głosowaniu tajnym - nie uzyskała jednak wymaganej większości Komisji (warto odnotować, że Pani Joanna Dumicz otrzymała ze strony Kuratorium propozycje udziału w konkursach na dyrektora innych dolnośląskich szkół).

W związku z nieobsadzeniem stanowiska dyrektora w postępowaniu konkursowym, zgodnie z przepisami prawa oświatowego, organ prowadzący miał obowiązek powierzyć stanowisko dyrektora ZSP wybranej osobie, spełniającej szczegółowe wymagania zawarte w tymże prawie. Dlatego też  zaproszono wszystkie trzy kandydatki biorące udział w postępowaniu konkursowym na dyrektora ZSP w Udaninie do zaprezentowania swoich koncepcji przedstawicielom organu prowadzącego – pracownikom Urzędu Gminy.

W wyniku tych spotkań  oraz po dokładnej analizie dostarczonych dokumentów, zaproponowano Pani Joannie Dumicz objęcie stanowiska dyrektora, zaś Pani Bożenie Basie stanowiska wicedyrektora, proponując 5 dni na rozważenie tej oferty. Przed upływem okresu otrzymaliśmy odpowiedź twierdzącą od Pani Joanny Dumicz, zaś Pani Bożena Basa odmówiła przyjęcia proponowanych warunków pracy, po czym przedłożyła zwolnienie lekarskie.

W tym miejscu należy wspomnieć, że obowiązkiem urzędującej do 31 sierpnia dyrekcji ZSP było przygotowanie organizacji pracy szkoły, w tym tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych na rok szkolny 2022/2023 oraz terminowej wypłaty wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników szkoły. W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem roku szkolnego i absencją chorobową dyrektora szkoły organ prowadzący – zgodnie z Kodeksem pracy – wezwał pisemnie do wykonania ww. obowiązków, przebywającą na urlopie, wicedyrektor ZSP Panią Elżbietę Chmielewską, która – telefonicznie – odmówiła wykonania polecenia i w tym samym dniu przedłożyła zwolnienie lekarskie.

Wobec zaistniałej sytuacji, w porozumieniu z Dolnośląskim Kuratorem Oświaty, przy pozytywnej opinii zdecydowanej większości Rady Pedagogicznej, powierzono stanowisko dyrektora ZSP w Udaninie Pani Joannie Dumicz.

Odnosząc się zaś do organizacji inauguracji roku szkolnego, organ prowadzący – biorąc pod uwagę absencję chorobową obu dotychczasowych dyrektorek szkoły, Pani Bożeny Basy i Pani Elżbiety Chmielewskiej - postanowił przenieść uroczystość podziękowania za dotychczasowa pracę dotychczasowym Paniom dyrektorkom, na Dzień Edukacji Narodowej (14 października br.), który jest najważniejszym świętem wszystkich nauczycieli.

Kończąc, ufamy, że powyższe wyjaśnienia, mając na uwadze dobro Uczniów, Nauczycieli Rodziców i Pracowników niepedagogicznych szkoły, zakończą dyskusję nt. zmian personalnych w ZSP w Udaninie.

Wójt Gminy Udanin
Wojciech Płaziuk

uchwala rady pedagogicznej 1

udanin porozumienie 1
 • Przemo powiedział(a) Więcej
  Nie ma innego sposobu żeby skończyć te farsę? Ludzi potrafią wywlaszczyć z ich ziemi a tutaj?... 4 minut temu
 • Żałosne powiedział(a) Więcej
  PS 2: Plusy za komenatrze też sobie sama wystawiłam z paru adresów IP, ponieważ Roland uniemożliwia lajkowanie własnych wypowiedzi.
  Tak było,... 34 minut temu
 • Żałosne powiedział(a) Więcej
  A może Ty w pierwszej kolejności przetań mówić ludziom, co mają robić? "Napisz", " Czekaj""?.. Takie sformułowania zostaw dla swojego męża,... 37 minut temu.

Lokalne ogłoszenia drobne

20.07.2022 10:16 wrote:

KUPIĘ ANTYKI / STAROCIE / DZIEŁA SZTUKI - DOJEŻDŻAM - PŁACĘ z góry GOTÓWKĄ - ZADZWOŃ !!! Kupię Stare Obrazy, Obrazki, Ikony, Ramy, Sztućce,…

10.07.2022 14:14 wrote:

Oddam dwie papużki faliste, parka, z całym wyposażeniem. Ptaki mają ok. roku, są zdrowe i zadbane. Tel. 696132306…

08.07.2022 19:01 wrote:

Poszukuję ekipy budowlanej do tynkowania elewacji + przyziemie, na budynku mieszkalnym w Środzie Śląskiej. Tel. 602481432.…

04.07.2022 07:06 wrote:

KUPIĘ ANTYKI - POTRZEBNA GOTÓWKA -?- ZADZWOŃ - SZYBKI KONTAKT !Interesują mnie stare: Obrazy, Grafiki, Akwarele, Szkice, Rysunki, Ikony, Po…