poniedziałek 01.03.2021

Imieniny: Albina Antoniego

Ogłoszenie Wójta Gminy Udanin

Ogłoszenie Wójta Gminy Udanin

Pt, 19.02.2021 14:17

Ogłoszenie Wójta Gminy Udanin o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Udanin".Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) i uchwały Nr XLVI.192.2018  Rady Gminy Udanin z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Udanin" zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Udanin” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - w dniach od 26 lutego 2021 r. do dnia 26 marca 2021 r.,  w Urzędzie Gminy Udanin, Udanin 26, 55-340 Udanin  w Sali Narad.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 25 marca 2021 r. (czwartek) o godz. 17-tej  w świetlicy wiejskiej w Udaninie.

Z projektem studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w okresie wyłożenia do publicznego wglądu można zapoznać się także na stronie internetowej w zakładce konsultacje społeczne, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Udanin oraz na dedykowanej stronie https://udanin.gisgminny.pl

Informuję, że w związku z postępowaniem w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wyżej wymienionego projektu studium, w miejscu i czasie wyłożenia projektu zmiany studium do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy tj. projektem studium, uzgodnieniem stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko, prognozą oddziaływania na środowisko oraz wymaganymi opiniami i uzgodnieniami.

Jednocześnie zgodnie z art. 11 pkt. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3, 4, 5, w związku z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), informuję, że osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące wyłożonego projektu zmiany studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi należy składać na piśmie na adres: Urząd Gminy Udanin, Udanin 26, 55-340 Udanin lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 kwietnia 2021 r.

Uwagi powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Udanin.

Wójt Gminy
Wojciech Płaziuk

ZAPROSZENIE na spotkanie - dyskusję w ramach poszerzonych konsultacji społecznych nad wyłożonym do publicznego wglądu projektem „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Udanin”: http://udanin.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=141&strona=1

 
powrót na górę
 • J powiedział(a) Więcej
  Szczepanów czeka na konkretny próg zwalniający  na sredzkiej kolo przystanku.Próg wylany na długiej to... 4 minut temu
 • Znamtenpark powiedział(a) Więcej
  Odkąd pamiętam,to zawsze był to teren zalany,rosły tam przepiękne wierzby płaczące.Aż przyszedł czas... 23 minut temu
 • Wyborca powiedział(a) Więcej
  W jakich godzinach można będzie tam zastać funkcjonariusza? 56 minut temu.
 • Kierownik powiedział(a) Więcej
  Hehehe.... artykuł napisany na zamówienie powiatu? To nic nie daje, bo ci, którzy często tam jeżdżą... godzinę temu.
 • Bobas powiedział(a) Więcej
  Środa Śląska powiat progów zwalniających, a mechanicy zacierają ręce :) 2 godziny temu.
 • Anna powiedział(a) Więcej
  I ciekawe jak się spotkają z mieszkańcami Wilkszyna bo przecież w świetlicy nie można... 2 godziny temu.

Wyszukiwarka artykułów:

Pogoda Udanin

Lokalne ogłoszenia drobne

25.02.2021 13:10 wrote:

KUPIĘ ANTYKI - np.: po LIKWIDACJI NIERUCHOMOŚCI lub KOLEKCJI ANTYKÓW !!! Ramy, Obrazy , Obrazki, Ikony, stare Witraże, Porcelanę, Lampy,…

15.02.2021 10:48 wrote:

Poszukuję świadków policyjnych kontroli drogowych Poszukuję świadków policyjnych kontroli drogowych pojazdów, które miały miejsce na teren…

13.02.2021 19:49 wrote:

Śnieg zalegający na dachu budynku może stanowić śmiertelne zagrożenie dla ludzi. Aby uniknąć wypadków należy jedynie zadbać o regularne …

09.02.2021 13:03 wrote:

  POMOC BIEDNYM I UBOGIM PRZYNOSI RADOŚĆ,SIŁĘ I DUMĘ…DLA NAS OSÓB BIEDNYCH I WYKLUCZONYCH JEST TO TEMAT BARDZO WSTYDLIWY PROSIĆ O POMOC INN…

0
RAZEM