czwartek 02.04.2020

Imieniny: Władysława Franciszka

 

Reklama na portalu

oraz w bezpłatnym wydaniu gazety - kontakt

Pierwszy rok kadencji wójta Wojciecha Płaziuka. Gmina Udanin podsumowuje

Pierwszy rok kadencji wójta Wojciecha Płaziuka. Gmina Udanin podsumowuje

22.11. 2019

Mija pierwszy rok kadencji Wójta Gminy Udanin Wojciecha Płaziuka. Przypominamy najważniejsze wydarzenia minionego roku.


LISTOPAD 2018

 • I sesja Rady Gminy Udanin - Złożenie ślubowania przez Wójta. Rozpoczęcie kadencji 2018 – 2023.

 

GRUDZIEŃ 2018

 • Udział Wójta w Konferencji "Bezpieczeństwo powszechne w działaniach samorządu terytorialnego na rzecz Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego".

 

STYCZEŃ 2019

 • VII Przegląd Kolęd i Pastorałek.
 • Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego marki Renault G230/Camiva typ GBA - 26.000 zł.

 

LUTY 2019

 • Podpisanie Umowy partnerskiej w sprawie realizacji i współfinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej 2091D od Udanina do Konar wraz z chodnikami i ścieżką bitumiczną Udanin-Piekary (etap I od km 0+000 do km 1+945) oraz w miejscowości Udanin (Etap 2 od km 0+000 do 0+554)”.
 • Od 21.02. do 02.03. – cykl zebrań wiejskich, podczas których wybrano nowych sołtysów.

 

MARZEC 2019

 • Odebranie promesy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z rąk Wojewody Dolnośląskiego Pawła Hreniaka.
 • Oficjalne przekazanie na ręce Dyrektor Pani Bożeny Basa urządzeń o łącznej wartości 62.949,92 zł. W związku z realizacją projektu pn. „Wszechstronna edukacja – klucz do sukcesu w Gminie Udanin” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • Podpisanie umowy z PKS Kamienna Góra na obsługę komunikacji gminnej.
 • Rozpoczęto realizację programu „Umiem Pływać”.

 

KWIECIEŃ 2019

 • Rada Gminy Udanin na wniosek Wójta nadała tytuł „Zasłużony dla Gminy Udanin” Wiceprzewodniczącemu Rady Panu Bolesławowi Stachurskiemu. Tytuł ten został nadany po raz pierwszy w Gminie Udanin.
 • Otwarcie wyremontowanego biura GOPSu na parterze.
 • Renowacja boiska w Różanej – wkład gminy 2.500 zł.
 • Odbiór prac związanych z przebudową świetlicy wiejskiej w miejscowości Lusina. Wartość zadania wyniosła 222.892,69 zł brutto.

 

MAJ 2019

 • Podpisanie umowy w Ministerstwie Sprawiedliwości o przyznanie pomocy na doposażenie 3 jednostek z terenu Gminy Udanin w sprzęt i urządzenia niezbędne do udzielania pomocy poszkodowanym na miejscu popełnienia przestępstwa. Wartość całkowita na podstawie złożonego wniosku wyniosła 142 000,00 zł., w tym kwota dotacji 140 580,00 zł. Wkład własny gminy to 1 420,00 zł.
 • Uroczyste otwarcie garażu OSP Jarosław. Wartość inwestycji 209.135,25 zł.
 • Podpisanie umowy na przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Lusina i Ujazd Górny.
 • Wójt uczestniczył w Dolnośląskim Sejmiku Odpadowym w Wołowie, którego celem było podjęcie współpracy samorządowców z Dolnego Śląska.
 • Odbył się Pierwszy Gminny Dzień Dziecka oraz kolejna edycja Akcji „Polska Biega”.
 • Druga połowa roku była bardzo intensywna. Poniżej przedstawiamy działania wójta w zakresie inwestycji, szkolnictwa, transportu, bezpieczeństwa, kultury i sportu.

 

CZERWIEC 2019

 • Gminny festiwal piosenki patriotyczno - religijnej w Udaninie.
 • Ukazanie się listy rankingowej dotyczącej dofinansowania dla Gminy Udanin w kwocie 80 tys. zł na przebudowę stołówki w szkole podstawowej w Udaninie z Rządowego Programu "POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU".
 • Przyznanie dofinansowania z Rządowego Programu "Aktywna Tablica" do zrealizowania w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Ujeździe Górnym. Wkład własny Gminy Udanin w kwocie 3.500,00 zł, pozyskana dotacja wyniosła 14.000,00 zł.
 • Jednogłośne udzielenie dla Wójta Gminy Udanin wotum zaufania i absolutorium.
 • Powołanie sztabu kryzysowego. Spotkanie władz gminy, pracowników urzędu, wojewody, starostwa i jednostek straży, które włączyły się w pomoc podczas czerwcowej ulewy.
 • XII Koncert Piosenki Religijnej oraz zbiórka datków na rzecz poszkodowanych w trakcie ulewy.
 • Zakończenie roku szkolnego 2018/2019 – przekazanie nagród dla najzdolniejszych uczniów z najwyższą średnią.
 • Podpisanie umowy na przebudowę 350 m. chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2942D w miejscowości Gościsław (1 etap). Wartość inwestycji w wysokości 159 285,00 zł po 50% kosztów ze środków budżetu Gminy Udanin oraz Powiatu Średzkiego.

 

LIPIEC 2019

 • Podpisanie umowy na budowę dwóch placów zabaw w miejscowościach Jarosław i Lasek. Wartość zadania - 46.508,19 zł brutto. Na ww. zadanie Gmina Udanin otrzymała dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2019 roku w kwocie 29.069,00 zł.
 • Turniej w piłkę nożną o Puchar Wójta na boisku w Różanej.
 • Podpisanie w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, porozumienia o wsparciu działań na terenie Gminy Udanin w realizacji Programu Czyste Powietrze.
 • Remont świetlicy wiejskiej w Jarostowie. Inwestycja została sfinansowana częściowo z budżetu Gminy, a pozostała kwota, tj. 5 000,00 zł ze środków w ramach funduszu sołeckiego przypadającego na sołectwo Jarostów.
 • Przekazanie sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych zakupionego w ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości. Sprzęt otrzymały jednostki OSP: Lusina, Ujazd Dolny oraz Pichorowice.
 • Akcja krwiodawstwa - zebrano łącznie ok. 8 litrów krwi.
 • Podpisanie umowy na usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2019 roku w Gminie Udanin.
 • Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Jarosław i Pichorowice. Powstały one w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2019. Łączna wartość inwestycji wyniosła 77.034,90 zł z czego wartość dofinansowania to 49.600,00 zł.
 • Na liście rankingowej znalazły się 2 złożone przez Gminę Udanin projekty, doposażenie dla OSP Ujazd Górny i OSP Pichorowice.
 • Remont pomieszczenia garażowego remizy OSP w Pichorowicach. Wartość zadania -9.279,23 zł brutto.

 

SIERPIEŃ 2019

 • Uroczyste wręczenie promes w ramach Odnowy Dolnośląskiej Wsi. Gmina Udanin otrzymała dotację w wysokości 29 069 zł na dofinansowanie zadania „Budowa placów zabaw w miejscowościach Lasek i Jarosław – Gmina Udanin”.
 • Podpisanie umowy na remont kuchni i stołówki w SP Udanin oraz rozpoczęcie prac remontowych.
 • Rozbudowa małej architektury na terenie Gminy Udanin. Wybudowano sześć altan w miejscowościach: Drogomiłowice, Jarosław, Łagiewniki Średzkie, Pichorowice, Sokolniki, Ujazd Górny. Altany zostały wykonane ze środków budżetu gminy zaplanowanych przez poszczególne sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2019.
 • Dożynki Gminne 2019.

 

WRZESIEŃ 2019

 • Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020.
 • Promesa dla Gminy Udanin na realizację inwestycji drogowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Promesa dotyczy dofinansowania na przebudowę drogi gminnej nr 107340D w miejscowości Konary. Wartość zadania: 1 276 144,00 zł. z czego 60% to dofinansowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
 • Udział w Potato Days Poland.
 • I rodzinny rajd rowerowy połączony z piknikiem w Dębkach oraz losowanie zwycięzcy, który wygrał bon o wartości 1.000 zł na zakup nowego roweru ufundowanego przez Fundację Santander. Przypominamy - zwycięzcą został Alan Plizga.
 • Uroczyste poświęcenie oraz otwarcie drogi gminnej nr 107347D w Lusinie.
 • Odbiór wykonanego zadania pn. "Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej 2091D w miejscowości Udanin - Etap 2 od km 0+000 do 0+554". Koszt wykonania II Etapu: 1 090 371,88 zł. Zadanie zostało dofinansowane w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”.
 • Nowa kuchnia i stołówka w Szkole Podstawowej w Udaninie - odbiór prac.
 • Koncert Piosenek Anny German „Śpiewająca Eurydyka” w wykonaniu Katarzyny Zawady.
 • Wręczanie czeków dla jednostek OSP z trzech powiatów w ramach programu „Mały Strażak”.
 • Odbiór promesy przyznanej w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na dofinansowanie w 2019 r. zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 107349D, dz. Nr 357, 358, 368, 369, 378 w miejscowości Różana [intensywne opady deszczu, maj 2019 r.]”.
 • PAŹDZIERNIK 2019

 • 100 lat Pani Marii Konik i Złote Jubileusze małżeństw.
 • Spotkanie z Prezydentem RP Andrzejem Dudą.
 • Koncert Kresowy "Polsko Moja!"
 • Podpisanie umowy na budowę drogi gminnej w Konarach.
 • Zakończenie montażu lamp hybrydowych na osiedlu domków jednorodzinnych w Ujeździe Górnym.

 

LISTOPAD 2019

 • Prelekcje Bezpieczny Dolnoślązak - bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni.
 • Cykl uroczystości niepodległościowych.
 • Odbiór drogi Udanin – Piekary.
 • Podpisanie umowy na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Różana.

Rozwój przewozów autobusowych na terenie gminy Udanin. Podpisanie umowy z PKS Kamienna Góra. Na realizację nowych linii komunikacyjnych pozyskano dofinansowanie z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej od Wojewody Dolnośląskiego do końca 2019 r. w kwocie 9 390,00 zł.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Miniony rok upłynął pod znakiem realizacji zamierzeń, która odbyła się dzięki dobrej współpracy wójta Gminy Udanin z Radą Gminy Udanin na czele z przewodniczącym Rady Gminy Udanin Januszem Strzeleckim, Starostwem Powiatowym, instytucjami i firmami oraz pracownikami gminy.

Po zamknięciu roku budżetowego przedstawimy, jak ukształtował się budżet roku 2019.

Gmina Udanin

 
 

 
Komentarzy (1)

This comment was minimized by the moderator on the site

Podobnej długości listę działań, miała Pani Wójt Olkiewicz po wszystkich kadencjach. Ogromne gratulacje Panie Wójcie!!!

Nie ma tu jeszcze żadnych komentarzy

Skomentuj

 1. Komentujesz jako gość.
0 Znaków
Załączniki (0 / 3)
Udostępnij swoją lokalizację

Najbliższe wydarzenie

Wydarzenie zacznie się za:

Ostatnio komentowane artykuły

Dziękujemy radnej J.W że nie przyszła uchwalić pakietu dot pomocy nam przedsiębiorcom. Pani dostaje wypłatę, d...
Dziękujemy radnej J.W że nie przyszła uchwalić pakietu dot pomocy nam przedsiębiorcom. Pani dostaje wypłatę, ...
Na osiedlówkach gdzie stoją znaki strefa zamieszkania obowiązuje 20/h i ze świecą szukać takiego, który chocia...

Lokalne ogłoszenia drobne

01.04.2020 09:09 wrote:

  Kupię stare odznaki, odznaczenia, medale, ordery, wpinki,orzełki, naszywki itp.: wojskowe oraz cywilne, dyplomy, zaświadczenia i legityma…

31.03.2020 17:20 wrote:

Oferuję wiercenie studni głębinowej do 30 metrów. Metoda płuczkowa. Środa Śląska i okolice. Wiecej informacji pod nr 530836378.…

22.03.2020 14:24 wrote:

-Witam państwa zwracam się z prośba do wasz o pomoc ja wiem ze każdy pracuje by mieć wiem ze nie powinienem tak zebrać panuje wirus każdy p…