sobota 03.06.2023

Imieniny: Leszka Tamary

// reklama@roland-gazeta.pl // + 48 500 027 343 //


UWAGA! Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

SkomentujDyrektor Średzkiego Centrum Zdrowia SPZOZ w Środzie Śląskiej ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 poz. 711) i zaprasza do składania ofert.


'


Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Średzkim Centrum Zdrowia SPZOZ w Środzie Śląskiej w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Onkolo­gicznej przez lekarzy:

 • specjalistów w dziedzinie onkologii klinicznej lub;
 • w trakcie specjalizacji w dziedzinie onkologii klinicznej;
  1. Umowa z oferentem/oferentami, którzy przedłożą najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta na okres 1 roku - pod warunkiem zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna z DOW NFZ. Planowany okres trwania umowy to 21.03.2022 r. - 21.03.2023 r.
  2. Szczegółowe warunki konkursu ofert są dostępne na stronie internetowej https://bip.spzoz.powiat-sredzki.pl/10006/Konkursy/
  3. Szczegółowych informacji udziela Dyrektor Średzkiego Centrum Zdrowia SPZOZ w Środzie Śląskiej pod numerem telefonu 881 233 099, 881 233 670 w godzinach od 9.00 - 14.00.
  4. Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej w Sekretariacie Średzkiego Centrum Zdrowia SPZOZ, ul. Kolejowa 16A, 55-300 Środa Śląska w zamkniętej kopercie opisanej: „Konkurs ofert z dnia 23.02.2022 r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Onkologicznej" w terminie do dnia 08.03.2022 r. do godz. 12.00.
  5. Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.
  6. Otwarcie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych nastąpi w dniu 09.03.2022 r. o godz. 13.30 w Gabinecie Dyrektora Średzkiego Centrum Zdrowia SPZOZ.
  7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 09.03.2022 r. i będzie dostępne na stronie internetowej https://bip.spzoz.powiat-sredzki.
  8. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert, terminu rozstrzygnięcia konkursu oraz do odwołania konkursu ofert w całości lub w części bez podania przyczyny.

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych (pobierz)

(rfp)
   


Wczytywanie komentarza... Komentarz zostanie odświeżony po 00:00.
Zaloguj się aby dodać komentarz.
pozostały limit znaków.
Zaloguj się za pomocą ( Zarejestruj się? )

Polecam wcześniej obejrzeć film 100 POLICJANTÓW zdradza TAJEMNICE polskiej Policji https://www.youtube.com/watch?v=Gg58n2DKlT4 gdzie autor oparł się na ...
Z innej beczki - czy ktoś wie gdzie Gmina Środa Śląska publikuje wyniki naborów na stanowiska ...

Lokalne ogłoszenia drobne

24.05.2023 08:52 wrote:

Oferuję do wynajęcia garaż o pow 18m2 wyposażony w energię elektryczną.Garaż posadowiony jest w Środzie Śl ul. Wrocławska 18. Kontakt 79475…

16.05.2023 17:55 wrote:

Oferuję usługę drukowania dowolnego obrazu na każdej ścianie. Zamiast fototapety pod którą trzeba przygotować ścianę i później odpowiednio …

16.05.2023 17:48 wrote:

Oferuję wykonanie nowych instalacji elektrycznych w domach lub mieszkaniach. Montaż lub modernizację czy wymianę istniejących elementów ins…

17.04.2023 09:07 wrote:

Mam do oddania za darmo łóżeczko dziecięce z materacem ( może być dla dziecka do 6 lat ). Odbiór na własny koszt. Miejsce : Środa Sląska. K…

eko006

baner

taxi stas