piątek 27.05.2022

Imieniny: Augustyna JulianaUWAGA! Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych
Dyrektor Średzkiego Centrum Zdrowia SPZOZ w Środzie Śląskiej ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 poz. 711) i zaprasza do składania ofert.

Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Średzkim Centrum Zdrowia SPZOZ w Środzie Śląskiej w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Onkolo­gicznej przez lekarzy:

 • specjalistów w dziedzinie onkologii klinicznej lub;
 • w trakcie specjalizacji w dziedzinie onkologii klinicznej;
  1. Umowa z oferentem/oferentami, którzy przedłożą najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta na okres 1 roku - pod warunkiem zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna z DOW NFZ. Planowany okres trwania umowy to 21.03.2022 r. - 21.03.2023 r.
  2. Szczegółowe warunki konkursu ofert są dostępne na stronie internetowej https://bip.spzoz.powiat-sredzki.pl/10006/Konkursy/
  3. Szczegółowych informacji udziela Dyrektor Średzkiego Centrum Zdrowia SPZOZ w Środzie Śląskiej pod numerem telefonu 881 233 099, 881 233 670 w godzinach od 9.00 - 14.00.
  4. Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej w Sekretariacie Średzkiego Centrum Zdrowia SPZOZ, ul. Kolejowa 16A, 55-300 Środa Śląska w zamkniętej kopercie opisanej: „Konkurs ofert z dnia 23.02.2022 r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Onkologicznej" w terminie do dnia 08.03.2022 r. do godz. 12.00.
  5. Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.
  6. Otwarcie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych nastąpi w dniu 09.03.2022 r. o godz. 13.30 w Gabinecie Dyrektora Średzkiego Centrum Zdrowia SPZOZ.
  7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 09.03.2022 r. i będzie dostępne na stronie internetowej https://bip.spzoz.powiat-sredzki.
  8. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert, terminu rozstrzygnięcia konkursu oraz do odwołania konkursu ofert w całości lub w części bez podania przyczyny.

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych (pobierz)

(rfp)

 • dsr powiedział(a) Więcej
  Autor ma rację! Sami śmiecą a później narzekają że syf w mieście - taka średzka rzeczywistość niestety... godzinę temu.
 • Putin powiedział(a) Więcej
  Znowu znikają komentarze. Władza czuwa. 6 godzin temu.
 • Banan powiedział(a) Więcej
  Owocowe Środy. 8 godzin temu.

Lokalne ogłoszenia drobne

16.05.2022 15:56 wrote:

Szukam pomieszczenia do wynajęcia o wymiarach min. 2x8 metrów i wysokości min 3,2 metrów na ternie Środy Śląskiej. Kontakt: 515792001.…

20.04.2022 12:30 wrote:

KUPIĘ ANTYKI - STAROCIE - DZIEŁA SZTUKI - Stare PAMIĄTKI, Wartościowe DROBIAZGI - Różności !Kupię przeróżne Antyki - Starocie z Domu, Miesz…

11.04.2022 10:20 wrote:

Jeśli chcesz szybko sprzedać stare Obrazy, Obrazki np. z likwidacji kolekcji, może po dziadkach, ze strychu, mieszkania, domu, może zawadza…

08.03.2022 12:05 wrote:

Cześć, dzisiaj tj 8.03 około 10:30, w okolicy Kościuszki 42 znalazłem klucze, Kontakt do mnie :  5(x)7(x)8(x) 9(x)1(x)7(x)  6(x)6(x)7(x) …