piątek 16.04.2021

Imieniny: Cecyliana Bernadety

XXXII sesja Rady Powiatu w Środzie Śląskiej (na żywo)

XXXII sesja Rady Powiatu w Środzie Śląskiej (na żywo)

Cz, 25.03.2021 13:55

W celu zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa (SARS-CoV-2) oraz mając na względzie ochronę zdrowia mieszkańców, pracowników Starostwa Powiatowego oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych, sesja odbywa się bez udziału publiczności.Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu   Nr XXXI/2021 z sesji Rady Powiatu w Środzie Śląskiej.

4. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu.

5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.

6. Roczne sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego.

7. Informacja o stanie bezpieczeństwa Powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej.

8.  Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu.

9.  Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

10. „15 min. dla wyborców”.

11. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawie:

- utworzenia Średzkiego Centrum Zdrowia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej,

- nadania statutu Średzkiemu Centrum Zdrowia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej,

- określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych w Średzkim Centrum Zdrowia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Środzie Śląskiej działającym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej,

- zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.

-  udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego na opracowanie studium planistyczno-prognostycznego dla projektu Budowa bazowej infrastruktury do uruchomienia Wrocławskiej Kolei Metropolitalnej. Poprawa jakości połączeń z Legnicy do Wrocławia na odcinku Środa Śląska- Wrocław”,

- określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

- przyjęcia powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2021 – 2027,

- przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Średzkim na lata 2021 – 2023,

- przyjęcia „Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie w Powiecie Średzkim na lata 2021-2026”

12. Interpelacje i zapytania radnych.

13. Wnioski i oświadczenia radnych.

14. Sprawy różne.

15. Zamknięcie sesji.
powrót na górę
 • sam sobie radż powiedział(a) Więcej
  Złodzieje czują się bezkarni, gdyż policja działa... 56 minut temu.
 • Hieronim powiedział(a) Więcej
  Warto znać  Wyklętych - Niezłomnych z powiatu... 2 godziny temu.
 • Blysk powiedział(a) Więcej
   Podporucznik Zdzislaw Badocha "Żelazny" .  Jeden z... 3 godziny temu.
 • ciekawski powiedział(a) Więcej
  to marek perlak czy Pani Kogutek pisze te posty? 3 godziny temu.

Wyszukiwarka artykułów:

Pogoda Powiat Średzki

Lokalne ogłoszenia drobne

30.03.2021 09:27 wrote:

KUPIĘ ANTYKI - SKUP ANTYKÓW - LIKWIDACJA - MIESZKANIA, DOMU, KOLEKCJI - GOTÓWKA od ręki - SZYBKI KONTAKT i DOJAZD ! Kupię Stare Obrazy, Obr…

29.03.2021 04:41 wrote:

Oferuję:- wycinkę drzew,- zrąbkowane gałęzi z wywozem,- przygotowywanie działek pod inwestycję,- karczowanie pni,- usługi melioracyjne,- tr…

18.03.2021 11:20 wrote:

SKUPUJĘ ANTYKI / STAROCIE / DZIEŁA SZTUKI - DOJEŻDŻAM - PŁACĘ z góry EXTRA GOTÓWKĄ - ZADZWOŃ ! ZDECYDOWANIE KUPIĘ ANTYKI / STAROCIE od ręk…

14.03.2021 17:54 wrote:

Jeśli chcesz szybko sprzedać stare Obrazy, Obrazki np. po likwidacji kolekcji, może po dziadkach, ze strychu, mieszkania, domu, może zawadz…