Dożynki gminy Kostomłoty dla utalentowanych

środa, 21 sierpień 2019 16:59 Dział: Kostomłoty
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

W związku z Dożynkami Gminnymi, które odbędą się w tym roku w gminne Kostomłoty w dniu 8 września (niedziela) na terenie boiska w miejscowości Zabłoto, serdecznie zapraszamy wytwórców zamieszkujących na terenie gminy Kostomłoty do prezentacji swoich wyrobów (rękodzieło, artykuły spożywcze, malarstwo, rzeźbiarstwo, literatura...).

W ramach ograniczonej powierzchni wystawienniczej prosimy o składanie indywidualnego zapotrzebowania na miejsce wystawiennicze w terminie do dnia 26 sierpnia 2019 r. zgodnie ze wzorem poniżej zamieszczonym.

Informację przedmiotową prosimy przekazać na piśmie i dostarczyć do sekretariatu urzędu bądź mailem (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) z adnotacją „Wystawca Dożynki Gminne”. Ze względu na ochronę danych osobowych prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przedmiotowej inicjatywy. Gmina gwarantuje jedynie miejsce wystawiennicze. Po stronie wystawcy leży przygotowanie całej infrastruktury
wystawienniczej.

Kontakt w sprawie: 71 396 72 63

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE MIEJSCA WYSTAWIENNICZEGO

Imię i nazwisko ……………………………………

Miejsce zamieszkania (miejscowość) ....................................................................

Charakter prowadzonej działalności (rękodzieło, malarstwo, rzeźbiarstwo, artykuły spożywcze …) ……………………

Powierzchnia wystawiennicza (maksymalnie 3m/3m ) ……………………………………..

Telefon do kontaktu ………………………………………

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 i art 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Kostomłoty reprezentowana przez Panią Wójt z siedzibą przy ul. Ślężna 2, 55-311 Kostomłoty, NIP: 913-15-01-598.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych poprzez adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku i wydania decyzji zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO, tzn. dane przetwarzane będą na podstawie przepisów prawa, a w szczególnych przypadkach - na podstawie Państwa zgody albo w związku z wykonywaniem umowy, której są Państwo stroną.
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych.
 5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.
 9. W przypadku realizacji przez administratora zadań ustawowych podanie danych osobowych jest obligatoryjne. W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Konsekwencją niepodania danych będzie odmowa załatwienia sprawy przez administratora.
 10. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania.

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 1. Wyrażam, zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji złożonego przeze mnie wniosku w dniu................................................................... zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
 2. Wiem, że Administratorem moich danych osobowych jest Gmina Kostomłoty reprezentowana przez Panią Wójt z siedzibą przy ul. Ślężna 2, 55-311 Kostomłoty, NIP: 913-15-01-598.
 3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
 5. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących mi prawach związanych z ich przetwarzaniem.

................................................................ ....................................................

(miejscowość, data) (podpis)

Informacja Gminy Kostomłoty

Komentarzy (0)

Nie ma tu jeszcze żadnych komentarzy

Skomentuj

 1. Komentujesz jako gość.
0 Znaków
Załączniki (0 / 3)
Udostępnij swoją lokalizację