Komunikat wójta gminy Malczyce ws. SP ZOZ

środa, 28 marzec 2018 15:36 Dział: Malczyce
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Drodzy Mieszkańcy Gminy Malczyce! W związku z pojawiającymi się w ostatnich dniach nieprawdziwymi informacjami związanymi z sytuacją SP ZOZ w Malczycach informuję, iż jako podmiot tworzący samodzielny zakład opieki zdrowotnej, sprawujący nad nim nadzór, po zasięgnięciu opinii Rady Społecznej, podjąłem decyzję o odwołaniu z dniem 22 marca 2018 r. z powodu nieetycznego zachowania związanego z szantażem dotyczącym zmiany warunków zatrudnienia i płacy, kierownika SP ZOZ  w Malczycach Monikę Lejczak oraz z powodu braku zaufania z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia z dniem 23.03.2018 r., w trybie dyscyplinarnym za odmowę podjęcia obowiązków, zastępcę kierownika dr Krzysztofa Gerca.

 

Aby zapewnić Państwu, Mieszkańcom Gminy Malczyce, stały dostęp do opieki zdrowotnej, zatrudnieni zostali też nowi, ale znani już w Malczycach lekarze dr Małgorzata Manelska oraz dr Aneta Szymczak. Chciałbym zaznaczyć, że ośrodek w Malczycach działa i będzie działał jeszcze lepiej.

Niestety sabotujące działania byłych pracowników SP ZOZ w Malczycach doprowadziły do zablokowania systemu informatycznego placówki, jest to przestępstwo, co skutkuje od kilku dni brakiem płynnego wystawiania skierowań przez lekarzy oraz 100% odpłatnością za recepty wystawiane przez lekarzy SPZOZ Malczyce.

W dniu 27.03.2018 odbyła się sesja Rady Gminy Malczyce na której przedstawiłem problem radnym i poprosiłem, bo takie są procedury, o przyjęcie uchwały o powołaniu komisji konkursowej, aby powołać nowego kierownika i przywrócić szybko sprawne funkcjonowanie przychodni. Niestety Radni odrzucili moją prośbę uniemożliwiając mi w ten sposób sprawne powołanie nowego kierownictwa. W spotkaniu tym brali też udział była kierownik i jego zastępca, którzy zgłosili radzie swoje niezadowolenie dotyczące decyzji o ich zwolnieniu, na co rada odpowiedziała obniżką pensji wójta.

Wyrażam swoje ubolewanie, że większość rady zamiast kierować się interesem 4 tys. pacjentów zajęła się czterogodzinnym rozważaniem na temat czy mogłem dokonać tych zmian, czy nie i dlaczego zwolniona została pani kierownik.

Niestety nikt z obecnych na Sali Narad nie pomyślał żeby chociaż zapytać byłe kierownictwo SPZOZ czy mogliby odblokować dostępy do serwerów NFZ i pozwolić na normalne funkcjonowanie placówki.

Niestety z powodu braku pomocy ze strony rady w szybkim powołaniu nowej komisji konkursowej skutki nagannego zachowania byłych pracowników możemy odczuwać jeszcze przez jakiś czas.

Wójt Gminy Malczyce
(-) Piotr Frankowski

Proponowane artykuły:

Ostatnio zmieniany sobota, 31 marzec 2018 04:49

Dodaj komentarz

Wulgaryzmy - to wyrazy lub wyrażenia, będące dosadnym, ordynarnym określeniem zjawisk, które można nazwać, używając słów neutralnych stylistycznie. Nie są konieczne aby wyrazić swoje uczucia, pragnienia czy poglądy!

Niedopuszczalne jest umieszczanie na łamach forum serwisu postów sprzecznych z prawem polskim i międzynarodowym, związanych z pornografią, używkami, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. oraz treści faszystowskich, wulgarnych, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa autorskie lub prawa innych osób itp. Przypadki łamania prawa mogą być zgłaszane właściwym służbom.

Cenimy wolność słowa, ale z poszanowaniem godności. Nie wyśmiewaj i nie obrażaj. Nie prowokuj i nie atakuj nikogo swoimi wypowiedziami. Komentarze naruszające regulamin mogą być usuwane. Traktuj innych tak, jak sam chciałbyś być traktowany.

Przed umieszczeniem wpisu, zapoznaj się z REGULAMINEM oraz Polityką Prywatności. Dziękujemy!


Kod antyspamowy
Odśwież