czwartek 09.12.2021

Imieniny: Wiesława Leokadii

Fot. ilustracyjne Fot. ilustracyjne

Informacja dla hodowców świń

Pt, 23.07.2021 16:22
 •  

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Środzie Śląskiej na podstawie Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2021/1205 z dnia 20 lipca 2021 r. zmieniającego załącznik nr I do rozporządzenia  wykonawczego 2021/605  ustanawiającego szczególne środki  zwalczania afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich informuje, że w wyniku powyższej zmiany obszar całego powiatu średzkiego wpisany jest do załącznika I część I jako obszar objęty ograniczeniami I (obszar objęty ograniczeniami – strefa niebieska). 


W związku z powyższym na obszarze objętym ograniczeniami stosownie do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń nakazuje się:

1) utrzymywanie świń w gospodarstwie:

a) w sposób wykluczający kontakt ze zwierzętami wolno żyjącymi i ze zwierzętami domowymi,

b) w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko świnie, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne;

2) sporządzenie przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń, z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki, oraz bieżące aktualizowanie tego spisu;

3) karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych;

4) wyłożenie mat dezynfekcyjnych odpowiednio przed:

a) wejściami do gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, i wyjściami z tego gospodarstwa oraz przed wejściami do budynków lub pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, i wyjściami z tych budynków lub pomieszczeń, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, a długość - nie mniejsza niż 1 m,

b) wjazdami do gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, i wyjazdami z tego gospodarstwa, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość wjazdów i wyjazdów, a długość - nie mniejsza niż obwód największego koła środka transportu wjeżdżającego lub wyjeżdżającego z tego gospodarstwa (lub niecki dezynfekcyjne utrzymywane w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego lub są stosowane urządzenia zapewniające skuteczną dezynfekcję);

- a także stałe utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego;

5)zabezpieczenie wybiegu podwójnym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5 m, związanym na stałe z podłożem, w przypadku gdy świnie są utrzymywane w gospodarstwie w systemie otwartym, a także zabezpieczenia każdego wjazdu i wyjazdu oraz wejścia z takiego wybiegu matą dezynfekcyjną spełniającą wymagania jak wskazane w pkt.  4a

6) wykonywanie czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie;

7) stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń, przed rozpoczęciem tych czynności, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie i odkażanie rąk oraz oczyszczanie i odkażanie obuwia;

8) bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń;

9) używanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do wykonywania tych czynności;

10) prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń, paszy lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu art. 3 pkt 1 w związku z art. 2 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie;

11) uniemożliwienie osobom postronnym wchodzenia do budynków, w których są utrzymywane świnie;

12) wdrożenie programu monitorowania i zwalczania gryzoni;

13) oczyszczanie i odkażanie, a w razie potrzeby dezynsekcję, po każdym przemieszczeniu świń lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego otrzymanych ze świń, środków transportu, które były użyte do ich przemieszczenia na obszarze ochronnym.

Zakazuje się:

1) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, pochodzących z dzików oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem afrykańskiego pomoru świń;

2) wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt.

3) karmienia świń zielonką lub ziarnem pochodzącymi z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że tę zielonkę lub to ziarno poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa afrykańskiego pomoru świń lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 30 dni przed ich podaniem świniom;

4) wykorzystywania w pomieszczeniach, w których są utrzymywane świnie, słomy na ściółkę dla zwierząt pochodzącej z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że tę słomę poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa afrykańskiego pomoru świń lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 90 dni przed jej wykorzystaniem;

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Wykonawczego Komisji UE 2021/605 dla gospodarstw wprowadzających trzodę chlewną na rynek obowiązują dodatkowe wymogi:

 • W gospodarstwie znajduje się ogrodzenie ochronne okalające co najmniej pomieszczenia w których utrzymywane są świnie oraz budynki w których przechowuje się paszę i ściółkę
 • W gospodarstwie znajduje się zatwierdzony przez Powiatowego Lekarza Weterynarii plan bezpieczeństwa biologicznego dostosowany do profilu gospodarstwa

Ubój trzody chlewnej z przeznaczeniem mięsa na użytek własny

W gospodarstwach położonych na obszarze objętym ograniczeniami dopuszcza się ubój trzody chlewnej celu produkcji mięsa na użytek własny pod warunkiem, że były one utrzymywane w tym gospodarstwie co najmniej przez 30 dni przed ubojem.

Posiadacz zwierząt zgłasza do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Środzie Śląskiej zamiar uboju co najmniej na 24 godziny przed dokonaniem uboju w celu produkcji mięsa.

Świnie te zostaną poddane badaniu przedubojowemu a mięso pozyskane w wyniku uboju tych świń zostanie poddane badaniu poubojowemu przez urzędowego lekarza weterynarii.

Zasady przemieszczanie świń

Nakazuje się zaopatrywanie świń przemieszczanych do miejsca położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w świadectwo zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii na podstawie badania klinicznego świń przeprowadzonego nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem tych świń.

Wszystkie przemieszczenia dotyczące trzody chlewnej należy zgłaszać do Biura Powiatowego ARiMR w ciągu 2 dni od zdarzenia.

Posiadacz świń informuje urzędowego lekarza weterynarii o każdym przypadku padnięcia świni w gospodarstwie położonym na obszarze objętym ograniczeniami.


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Środzie Śląskiej

 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

powrót na górę
 • Andrzej powiedział(a) Więcej
  IndykgoTy to mozesz sobie zadzwonić do kolegi a sprawy urzędowe załatwia się na papierze  7 godzin temu.
 • Darek powiedział(a) Więcej
  W Wołowie działa szpital powiatowy i jest gdzie taki punkt zrobić 8 godzin temu.
 • Indygo powiedział(a) Więcej
  Nowakowski a ty poszedles albo zadzwoniles do starosty czy ty tylko od skrobania pism jestes? 9 godzin temu.

Najnowsze artykuły

środa / 08.12.2021 / 11:01

Niskie temperatury zagrażają bezdomnym

W najbliższym czasie możemy spodziewać spadku temperatury. Długotrwałe przebywanie na dworze w niskich temperaturach, czy mieszkanie w miejscach…

Lokalne ogłoszenia drobne

07.12.2021 16:07 wrote:

Mieszkanie do wynajecia od 01.01.2022w centrum Srody Slaskiej, ul.Bialoskornicza . Przedpokoj, lazienka, duzy pokoj, kuchnia. Umeblowane, …

03.12.2021 10:32 wrote:

KUPIĘ Antyki / Starocie - PORZĄDKI, LIKWIDACJA MIESZKANIA, DOMU, WILLI, KOLEKCJI ANTYKÓW ... PŁACĘ od reki GOTÓWKĄ - ZADZWOŃ - DOJEŻDŻAM !!…

30.11.2021 15:53 wrote:

Witam. Szukam garażu do wynajęcia na terenie Środy Śląskiej. Nie musi mieć kanału. Potrzebuję do parkowania auta. Lokalizacja nie ważna, m…

26.11.2021 13:52 wrote:

Kupię ANTYKI - Obrazy, Ikony, Ramy, Witraże, Sztućce, Srebra, Platery, Porcelanę, Kilimy, Lampy, Figurki, Rzeźby, Płaskorzeźby, Popiersia, …