piątek 24.03.2023

Imieniny: Marka Gabriela

// reklama@roland-gazeta.pl // + 48 500 027 343 //


Sesja Rady Gminy Kostomłoty (transmisja na żywo)

SkomentujNa dzisiejszej sesji Rady Gminy Kostomłoty miało miejsce między innymi podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018. 

 

 

Porządek obrad:

1 / Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2 / Przyjęcie programu sesji.

3 / Przyjęcie protokołu z  sesji w dniu 19 listopada 2018 r.,

4 / Informacja o działalności Wójta w okresie między sesjami.

5 / Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy.

6 / „15 minut dla wyborców”.

7 / Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kostomłoty.

8 / Podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy Kostomłoty na rok 2018:

a) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przez Wójta lub osobę przez niego wyznaczoną,

b) odczytanie opinii RIO o projekcie uchwały budżetowej i przedstawienie przez Wójta stanowiska wobec zastrzeżeń i uwag zawartych w opinii RIO,

c) odczytanie opinii stałych komisji Rady Gminy przez jej przewodniczących lub wyznaczonych członków komisji,

d) przedstawienie stanowiska Wójta Gminy do wniosków zawartych w opiniach komisji stałych,

e) odczytanie propozycji wniosków zgłoszonych przed rozpoczęciem sesji przez radnych i nie uwzględnionych w projekcie budżetu,

f) przedstawienie ewentualnych autopoprawek Wójta do projektu uchwały,

g) dyskusja nad projektem budżetu,

h) głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Wójta,

i) głosowanie wniosków komisji stałych Rady Gminy nie uwzględnionych przez Wójta w autopoprawce oraz pozostałych zgłoszonych wniosków,

j) głosowanie uchwały.

9 / Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Kostomłoty na rok 2018.

10 / Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla obszaru położonego w obrębie Godków - zmiana nr 1.

11 / Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte programem oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku i świadczenia rzeczowego dla osób  objętych programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

12 / Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023.

13 / Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na bezpłatne użyczenie przez Gminę Kostomłoty na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kostomłotach Sp. z o.o. środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowiących własność Gminy Kostomłoty na okres pięciu lat.

14 / Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców wsi.

15 / Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych przez radnych.      

16 / Wnioski i zapytania.

17 / Sprawy bieżące.

18 / Zakończenie obrad III sesji Rady Gminy.


Media   


Wczytywanie komentarza... Komentarz zostanie odświeżony po 00:00.
Zaloguj się aby dodać komentarz.
pozostały limit znaków.
Zaloguj się za pomocą ( Zarejestruj się? )

KOSTOMŁOTY pogoda


Lokalne ogłoszenia drobne

09.03.2023 18:03 wrote:

Sprzedam dom w trakcie remontu w miejscowości Wilczków. Powiat średzki. Powierzchnia 77,40 m2 (3 izby plus łazienka i toa…

09.03.2023 16:12 wrote:

Sprzedam mieszkanie do remontu o powierzchni 50 m kw. (2 pokoje, kuchnia, łazienka, toaleta, przedpokój). Mieszkanie znajduje się w dobrym …

02.03.2023 10:45 wrote:

SZYBKI KONTAKT - KUPIĘ ANTYKI / STAROCIE / DZIEŁA SZTUKI - ZADZWOŃ ~!~SKUPUJĘ od ręki za GOTÓWKĘ stare : Stare Obrazy, Obrazki, Ikony, Ramy…

28.02.2023 22:11 wrote:

Wynajmę pomieszczenia o łącznej powierzchni 77 m2 w miejscowości Wilczków gmina Malczyce. Bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Okna i dr…

przyjeciapozegnalne postfb

baner w