czwartek 18.07.2024

Imieniny: Emila Erwina

// reklama@roland-gazeta.pl // + 48 500 027 343 //

poleasingowe pl 970 250

    Dział: Miękinia piątek, 29 grudzień 2023 17:31


Radni przyjęli budżet gminy Miękinia. 62 mln zł na inwestycje!

Skomentuj29 grudnia 2023 r. radni przyjęli budżet gminy Miękinia na 2024 r. Zaplanowano w nim dochody w wysokości 171.246.355,96 zł przy wydatkach na poziomie 197.194.302,96 zł.


Fot. Urząd Miejski w Miękini Fot. Urząd Miejski w Miękini


Konstruując budżet na rok 2024 kierowano się, podobnie jak w poprzednich latach, następującymi założeniami – po pierwsze budżet ma być budżetem dużych nakładów inwestycyjnych, a po drugie budżetem oszczędnych wydatków bieżących. Realizując te dwa założenia przeznaczono aż 62.430.096,61 zł na inwestycje.

Wśród nich jako najważniejsze należy wymienić:

  • Zadania z zakresu inwestycji drogowych, na realizację których w budżecie przeznaczono ponad 20 mln złotych. - Do najważniejszych należą kontynuacja przebudowy gminnej drogi relacji Lutynia – Zakrzyce – Gałów (II etap), pomocy finansowa dla Powiatu Średzkiego na przebudowę dróg powiatowych relacji Klęka – Białków oraz Brzezina - Brzezinka Średzka, kontynuacja gminnego programu przebudowy dróg gminnych, budowa systemów odwadniających drogi gminne we Wróblowicach, budowa drogi łączącej ul. Polną oraz ul. Porzeczkową w Lutyni, przebudowa drogi gminnej Lutynia – Wróblowice wraz z budową ścieżki rowerowej, budowa multimodalnego węzła przesiadkowego w Miękini, przebudowa ulicy Marszowickiej w Wilkszynie w zakresie budowy peronu autobusowego. W przypadku zadań realizowanych wspólnie z Powiatem należy jasno powiedzieć, że Gmina Miękinia ze swojego budżetu finansuje 100% wkładu własnego Powiatu wymaganego przy składaniu wniosków o dofinansowanie zadań drogowych. Bez udziału Gminy Miękinia Powiat Średzki nie byłby w stanie zrealizować tych inwestycji - mówi Jan Marian Grzegorczyn Burmistrz Miękini.

  • Budowa świetlicy wiejskiej w Źródłach – prawie 2 mln zł. Inwestycja to kontynuacja prac budowlanych rozpoczętych w 2023r, zakończenie prac planowane jest na luty – marzec 2024r. Świetlica będzie obiektem, który ma służyć zarówno mieszkańcom wsi Błonie jak i Źródła. Wybudowany został budynek parterowy o powierzchni zabudowy ok. 200 m² z zapleczem sanitarnym i kuchennym. W budynku zostały zastosowane ekologiczne rozwiązania w zakresie źródeł ciepła i energii – pompa ciepła, fotowoltaika. Na zewnątrz obiektu powstał plac zabaw oraz boisko (mini-Orlik z nawierzchnią z trawy syntetycznej), parking i teren zielony.

  • Budowa Centrum Integracji i Innowacji w Kadłubie – ponad 2 mln złotych. Na rok 2024 zaplanowano rozpoczęcie kolejnej inwestycji kubaturowej w gminie. Planowana jest budowa nowoczesnego, jednopiętrowego budynku o powierzchni ok. 700-800 m², z zapleczem kuchennym i sanitarnym. Mieścić się w nim będzie świetlica wiejska oraz centrum innowacji przeznaczone na zajęcia naukowo-badawcze podnoszące kompetencje cyfrowe dzieci i młodzieży. Obiekt będzie budynkiem energooszczędnym poprzez zastosowanie m.in. pompy ciepła, fotowoltaiki, systemu wentylacji. Centrum Integracji i Innowacji będzie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W ramach inwestycji planowane jest również zagospodarowanie terenu poprzez utworzenie placu zabaw, terenu rekreacji, parkingu i miejsc zieleni. Inwestycja będzie współfinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład.

  • Kolejny projekt dotyczy rozwoju infrastruktury sportowo – rekreacyjnej. Wartość inwestycji to ponad 5 mln złotych. W projekcie, który jest dofinansowany środkami UE uwzględniono budowę placów zabaw w Miękini i Lutyni (te inwestycje już się rozpoczęły) oraz budowę w Miękini pełnowymiarowego boiska z nawierzchnią z trawy syntetycznej oraz infrastrukturą (oświetlenie, ogrodzenie), bieżnią okólną 4-torową o długości 250 m, bieżnią sprinterską 4- torową o długości 110 m, skocznią do skoku w dal i trójskoku. Przy boisku powstanie zaplecze sanitarno – szatniowe.

  • Inwestycje w edukację to przede wszystkim warta ponad 1 mln złotych rozbudowa stołówki przy SP w Lutyni oraz rozpoczęcie rozbudowy żłobka w Lutyni o kolejne dwa oddziały w ramach programu „MALUCH +”. Wartość rozbudowy żłobka to ponad 1,2 mln złotych.

  • Zapewnienie ciągłości dostaw wody na terenie gminy zarówno dla mieszkańców jak i przemysłu. W 2024r. rozpocznie się realizacja dwóch ważnych inwestycji w tym zakresie tj. budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Źródła oraz wykonanie odwiertów studziennych. Wartość tych inwestycji to ponad 40 mln zł, w nadchodzącym roku budżetowym wydatkowane zostanie ponad 6,5 mln złotych. Inwestycje są współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

  • Rozbudowa i modernizacja istniejącej infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Miękinia – w 2024 r. zaplanowano kontynuację inwestycji, w ramach której nastąpi wymiana istniejących przepompowni ścieków w ciągu Lutynia-Wilkszyn na tłocznie ścieków, rozbudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej relacji Miękinia-Mrozów poprzez budowę rurociągu, naprawę i wymianę istniejących studni rewizyjnych betonowych; wartość zadania w 2024 wynosi 2,96 mln zł. Inwestycja jest dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Ponadto, kontynuowane będą zadania związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej dla inwestycji związanych z budową kanalizacji sanitarnej. W pierwszym kwartale 2024r. zostanie złożony wniosek o dofinansowanie tych zadań w ramach konkursu ogłoszonego dla programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.

  • Rok 2024 będzie dużym wyzwaniem w związku z rozpoczęciem i kontynuacją rekordowych inwestycji związanych z tworzeniem warunków dla rozwoju Podstrefy Miękinia w ramach LSSE oraz poprawy funkcjonowania strefy aktywności gospodarczej Wróblowice-Krępice. Przede wszystkim rozpocznie się realizacja zadania związanego z budową oczyszczalni ścieków. Na ten cel Gmina Miękinia pozyskała największą w historii dotację w wysokości ponad 245 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 10 stycznia 2024r. nastąpi otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym, to ogromne wyzwanie dla naszej gminy, ale przede wszystkim szansa rozwojowa – mówi Jan Marian Grzegorczyn Burmistrz Miękini. Kontynuowane będą również prace związane z przebudową układu komunikacyjnego w strefie Wróblowice - Krępice oraz budową rurociągu kanalizacji sanitarnej tłoczno- grawitacyjnej. Ponadto wśród inwestycji bardzo potrzebnych dla mieszkańców ujętych w przyszłorocznym budżecie należy wskazać min. dalszą rozbudowę oświetlenia ulicznego, budowę i doposażenie miejsc rekreacyjno – sportowych na terenie gminy, zaplanowanie działań związanych z poprawą bezpieczeństwa sieci i danych znajdujących się w Urzędzie Miejskim w ramach projektu „Cyberbezpieczny samorząd”, dotacje na trwałą zmianę systemu ogrzewania, wydatki związane z realizacją programu „Ciepłe Mieszkanie”, dotacje na remonty i konserwacje zabytków.

(gm)

   


Wczytywanie komentarza... Komentarz zostanie odświeżony po 00:00.
Zaloguj się aby dodać komentarz.
pozostały limit znaków.
Zaloguj się za pomocą ( Zarejestruj się? )


To proste jak zdobywali swiadectwa i dyplomy studiow wyzszych. Przykladem sa Kaczynscy. Jaroslaw Kaczynski jest dobrym ...
ile w takich obozach pracy mozna zarobic - 800 czy 1000 euro net max miesiecznie? Wyzysk ...
Kolejny obóz pracy w święta,niedzielę i każdy możliwy dzień.Tylko Polak potrafi być tak podwładny i oddawać ...

Lokalne ogłoszenia drobne

06.05.2024 04:43 wrote:

Kupię przeróżne Antyki / Starocie z Domu, Mieszkania, Strychu, Willi ...Mniejsze Meble, Obrazy i Obrazki, Ikony, Porcelanę, Kilimy, Lampy, Sreb…

21.04.2024 10:58 wrote:

Kupię stare krajalnice do mięsa z kołem zamachowym na kolbe, wagi sklepowe oraz inne pamiątki z przedwojennych sklepów mięsnych oraz masarni. Pł…

19.03.2024 15:58 wrote:

Sprzedam mieszkanie 76,02m2 w Środzie Śląskiej przy ul. Jesionowej. Mieszkanie prawie w całości wykończone. https://www.otodom.pl/pl/oferta/mies…

20.02.2024 19:12 wrote:

Kupię kable płaskie podtynkowe 3x1,5 i 3x 2,5  20 rolek. Tel 500 844 143…

Nie przegap tych artykułów.