Reklama na protalu

oraz w bezpłatnym wydaniu gazety - kontakt

Zmiany w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zmiany w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi

14.01. 2020
Reklama:

Internet dla domu, firmyrównież bez abonamentu.
KOMNET / www.komnetpc.pl / tel.: 71 317 28 90.

Od dnia 01.01.2020 r. wprowadzono obowiązek segregacji odpadów na terenie całego kraju.Ponadto informujemy, że od 01.01.2020 r.  nastąpiła zmiana stawki,  zgodnie z uchwałą Rady Gminy Miękinia nr XIV/153/19 z dn.29 listopada 2019 r., stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 24,00 miesięcznie za każdą osobę zamieszkującą nieruchomość.

W najbliższych dniach zostaną wysłane zawiadomienia o zmianie stawki do wszystkich właścicieli. Numery kont oraz terminy płatności nie uległy zmianie, a pierwsza rata opłaty za miesiące styczeń, luty, marzec płatna jest do 10.04.2020r.

Osoby, które zadeklarowały segregację nie składają nowych deklaracji, chyba, że zmieniła się liczba osób zamieszkujących nieruchomość. 

OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA NOWEJ DEKLARACJI  z datą 01.01.2020 r. mają wyłącznie właściciele, którzy nie segregowali odpadów, ponieważ od 01.01.2020 r. jest obowiązek segregacji odpadów.

  Od 06.09.2019 r. obowiązują również nowe terminy na składanie deklaracji:
- pierwsza deklaracja  w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,
- nowa deklaracja zmieniająca dane zawarte w poprzedniej deklaracji w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana,
 (wyjątek: śmierć mieszkańca – deklarację można złożyć w terminie do 6 miesięcy od dnia śmierci).

Informacja Gminy Miękinia

 

 
Komentarzy (0)

Nie ma tu jeszcze żadnych komentarzy

Skomentuj

  1. Komentujesz jako gość.
0 Znaków
Załączniki (0 / 3)
Udostępnij swoją lokalizację