sobota 21.05.2022

Imieniny: Jana Wiktora



Odpowiedzialność nieletnich, handel ludźmi, alkohol i narkotyki tematem spotkania policjantów z uczniami




19 października odbyło się pierwsze z zaplanowanych spotkań z uczniami klas pierwszych Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Środzie Śląskiej w ramach godziny wychowawczej. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Środzie Śląskiej przypomnieli o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, odpowiedzialności nieletnich, a także ważnej ostatnio tematyce handlu ludźmi. Spotkanie uzupełnił temat konsekwencji wynikających z zażywania alkoholu i narkotyków.

Fot. KPP w Środzie Śląskiej Fot. KPP w Środzie Śląskiej

Odpowiedzialność prawna nieletnich była tematem przewodnim spotkania. Uczniowie usłyszeli o tym, kiedy odpowiadają za popełniony czyn i jakie mogą być tego konsekwencje prawne. Zachowania młodych osób nie zawsze są podyktowane środowiskiem w którym osoba przebywa, ale są to często zachowania wynikające z własnego wyboru. Podczas spotkania policjanci udzielali rad, jak należy postępować, aby nie popaść w konflikt z prawem. Zagadnienia poruszone w trakcie spotkania, dotyczyły kwestii przemocy fizycznej  i psychicznej   w szkole i poza nią, agresji słownej, aktów wandalizmu, kradzieży  i przestępczości internetowej.

Drugi bardzo ważny temat poruszony na spotkaniu wiązał się z handlem ludźmi i podejmowaniem pracy za granicą. Temat jak najbardziej aktualny i poruszany ostatnio w mediach. Młodzież dowiedziała się jak dobrze zaplanować wyjazd, sprawdzić pośrednika i pracodawcę, oraz gdzie szukać pomocy w razie niebezpieczeństwa.
Spotkanie realizowane w ramach działań prewencyjnych miało na celu uświadomić  młodym ludziom o czyhających na nich niebezpieczeństwach, które  mogą spotkać na swojej drodze  podczas poszukiwania czy podjęcia pracy zarobkowej za granicą. Handel ludźmi uznawany jest za współczesną formę niewolnictwa. To przestępstwo polegające na odebraniu wolności tym, którzy padają jego ofiarą  i wykorzystaniu ich w celu osiągnięcia korzyści. W trakcie tego procederu ludzie traktowani są jak towar, przekazywani z rąk do rąk, często bici, zastraszani, dręczeni fizycznie i psychicznie. 

Tematem spotkania były również używki i substancje psychoaktywne, a dokładniej ich negatywny wpływ na organizm człowieka. Przypominano słuchaczom jakie spustoszenie w organizmie powodują  różnego rodzaju substancje psychoaktywne. Sięganie po tego typu nielegalne środki wiąże się nie tylko z poważnym ryzykiem dla zdrowia, ale i życia. Niebezpieczeństwo ich zażywania wynika z faktu, że ich skład chemiczny nie jest znany i stale modyfikowany.

Młodzi ludzie byli bardzo zainteresowani tematem i uczestniczyli czynnie w prelekcji.

Źródło: mł.asp. Karol Dudziak
KPP Środa Śląska

431 105724

  • Gregor powiedział(a) Więcej
    Pies psowi nic nie zrobi,ale tak jak piszesz jak dziecko szło od lewej strony na pasach a.on jechał prawym pasem ,to co ślepy do cholery że dziecka nie widział ,??? Mniej niż minutę temu
  • Aktor powiedział(a) Więcej
    Za zaoszczędzone z lekkiej zimy i rezygnacji koszenia co kupicie Panowie? 2 godziny temu.
  • Bratek powiedział(a) Więcej
    Było trzeba łąki siać, teraz to nie kosimy he he he 2 godziny temu.

Lokalne ogłoszenia drobne

16.05.2022 15:56 wrote:

Szukam pomieszczenia do wynajęcia o wymiarach min. 2x8 metrów i wysokości min 3,2 metrów na ternie Środy Śląskiej. Kontakt: 515792001.…

20.04.2022 12:30 wrote:

KUPIĘ ANTYKI - STAROCIE - DZIEŁA SZTUKI - Stare PAMIĄTKI, Wartościowe DROBIAZGI - Różności !Kupię przeróżne Antyki - Starocie z Domu, Miesz…

11.04.2022 10:20 wrote:

Jeśli chcesz szybko sprzedać stare Obrazy, Obrazki np. z likwidacji kolekcji, może po dziadkach, ze strychu, mieszkania, domu, może zawadza…

08.03.2022 12:05 wrote:

Cześć, dzisiaj tj 8.03 około 10:30, w okolicy Kościuszki 42 znalazłem klucze, Kontakt do mnie :  5(x)7(x)8(x) 9(x)1(x)7(x)  6(x)6(x)7(x) …