sobota 03.06.2023

Imieniny: Leszka Tamary

// reklama@roland-gazeta.pl // + 48 500 027 343 //


Powiatowy program drogowy bez współpracy z Burmistrzem Adamem Rucińskim

50 CommentsPowiat Średzki wraz z wójtami zadecydował o wykluczeniu z partnerstwa Gminy Środa Śląska w projekcie drogowym dofinansowanym z Rządowego Programu Polski Ład i wszczyna procedurę przetargową na wyłonienie wykonawców robót budowlanych.


Fot. Powiat Średzki - RFP Fot. Powiat Średzki - RFP

'


Brak partnerstwa Gminy Środa Śląska wiąże się z niezaakceptowaniem przez Burmistrza Adama Rucińskiego warunków umowy partnerskiej opartej na zasadach, na które pozostałe cztery gminy przystały bez zastrzeżeń. – Granie na zwłokę, stawianie nierealnych warunków oraz próby skłócenia pozostałych partnerów to działania Burmistrza, które skutecznie zniechęciły nas do podejmowania kolejnych prób porozumienia się. Bardzo istotny był też czas. Każdy tydzień zwłoki oznaczał opóźnienie w rozpoczęciu postępowania przetargowego. Dlatego pomimo wielu prób i ustępstw z naszej strony wraz z pozostałymi partnerami zdecydowaliśmy o wykluczeniu Gminy Środa Śląska z tego projektu – komentuje starosta Krzysztof Szałankiewicz. – Pełną winę za tę sytuację ponosi Pan Burmistrz Adam Ruciński, który mimo, że Rada Miejska w Środzie Śląskiej zabezpieczyła środki na współfinansowanie zadań na terenie Gminy Środa Śląska nie zgodził się z zapisami umowy partnerskiej, zaakceptowanej przez pozostałych włodarzy gmin z terenu powiatu średzkiego – dodaje starosta.

Przypomnijmy, że latem 2021 roku Powiat Średzki złożył wniosek o dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych nr 2085D, 2052D, 2085D, 2066D i 2020D zlokalizowanych  w pięciu gminach powiatu: Malczycach, Miękini, Kostomłotach, Środzie Śląskiej i Udaninie. We wniosku ujęto przebudowę 9 km dróg, budowę 3 km chodników oraz 6 km ścieżek rowerowych. 25 października zapadła decyzja o przyznaniu dofinansowania we wnioskowanej kwocie 15 mln zł. Dofinansowanie dotyczy następujących odcinków dróg:

  • Gmina Środa Śląska i Malczyce: droga 2066D Jastrzębce - Chomiąża,
  • Gmina Miękinia: droga 2052D, od miejscowości Brzezina do granicy powiatu wraz ze ścieżką rowerową,
  • Gmina Kostomłoty: droga 2085D w miejscowości Osiek,
  • Gmina Środa Śląska i Udanin: droga 2020D, budowa ścieżki rowerowej relacji Cesarzowice - Michałów - Ujazd Górny,
  • Gmina Udanin: droga 2085D, od skrzyżowania z drogą 2087D do końca miejscowości Pichorowice.

Po wstępnych spotkaniach i uzgodnieniach 5 stycznia umowy podpisały cztery Gminy: Miękinia, Malczyce, Udanin i Kostomłoty. Partnerstwa nie podpisał Burmistrz Środy Śląskiej, tłumacząc się wówczas brakiem zabezpieczonych środków w budżecie gminy. 11 stycznia została zwołana sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej, na której zabezpieczono stosowne środki. Podpisanie umowy zaplanowano na kolejny dzień, jednak Burmistrz Środy Śląskiej 12 stycznia br. zgłosił do niej wiele uwag i zastrzeżeń. Od ich uwzględnienia miało zależeć złożenie podpisu na dokumencie przez Burmistrza i Skarbnika Gminy.

Jakie to były warunki? Najistotniejszym było wsparcie finansowe Powiatu w budowie drogi transportu rolnego w obrębie Michałowa w kwocie około 130 tys. zł. Mając na uwadze, że droga ta stanowiłaby połączenie ścieżki rowerowej kończącej się przed Michałowem od strony Cesarzowic oraz ścieżki rozpoczynającej się za Michałowem w kierunku Ujazdu Górnego, Zarząd Powiatu oraz partnerzy projektu warunek ten zaakceptowali. 18 stycznia Burmistrz przedstawił pięć kolejnych warunków, w tym tzw. zasadę solidaryzmu, na którą pozostałe Gminy nie wyraziły zgody. Wprowadzenie tej zmiany wiązałoby się z koniecznością zerwania zawartych wcześniej porozumień z czterema Gminami.

19 stycznia na zorganizowanym przez Zarząd Powiatu spotkaniu wójtowie wyjaśniali, że zasada solidaryzmu ma sens jedynie na etapie tworzenia budżetu projektu i szacowania kosztów. Jako gospodarze gmin czują się zobowiązani do dbania o budżety swoich samorządów i nie chcieliby doprowadzić do sytuacji, w której te środki będą przeznaczone na rekompensatę wydatków pozostałych gmin. - Zaproponowane przez Burmistrza rozwiązanie jest w naszej opinii sprzeczne z ustawą o środkach publicznych oraz zasadą, że gmina finansuje wydatki przeznaczone na mienie będące na jej terenie - mówili włodarze. Zgodnie stwierdzono, że działania Burmistrza Środy Śląskiej mają na celu utrudnianie wdrożenia i realizacji programu, a nie zawarcie realnego partnerstwa.

Na podstawie wspólnych ustaleń, po spotkaniu wysłano do Burmistrza pismo z ostatecznym wezwaniem do podpisania umowy partnerskiej, w formie jaką przyjęli i zaakceptowali ją partnerzy projektu. Jako bezwzględny termin wskazano 20 stycznia. Jeszcze tego samego dnia, 19 stycznia, Zarząd Powiatu spotkał się z radnymi Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej i poprosił ich o wsparcie. Radnych poinformowano również o konsekwencjach niepodpisania porozumienia. Spotkanie nie przyniosło oczekiwanych efektów. Burmistrz nie podpisał umowy partnerstwa o treści zaproponowanej przez Powiat i pozostałe Gminy, a 21 stycznia przesłał swoją wersję umowy, zawierającą zapisy sprzeczne z pozostałymi już podpisanymi partnerstwami. W tej sytuacji wykluczenie z projektu partnerstwa Gminy Środa Śląska było jedynym możliwym rozwiązaniem, aby nie stracić otrzymanego dofinansowania.

– Jako członek zarządu powiatu, odpowiedzialny między innymi za drogi, uważam, że na takim rozwiązaniu tracimy wszyscy. Trudno wyobrazić mi sobie, aby planowany od dawna do przebudowy odcinek drogi Chomiąża - Jastrzębce w obrębie Gminy Środa Śląska nie był realizowany, w szczególności odcinek leśny. Również niewyobrażalne dla mnie jest, aby ścieżka rowerowa Ujazd Górny - Cesarzowice kończyła się pomiędzy miejscowościami Ujazd Górny i Michałów. Wniosek o dofinansowanie złożyliśmy na odcinki dróg we wszystkich pięciu gminach i w takiej wersji będziemy starali się go zrealizować. Z uwagi na fakt partycypacji w kosztach pozostałych partnerów i braku partycypacji Gminy Środa Śląska będzie to jednak skomplikowane – wyjaśnia Grzegorz Pierzchalski, przedstawiciel zarządu powiatu.

Całą sprawę komentuje również wicestarosta Sebastian Burdzy. – Jako radnemu powiatowemu z Gminy Środa Śląska jest mi bardzo przykro, że zostaliśmy zmuszeni do tak desperackiego kroku. Do końca liczyłem, że Burmistrz Środy Śląskiej, mając na uwadze dobro mieszkańców, „spuści z tonu” i podpisze partnerstwo. Niestety tak się nie stało. Stracą przede wszystkim mieszkańcy, ale także my – samorządowcy, bo zamiast współpracować będziemy przerzucać się winą i odpowiedzialnością, a wyborcy bardzo tego nie lubią. To nie pierwszy raz, gdy burmistrz nie wywiązuje się z danego słowa. W 2020 roku Burmistrz i Gmina Środa Śląska obiecali Powiatowi ponad 1,3 mln zł wsparcia na wykup budynku po byłym szpitalu. Finalnie dostaliśmy tylko 400 tys. zł. Mimo tego kompleksowo modernizujemy budynek szpitala i przygotowujemy go do pełnienia nowej funkcji medycznej. Na wiosnę planujemy uruchomienie ambulatorium, które będzie przede wszystkim służyć mieszkańcom Gminy Środa Śląska. To sprawia, że aktualnie nie stać nas na ponoszenie wydatków na drogi, których współfinansowania Gmina odmawia – ocenia Burdzy. 

– Obawiam się, że współpraca z Burmistrzem Środy Śląskiej Adamem Rucińskim będzie w tej kadencji trudna, a wręcz niemożliwa. To bardzo przykre, a dla mieszkańców Gminy Środa Śląska również krzywdzące. Nasz Powiat składa się z pięciu jednakowo uprawnionych Gmin. Z czterema z nich współpraca układa nam się dobrze, a Środa Śląska kosztuje nas mnóstwo czasu i energii. Partnerstwo to wzajemne zaufanie i stawianie czoła różnym przeszkodom. Natomiast Burmistrz zamiast działać wspólnie, woli uprawiać swoją politykę i piętrzyć problemy. My w takiej grze nie chcemy i nie będziemy brać udziału – podsumowuje starosta Krzysztof Szałankiewicz. –  W imieniu swoim i całego Zarządu Powiatu chciałbym bardzo podziękować włodarzom gmin, Janinie Gawlik, Wojciechowi Płaziukowi, Janowi Marianowi Grzegorczynowi i Andrzejowi Niemcowi, za partnerstwo i współpracę w realizacji inwestycji drogowych dofinansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład – kończy starosta.

RFP - Powiat Średzki

5708 podpisanie na www
   


Wczytywanie komentarza... Komentarz zostanie odświeżony po 00:00.
Zaloguj się aby dodać komentarz.
pozostały limit znaków.
Zaloguj się za pomocą ( Zarejestruj się? )

Polecam wcześniej obejrzeć film 100 POLICJANTÓW zdradza TAJEMNICE polskiej Policji https://www.youtube.com/watch?v=Gg58n2DKlT4 gdzie autor oparł się na ...
Z innej beczki - czy ktoś wie gdzie Gmina Środa Śląska publikuje wyniki naborów na stanowiska ...

Lokalne ogłoszenia drobne

24.05.2023 08:52 wrote:

Oferuję do wynajęcia garaż o pow 18m2 wyposażony w energię elektryczną.Garaż posadowiony jest w Środzie Śl ul. Wrocławska 18. Kontakt 79475…

16.05.2023 17:55 wrote:

Oferuję usługę drukowania dowolnego obrazu na każdej ścianie. Zamiast fototapety pod którą trzeba przygotować ścianę i później odpowiednio …

16.05.2023 17:48 wrote:

Oferuję wykonanie nowych instalacji elektrycznych w domach lub mieszkaniach. Montaż lub modernizację czy wymianę istniejących elementów ins…

17.04.2023 09:07 wrote:

Mam do oddania za darmo łóżeczko dziecięce z materacem ( może być dla dziecka do 6 lat ). Odbiór na własny koszt. Miejsce : Środa Sląska. K…

hydrotech do gazety nowa reklama

handlo

handlo trans