poniedziałek 27.06.2022

Imieniny: Maryli Władysława

// reklama@roland-gazeta.pl // + 48 500 027 343 //Powiatowy Urząd Pracy przypomina o naborach na szkolenia i staże
Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Śląskiej przypomina o trwających naborach na szkolenia indywidualne i staże w ramach programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.


Na w/w formy  dla  osób bezrobotnych do 30 roku życia  z POWER 2014-2020

Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z  Europejskiego Funduszu Społecznego

tytuł projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  w powiecie średzkim (VI)"

Program adresowany jest do osób bezrobotnych w wieku 18 – 29 lat tj. osób, które ukończyły 18 rok życia, a nie ukończyły 30 roku życia, zarejestrowanych w tut. Urzędzie, szczególnie  należących do niżej wymienionych grup:

 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych,
 • osoby niepełnosprawne.

Na w/w formy dla osób bezrobotnych od 30 roku życia RPO WD 2014-2020

Poddziałanie 8.1

tytuł projektu „Aktywizacja  zawodowa osób bezrobotnych od 30 roku życia  w powiecie średzkim w roku 2022" w ramach RPO WD 2014-2020

Program adresowany jest do osób bezrobotnych od 30 roku życia pozostających bez pracy, zarejestrowanych  jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Środzie Śląskiej, w tym szczególnie:

 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych,
 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby po 50 roku życia,
 • kobiety.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie PUP: pokój nr 6 oraz telefonicznie: 71 317 25 05 wew. 120, 108. Osoby kontaktowe: szkolenia - Katarzyna Ratuszniak, straże - Grażyna Grabowiecka.

Zapraszamy do udziału w projektach.

(opr. Powiat Średzki RFP)

5724 pup 1

 • Lukaszenko powiedział(a) Więcej
  Jest impreza! Przyjdź i szybko w tłum się wmieszaj! To wszystko jest dla nas! DJ SEBA featuring ADAŚ. 37 minut temu.
 • Lukaszenko powiedział(a) Więcej
  W Rachowie trzy zastępy straży pożarnej usuwało gniazdo os... 50 minut temu.
 • ja powiedział(a) Więcej
  Artykuł z *** i chwili przed następnym 100ml! 3 godziny temu.

Lokalne ogłoszenia drobne

16.06.2022 14:13 wrote:

Kupię używany, sprawny akordeon w dobrym stanie.  Kontakt pod nr tel. 696132306. …

16.05.2022 15:56 wrote:

Szukam pomieszczenia do wynajęcia o wymiarach min. 2x8 metrów i wysokości min 3,2 metrów na ternie Środy Śląskiej. Kontakt: 515792001.…

20.04.2022 12:30 wrote:

KUPIĘ ANTYKI - STAROCIE - DZIEŁA SZTUKI - Stare PAMIĄTKI, Wartościowe DROBIAZGI - Różności !Kupię przeróżne Antyki - Starocie z Domu, Miesz…

11.04.2022 10:20 wrote:

Jeśli chcesz szybko sprzedać stare Obrazy, Obrazki np. z likwidacji kolekcji, może po dziadkach, ze strychu, mieszkania, domu, może zawadza…