Sesja Rady Powiatu w Środzie Śl. (na żywo)

Sesja Rady Powiatu w Środzie Śl. (na żywo)

20.12. 2018

Trwa sesja Rady Powiatu w Środzie Śląskiej. Jednym z punktów obrad jest podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych.

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1 /Otwarcie sesji.

2 / Przyjęcie porządku obrad.

3 / Przyjęcie protokołu   Nr I/2018 z sesji Rady Powiatu w Środzie Śląskiej.

4 / Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu.

5 / Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.

6 / „15 min. dla wyborców”.

7 / Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawie:

-  ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych Rady Powiatu w Środzie Śląskiej,

- „Programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”

- wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia części lokalu użytkowego usytuowanego w przyziemiu budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej,

- wyrażenia zgody na przedłużenie w trybie bezprzetargowym umowy najmu pomieszczeń gospodarczych, położonych w Środzie Śląskiej przy ul. Świdnickiej 33,

- wyrażenia zgody na  realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej 2091D od Udanina do Konar wraz z chodnikami i ścieżką bitumiczną Udanin – Piekary (etap I od km 0+000 do km 1+945)  oraz  w miejscowości Udanin (etap II od km 0+000 do 0+554) ”,

- zmiany Uchwały Nr XXIII/159/2012 Rady Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 27 września 2012 roku w sprawie zasad reprezentacji Powiatu Średzkiego w Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego,

- określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

- zmiany uchwały nr XLIX/219/2018 Rady Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 27 września 2018 roku w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Śląskiej,

- zmian w uchwale budżetowej Powiatu Średzkiego na rok 2018,

- powołania Skarbnika Powiatu Średzkiego,

-  ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla Starosty Powiatu Średzkiego,

- przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Środzie Śląskiej na 2019 rok,

- wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Środzie Śląskiej,

- wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Środzie Śląskiej,

- wyboru Sekretarza Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Środzie Śląskiej,

- ustalenia składu osobowego komisji stałych Rady Powiatu w Środzie Śląskiej,

- wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Środzie Śląskiej,

- wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Środzie Śląskiej,

8 / Interpelacje i zapytania radnych.

9 / Wnioski i oświadczenia radnych.

10 / Sprawy różne.

11 / Zamknięcie sesji.      

Komentarzy (5)

This comment was minimized by the moderator on the site

i tak trzymać

This comment was minimized by the moderator on the site

No Ela życzę powodzenia dość tego tyrana jeszcze trochę to będzie sam Napoleon

This comment was minimized by the moderator on the site

no i Pani Czarnota znowu w innym samorządzie ehhh te wybory :-)

This comment was minimized by the moderator on the site

nareszcie cos ładnego w tym powiecie...:)-a za Elą żal,oj żal....

This comment was minimized by the moderator on the site

Najważniejszy pkt. obrad dietyyyyyy.hehehehe

Nie ma tu jeszcze żadnych komentarzy

Skomentuj

  1. Komentujesz jako gość.
0 Znaków
Załączniki (0 / 3)
Udostępnij swoją lokalizację