poniedziałek 01.03.2021

Imieniny: Albina Antoniego

Sesja Rady Powiatu w Środzie Śląskiej (na żywo)

Sesja Rady Powiatu w Środzie Śląskiej (na żywo)

Cz, 28.05.2020 13:55

Sesja Rady Powiatu w Środzie Śląskiej nr XX/2020, ze względu na rozprzestrzenianie się koronawirusa (SARS-CoV-2), odbywa się bez udziału publiczności w sali widowiskowej Centrum Kultury Alternatywnej.Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XVIII/2020 i Nr XIX/2020 z sesji Rady Powiatu w Środzie Śląskiej.
 4. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu.
 5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
 6. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji dotyczące stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Średzkiego w 2019 roku.
 7. Informacja o stanie bezpieczeństwa Powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej za rok 2019.
 8. Ocena stanu sanitarnego i bezpieczeństwa Powiatu Średzkiego za 2019 rok.
 9. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 10. Sprawozdanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Śląskiej za rok 2019.
 11. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2019 dla Powiatu Średzkiego.
 12. Ocena akcji "zima"
 13. „15 min. dla wyborców”.
 14. Rozpatrzenie i debata nad raportem o stanie Powiatu Średzkiego za 2019 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Środzie Śląskiej.
 16. Odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu za 2019 rok.
 17. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej z wykonania budżetu Powiatu za 2019 rok.
 18. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Powiatu Średzkiego za 2019 rok.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Powiatu Średzkiego za 2019 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2019 rok.
 20. Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej.
 21. Odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej.
 23. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 24. Interpelacje i zapytania radnych.
 25. Wnioski i oświadczenia radnych.
 26. Sprawy różne.
 27. Zamknięcie sesji.
powrót na górę
 • Tomek powiedział(a) Więcej
  Haha. Który kierowca się przyzna, że jeździ za szybko? Wystarczy sobie pojeździć trochę przez Ciechów.... 21 minut temu.
 • AD powiedział(a) Więcej
  przechodzę obok orlika w Środzie i nie mogę patrzeć na ten brud wokół- butelki, papiery, gówna psie, a... 34 minut temu
 • Run4fun powiedział(a) Więcej
  Po lesie trzeba biegać a nie leżeć ;) 3 godziny temu.
 • ludź powiedział(a) Więcej
  Racja. Widać choćby po transporcie publicznym, który w prawdzie zwinął się przed kadencją pani wójt,... 4 godziny temu.
 • Joanna powiedział(a) Więcej
  Do wypowiedzi powyżej ::dzwonił jakiś oszust w sprawie paneli słonecznych,przedstawił sie Adam Bielecki.... 4 godziny temu.
 • ludź powiedział(a) Więcej
  W Piotrowicach świecą się chyba tylko latarnie przy ul. Głównej, ale już choćby Piersno jest... 4 godziny temu.

Wyszukiwarka artykułów:

Pogoda Powiat Średzki

Lokalne ogłoszenia drobne

25.02.2021 13:10 wrote:

KUPIĘ ANTYKI - np.: po LIKWIDACJI NIERUCHOMOŚCI lub KOLEKCJI ANTYKÓW !!! Ramy, Obrazy , Obrazki, Ikony, stare Witraże, Porcelanę, Lampy,…

15.02.2021 10:48 wrote:

Poszukuję świadków policyjnych kontroli drogowych Poszukuję świadków policyjnych kontroli drogowych pojazdów, które miały miejsce na teren…

13.02.2021 19:49 wrote:

Śnieg zalegający na dachu budynku może stanowić śmiertelne zagrożenie dla ludzi. Aby uniknąć wypadków należy jedynie zadbać o regularne …

09.02.2021 13:03 wrote:

  POMOC BIEDNYM I UBOGIM PRZYNOSI RADOŚĆ,SIŁĘ I DUMĘ…DLA NAS OSÓB BIEDNYCH I WYKLUCZONYCH JEST TO TEMAT BARDZO WSTYDLIWY PROSIĆ O POMOC INN…

0
RAZEM