piątek 12.08.2022

Imieniny: Lecha Euzebii

// reklama@roland-gazeta.pl // + 48 500 027 343 //Sesje Rady Powiatu w 2022 roku
Zgodnie ze zwyczajem na grudniowej sesji przyjmowany jest plan pracy na rok przyszły. Oto tematy przewodnie sesji Rady Powiatu w Środzie Śląskiej w 2022 roku.

Fot. Powiat Średzki - RFP Fot. Powiat Średzki - RFP


Styczeń:

1. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok  2021.

2. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Środzie Śląskiej

Przygotowujący materiały: Wydział EKZ, Wydział SOiK

Luty:

Działania PUP w Środzie Śląskiej na rynku pracy w trakcie pandemii.

Przygotowujący materiały: Dyrektor Powiatowego Urzędu  Pracy

Marzec:

1. Roczne sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego.

2. Informacja o stanie bezpieczeństwa Powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej.

3. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu.

4. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

5. Sprawozdanie z działań nadzoru wodnego podejmowanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody  Polskie na terenie powiatu.

6. Sprawozdanie z działalności nadzoru budowlanego.

Przygotowujący materiały: Komenda Powiatowa Policji, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowy Inspektor Sanitarny, Wydział RFP, Państwowe Gospodarstwo Wodne  Wody Polskie, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Kwiecień:

1. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

2. Ocena zasobów pomocy społecznej.

3. Coroczne sprawozdanie z realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

4. Współpraca PCPR z MOPS i GOPS.

Przygotowujący materiały: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Maj:

1. Ocena akcji ,,zima"

2. Raport o stanie Powiatu Średzkiego za 2021 rok. Wotum zaufania dla Zarządu Powiatu.

3. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok. Absolutorium dla Zarządu Powiatu.

Przygotowujący materiały: Wydział MiD, Zarząd Powiatu

Czerwiec:

Realizacja inwestycji i remontów na mieniu powiatowym.

Przygotowujący materiały: Wydział MiD, Wydział IZPO, dyrektorzy jednostek

Lipiec, sierpień:

przerwa wakacyjna

Wrzesień:

1. Informacja o naborze do szkół podległych Powiatowi Średzkiemu.

2. Stopień przygotowania budynku przy ul. Kolejowej 16a do prowadzenia przez Średzkie Centrum Zdrowia SPZOZ działalności medycznej.

Przygotowujący materiały: Wydział EKZ, Zarząd Powiatu

Październik:

1. Informacja na temat realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2021-2022 oraz analiza wyników sprawdzianów i egzaminów w podległych placówkach

2. Funkcjonowanie szkolnictwa zawodowego w roku szkolnym 2021 – 2022.

Przygotowujący materiały: Wydział EKZ

Listopad:

1. Sprawozdanie z działalności Muzeum Regionalnego w Środzie Śląskiej.

2. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Kultury Alternatywnej.

Przygotowujący materiały: Dyrektor Muzeum, Dyrektor PCeKA.

Grudzień:

1. Informacja o pozyskanych środkach zewnętrznych w 2022 roku.

2. Przyjęcie budżetu Powiatu Średzkiego na 2023 rok.

Przygotowujący materiały: Wydział RFP

  • Anonim powiedział(a) Więcej
    I po cooplacac karte nigdzie nie wolno lowic a jak chcesz to plac za każdym razem razem inny rewir wkonco ktos sie wkorzyl i zanieczyszczenie puscil 2 godziny temu.
  • Pola powiedział(a) Więcej
    Dał przykład Trzasku w Warszawce. Dał. Z Czajki g..na lały się do Wisły i żadnej odpowiedzialności. Skoro on mógł, to dlaczego inni nie mogą? 2 godziny temu.
  • Janek powiedział(a) Więcej
    Największy stan zagrożenia dla naszego powiatu mieści się w gmachu na Wrocławskiej 2! 4 godziny temu.

Lokalne ogłoszenia drobne

20.07.2022 10:16 wrote:

KUPIĘ ANTYKI / STAROCIE / DZIEŁA SZTUKI - DOJEŻDŻAM - PŁACĘ z góry GOTÓWKĄ - ZADZWOŃ !!! Kupię Stare Obrazy, Obrazki, Ikony, Ramy, Sztućce,…

10.07.2022 14:14 wrote:

Oddam dwie papużki faliste, parka, z całym wyposażeniem. Ptaki mają ok. roku, są zdrowe i zadbane. Tel. 696132306…

08.07.2022 19:01 wrote:

Poszukuję ekipy budowlanej do tynkowania elewacji + przyziemie, na budynku mieszkalnym w Środzie Śląskiej. Tel. 602481432.…

04.07.2022 07:06 wrote:

KUPIĘ ANTYKI - POTRZEBNA GOTÓWKA -?- ZADZWOŃ - SZYBKI KONTAKT !Interesują mnie stare: Obrazy, Grafiki, Akwarele, Szkice, Rysunki, Ikony, Po…