sobota 21.05.2022

Imieniny: Jana Wiktora100% dofinansowania na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin popegeerowskich
Gmina Środa Śląska zaprasza rodziców i uczniów z terenu Gminy do udziału w programie:

Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym „Granty PPGR”. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. 

Program ma na celu wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Warunkiem uzyskania wsparcia jest złożenie oświadczenia wskazującego, że:

 1. dziecko zamieszkuje miejscowość w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
 2. dziecko wskazane w niniejszym oświadczeniu jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym) Pani/Pana, który to pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości wskazanej w liście dokumentacji konkursowej,
 3. dziecko wskazane w niniejszym oświadczeniu nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Na co może zostać przeznaczone dofinansowanie?

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

 • nowy sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami;
 • ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
 • usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Jakie dokumenty należy złożyć?

Warunkiem udziału w projekcie jest złożenie:

 • wypełnione oświadczenia dot. udziału w projekcie
  • oświadczenia dla rodzica/opiekuna prawnego wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych
  • lub
  • oświadczenia ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
 • informacja o wyborze sprzętu i możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu,
 • dokumenty potwierdzające fakt zatrudnienia w PGR, w przypadku ich posiadania (wymóg nieobligatoryjny).

Oświadczenia niezbędne do wzięcia udziału są do pobrania poniżej:

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego – Aktualizacja

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

Oświadczenie ucznia, który ukończył 18 rok życia

Klauzula informacyjna RODO

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Przedmiotowe dokumenty będą podstawą do złożenia wniosku o dofinansowanie przez Gminę Środa Śląska. Oświadczenia mogą złożyć rodzice uczniów (opiekunów prawnych) lub pełnoletni uczniowie szkół średnich, zamieszkujący Gminę Środa Śląska, których krewni w linii prostej (tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawny) pracowali w zlikwidowanym PGR.

Rodzic/opiekun prawny/uczeń zobowiązuje się do umożliwienia przeprowadzenia kontroli stanu technicznego zakupionego w ramach projektu sprzętu komputerowego, przez pracowników Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej, przez okres 2 lat od przekazania sprzętu.

Wsparcie nie zostanie udzielone jeżeli dziecko/uczeń otrzymał na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzęt komputerowy zakupiony ze środków publicznych, lub środków organizacji pozarządowych lub zwrot kosztów, lub dofinansowanie zakupu tych rzeczy.

Dokumenty można składać do dnia 29.10.2021 do Wydziału Promocji i Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej, pl. Wolności 5, pok. B-8. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr tel.: +48 71 39 60 777 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Złożenie wymaganych oświadczeń nie oznacza gwarancji otrzymania sprzętów, na podstawie otrzymanych oświadczeń zostanie sporządzony wniosek o dofinansowanie. W trakcie trwania naboru oraz w terminie późniejszym, możliwe jest wprowadzanie zmian w wymogach konkursu.

Gmina Środa Śląska

 • Gregor powiedział(a) Więcej
  Pies psowi nic nie zrobi,ale tak jak piszesz jak dziecko szło od lewej strony na pasach a.on jechał prawym pasem ,to co ślepy do cholery że dziecka nie widział ,??? 42 minut temu
 • Aktor powiedział(a) Więcej
  Za zaoszczędzone z lekkiej zimy i rezygnacji koszenia co kupicie Panowie? 2 godziny temu.
 • Bratek powiedział(a) Więcej
  Było trzeba łąki siać, teraz to nie kosimy he he he 2 godziny temu.

Lokalne ogłoszenia drobne

16.05.2022 15:56 wrote:

Szukam pomieszczenia do wynajęcia o wymiarach min. 2x8 metrów i wysokości min 3,2 metrów na ternie Środy Śląskiej. Kontakt: 515792001.…

20.04.2022 12:30 wrote:

KUPIĘ ANTYKI - STAROCIE - DZIEŁA SZTUKI - Stare PAMIĄTKI, Wartościowe DROBIAZGI - Różności !Kupię przeróżne Antyki - Starocie z Domu, Miesz…

11.04.2022 10:20 wrote:

Jeśli chcesz szybko sprzedać stare Obrazy, Obrazki np. z likwidacji kolekcji, może po dziadkach, ze strychu, mieszkania, domu, może zawadza…

08.03.2022 12:05 wrote:

Cześć, dzisiaj tj 8.03 około 10:30, w okolicy Kościuszki 42 znalazłem klucze, Kontakt do mnie :  5(x)7(x)8(x) 9(x)1(x)7(x)  6(x)6(x)7(x) …