sobota 03.06.2023

Imieniny: Leszka Tamary

// reklama@roland-gazeta.pl // + 48 500 027 343 //


Burmistrz proponuje, starosta z wójtami nie przyjmują zasad solidaryzmu w powiatowym projekcie drogowym

27 CommentsNa styczniowej nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Środzie Śl. radni na wniosek burmistrza uchwalili pomoc finansową dla Powiatu w łącznej kwocie 1 mln 290 tys. zł celem wdrożenia partnerstwa Gminy Środa Śląska w przebudowie dróg powiatowych 2066D i 2020D z dotacją z Polskiego Ładu.  Przez kilkanaście dni toczyły się rozmowy i trwała wymiana korespondencji dot. warunków i szczegółowych zapisów porozumienia w tej sprawie między Powiatem a Gminą. Z jednej strony racje i argumenty, z drugiej strony presja i bezkompromisowość… A jaka jest istota sprawy i dlaczego władze Powiatu nie przyjęły zasad solidaryzmu?? O tym poniżej.


'


Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej 11 stycznia odbyła się  w związku z pismem Starosty Średzkiego Krzysztofa Szałankiewicza z 31 grudnia ub.r. jednostronnie wyznaczającym termin podpisania porozumień z wszystkimi gminami na dzień 5 stycznia. Stosownie do treści pisma Pana Starosty Gmina Środa Śląska zgłosiła do 3 stycznia istotne  zastrzeżenia co do treści porozumienia miedzy Powiatem a Gminą dot. zasad współfinansowania przebudowy ww. dróg powiatowych na odcinku drogi Jastrzębce-Chomiąża oraz bezpiecznej ścieżki rowerowej Cesarzowice-Michałów-Ujazd Górny.

10 stycznia, po bezpośrednim spotkaniu burmistrza i starosty w urzędzie starostwa, było bardzo blisko uzgodnienia i zawarcia porozumienia między Powiatem a Gminą. Przedstawiciele Powiatu wstępnie zaaprobowali włączenie do porozumienia zasad solidaryzmu miedzy gminami tj. równego udziału procentowego dotacji z Polskiego Ładu w wartościach po przetargowych dla każdego z zadań inwestycyjnych w pięciu gminach, a jednocześnie wskazali aby Gmina Środa Ślaska zaproponowała konkretny zapis porozumienia dot. kwestii tego solidaryzmu. Przedstawiciele Powiatu zgodzili się też na włączenie przedstawiciela Gminy Środa Śląska do Komisji Przetargowej na przebudowę dróg powiatowych, o co wnioskował burmistrz Adam Ruciński

Z kolei przedstawiciele Gminy obecni na spotkaniu 10 stycznia w gabinecie starosty zgodzili się na propozycję przedstawicieli Powiatu aby budowę drogi transportu rolnego, stanowiącą połączenie odcinka ścieki rowerowej kończącej się przed Michałowem od strony Cesarzowic oraz ścieżki rozpoczynającej się za Michalowem w kierunku Ujazdu Górnego (tzw. by-pass Michalowa), objąć odrębnym porozumieniem między Gminą a Powiatem po 50% kosztów, zamiast skorygować o 130 tys. zł udział finansowy Gminy Środa Śląska w porozumieniu dot. ścieżki rowerowej z Cesarzowic do Michałowa i z Michalowa do Ujazdu Górnego Starosta zastrzegł, ze wymagana jest zgoda całego Zarządu Powiatu, w którego skład wchodzą starosta Szałankiewicz, wicestarosta Sebastian Burdzy oraz członkowie Zarzadu: Grzegorz Pierzchalski, Józef Chabraszewski i Czeslaw Kaczmarek.

Niestety obradujący 19 stycznia Zarząd Powiatu oraz wójtowie czterech partnerskich gmin w żadnym wypadku nie zgodzili się na włączenie do porozumień zasady solidaryzmu miedzy gminami tj. nie zgodzili się na równy udział procentowy o dotacji z Polskiego Ładu w wartościach po przetargowych poszczególnych 5 zadań drogowych (o tak rozumianej zasadzie solidaryzmu przedstawiciele gmin i powiatu rozmawiali już po raz pierwszy 13 grudnia na spotkaniu w starostwie – przyp. autora).  Zarząd Powiatu oraz wójtowie partnerskich gmin nie zgodzili się też na, uzgodnione 10 stycznia, włączenie przedstawiciela Gminy Środa Śląska do Komisji Przetargowej.

W związku z brakiem zgody Zarządu Powiatu i wójtów czterech gmin wszystkie uzgodnienia i deklaracje, podjęte na bezpośrednim, 2-godzinnym spotkaniu burmistrza i starosty w dniu 10 stycznia, w ciągu kilku godzin stały się zupełnie nieaktualne i nieobowiązujące. De facto strona powiatowa się z nich wycofała… Sama czy pod presja niektórych wójtów czy też za obopólną aprobata, to już zapewne wiedzą tylko sami zainteresowani … W efekcie 19 stycznia w godzinach popołudniowych starosta wezwał jednostronnie burmistrza do podpisania partnerskiego porozumienia na warunkach Powiatu, bez zaproponowanych przez Gminę Środa Śląska zasad solidaryzmu miedzy gminami i bez uzgodnionego 10 stycznia włączenia przedstawiciela Gminy Środa Śląska do Komisji Przetargowej.

W odpowiedzi burmistrz 20 stycznia zaproponował Zarządowi Powiatu podpisanie dwóch porozumień miedzy Powiatem a Gmina dot. współfinansowania przebudowy drogi powiatowej na odcinku Jastrzębce-Chomiąża oraz współfinansowania bezpiecznej ścieżki rowerowej Cesarzowice-Michałów-Ujazd Górny z łączna dotacją dla Powiatu z budżetu Gminy w kwocie 1 mln 290 tys. zł - na zasadach wynikających ze wspólnego spotkania z 10 stycznia. Porozumienia te zostały podpisane przez burmistrza Adama Rucińskiego i przekazane do starostwa, z prośbą o podpisy starosty i wicestarosty. Burmistrz zawnioskował też o niezwłoczne rozpoczęcie przez Powiat procedury przetargu dla wszystkich 5 odcinków dróg powiatowych bo w ocenie Gminy Środa Śląska jest to możliwe i celowe.

Poniżej skan pisma burmistrza do starosty z 20 stycznia br. z załączonymi, podpisanymi umowami partnerskimi dot. współfinansowania przebudowy drogi powiatowej na odcinku Jastrzębce-Chomiąża oraz współfinansowania bezpiecznej ścieżki rowerowej na odcinku Cesarzowice-Michałów oraz odcinku Michałów-Ujazd Górny. Niestety do dziś  władze Powiatu tj. starosta Krzysztof Szałankiwicz i wicestarosta Sebastian Burdzy nie podpisali ani jednej ani drugiej umowy partnerstwa złożonej do starostwa 20 stycznia…

(um/prg)

skan pisma do sp ws. ostat. poroz. drog pow 21.01.22 1

skan pisma do sp ws. ostat. poroz. drog pow 21.01.22 2

 
   


Wczytywanie komentarza... Komentarz zostanie odświeżony po 00:00.
Zaloguj się aby dodać komentarz.
pozostały limit znaków.
Zaloguj się za pomocą ( Zarejestruj się? )

Polecam wcześniej obejrzeć film 100 POLICJANTÓW zdradza TAJEMNICE polskiej Policji https://www.youtube.com/watch?v=Gg58n2DKlT4 gdzie autor oparł się na ...
Z innej beczki - czy ktoś wie gdzie Gmina Środa Śląska publikuje wyniki naborów na stanowiska ...

Lokalne ogłoszenia drobne

24.05.2023 08:52 wrote:

Oferuję do wynajęcia garaż o pow 18m2 wyposażony w energię elektryczną.Garaż posadowiony jest w Środzie Śl ul. Wrocławska 18. Kontakt 79475…

16.05.2023 17:55 wrote:

Oferuję usługę drukowania dowolnego obrazu na każdej ścianie. Zamiast fototapety pod którą trzeba przygotować ścianę i później odpowiednio …

16.05.2023 17:48 wrote:

Oferuję wykonanie nowych instalacji elektrycznych w domach lub mieszkaniach. Montaż lub modernizację czy wymianę istniejących elementów ins…

17.04.2023 09:07 wrote:

Mam do oddania za darmo łóżeczko dziecięce z materacem ( może być dla dziecka do 6 lat ). Odbiór na własny koszt. Miejsce : Środa Sląska. K…

komnet internet

ogrody pawlowski trawniki www


handlo