sobota 10.04.2021

Imieniny: Michała Makarego

Informacja dla rodziców dot. funkcjonowania placów zabaw przy szkołach i przedszkolach

Informacja dla rodziców dot. funkcjonowania placów zabaw przy szkołach i przedszkolach

Wt, 29.09.2020 19:53
 •  

Szanowni Państwo, place zabaw powszechnie dostępne są regularnie dezynfekowane przez OSP i można z nich korzystać codziennie, natomiast place zabaw na terenach przedszkoli i żłobków podlegają reżimowi Wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego  z dnia 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych  w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego nad dziećmi w wieku do lat 3. Zgodnie z  Wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego:

– należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe   lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe),
– sprzęt na placu zabaw lub boisku, należącym do podmiotu, powinien być regularnie czyszczony  z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeżeli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem.

W przypadku korzystania przez grupy z placu zabaw poza terenem danego podmiotu zaleca się korzystanie z niego przez dzieci z jednej grupy, po uprzednim czyszczeniu z użyciem detergentu lub dezynfekowanie sprzętu / przedmiotów, do których dzieci miały będą miały dostęp.

W przypadku szkół obowiązują Wytyczne Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowi i Głównego Inspektora Sanitarnego dla publicznych i niepublicznych szkół  i placówek
od 1 września 2020r. Zapisy w tym dokumencie są bardzo ogólne. Poza zapisem, że  w miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (przy stosowaniu środków ochronnych) nie wprowadzono innych nakazów lub zakazów dotyczących placów zabaw.

Co do zasady nie powinno być jednak możliwości wejścia osób trzecich na teren żłobka, przedszkola czy też szkoły. Wynika to z ogólnych zasad bezpieczeństwa. W czasie zajęć lekcyjnych bezwzględnie wykluczone jest korzystanie z placów zabaw przez osoby trzecie. Jednak w kilku placówkach oświatowych, mając na uwadze wykorzystanie bazy – Orlików, placów zabaw czy też boisk, umożliwiono korzystanie z tych obiektów również osobom z zewnątrz (pod pewnymi rygorami), po zakończeniu zajęć w szkole.

W naszej gminie:

– Szkoła Podstawowa w Szczepanowie, decyzją Dyrektora Szkoły Renaty Kutkiewicz, nie udostępnia placów zabaw dla osób z zewnatrz;
– Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Ciechowie, decyzją Dyrektora Szkoły Moniki Heby-Wierzbickiej,  nie udostępnia placów zabaw dla osób z zewnątrz;
– Szkoła Podstawowa nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Środzie Śląskiej, decyzją Dyrektora Szkoły Emilii Latos,  nie udostępnia placów zabaw dla osób z zewnątrz;
– Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Rakoszycach, decyzją dyrektora Szkoły Jadwigi Cielińskiej,  plac zabaw udostępnia.

Codziennie wszystkie place zabaw są dezynfekowane.

Uważam, że w okresie pandemii bezpieczeństwo dzieci jest najważniejsze. Należy zminimalizować możliwość zarażenia się wirusem COVID-19. Pojawienie się wirusa w szkole,  w przedszkolu lub w żłobku może skutkować zamknięciem placówki. Należy więc w pierwszej kolejności wykorzystać obiekty ogólnodostępne, a obiekty szkolne wykorzystywać tylko wyjątkowo, po zapewnieniu pełnego bezpieczeństwa.

Krzysztof Peryga
Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Środzie Śląskiej
powrót na górę
 • IwanGelik powiedział(a) Więcej
  kto z Was próbował legalnie pozbyć się śmieci?... godzinę temu.
 • Boguslaw powiedział(a) Więcej
  Udanin matecznikiem Polskości i  Patriotyzmu. 2 godziny temu.
 • Władyslaw powiedział(a) Więcej
  Szanowni Państwo Wasza patriotyczna postawa, powinna... 2 godziny temu.
 • Emanuella powiedział(a) Więcej
  Dlaczego wy Średzianie  nie chcecie mieszkać w... 3 godziny temu.

Wyszukiwarka artykułów:

Pogoda Środa Śląska

Lokalne ogłoszenia drobne

30.03.2021 09:27 wrote:

KUPIĘ ANTYKI - SKUP ANTYKÓW - LIKWIDACJA - MIESZKANIA, DOMU, KOLEKCJI - GOTÓWKA od ręki - SZYBKI KONTAKT i DOJAZD ! Kupię Stare Obrazy, Obr…

29.03.2021 04:41 wrote:

Oferuję:- wycinkę drzew,- zrąbkowane gałęzi z wywozem,- przygotowywanie działek pod inwestycję,- karczowanie pni,- usługi melioracyjne,- tr…

18.03.2021 11:20 wrote:

SKUPUJĘ ANTYKI / STAROCIE / DZIEŁA SZTUKI - DOJEŻDŻAM - PŁACĘ z góry EXTRA GOTÓWKĄ - ZADZWOŃ ! ZDECYDOWANIE KUPIĘ ANTYKI / STAROCIE od ręk…

14.03.2021 17:54 wrote:

Jeśli chcesz szybko sprzedać stare Obrazy, Obrazki np. po likwidacji kolekcji, może po dziadkach, ze strychu, mieszkania, domu, może zawadz…