Wydrukuj tę stronę
Promocja zdrowia

Promocja zdrowia

Wt, 03.11.2020 13:24

W ramach gminnego zadania publicznego, Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Środzie Śląskiej, od  lutego do października 2020 roku przeprowadził w placówkach oświatowych na terenie miasta szkolenia z pierwszej pomocy.Miały one na celu podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności dzieci i młodzieży z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej tak, aby zminimalizować niekorzystne następstwa, zanim możliwe będzie udzielenie specjalistycznej pomocy medycznej.

Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Środa Śląska w wysokości 5000 zł. co stanowi 76,92 % wartości całego zadania.   

(ms) / fot. archiwum PCK