piątek 16.04.2021

Imieniny: Cecyliana Bernadety

XL Sesja Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej (na żywo)

XL Sesja Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej (na żywo)

Śr, 31.03.2021 14:56

Jednym z punktów obrad dzisiejszej sesji Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej jest  raport z realizacji zadania pn. „Utworzenie Dziennego Domu Seniora przy ul. Daszyńskiego w Środzie Śląskiej”.Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Usprawiedliwienia radnych.
4. Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2020 rok.
5. Informacja z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2020 rok.
6. Raport z realizacji zadania pn. „Utworzenie Dziennego Domu Seniora przy ul. Daszyńskiego w Środzie Śląskiej”.
7. Podjęcie uchwał.
8. Interpelacje i zapytania.
9. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Środy Śląskiej w okresie między sesjami.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zakończenie sesji.

Wykaz projektów uchwał do podjęcia na sesji Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej w dniu 31 marca 2021 roku

1. Projekt uchwały nr 18/2021 – w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu w trybie bezprzetargowym na okres do 10 lat na terenie miasta Środa Śląska.

2. Projekt uchwały nr 19/2021 – w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu w trybie bezprzetargowym na okres do 10 lat na terenie miasta Środa Śląska.

3. Projekt uchwały nr 20/2021 – w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu w trybie bezprzetargowym na okres do 10 lat na terenie miasta Środa Śląska.

4. Projekt uchwały nr 21/2021 – w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego w Gminie Środa Śląska.

5. Projekt uchwały nr 22/2021 – w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu w trybie bezprzetargowym na okres do 10 lat na terenie miasta Środa Śląska.

6. Projekt uchwały nr 23/2021 – w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu w trybie bezprzetargowym na okres do 10 lat na terenie miasta Środa Śląska.

7. Projekt uchwały nr 24/2021 – w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu w trybie bezprzetargowym na okres do 10 lat na terenie miasta Środa Śląska.

8. Projekt uchwały nr 25/2021 – w sprawie utworzenia Dziennego Domu „Senior+” w ramach struktury Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Środzie Śląskiej.

9. Projekt uchwały nr 26/2021 – w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Środzie Śląskiej.

10. Projekt uchwały nr 27/2021 – w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części wieży ciśnień w trybie bezprzetargowym na okres do 10 lat na terenie miasta Środa Śląska.

11. Projekt uchwały nr 28/2021 – w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu w trybie bezprzetargowym na okres do 10 lat na terenie miasta Środa Śląska.

12. Projekt uchwały nr 29/2021 – w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Środa Śląska w 2021 roku.

13. Projekt uchwały nr 30/2021 – zmieniający uchwałę nr LXI/549/18 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Środa Śląska, udostępnianych Spółce Średzka Komunikacja Publiczna Sp. z o.o. oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

14. Projekt uchwały nr 31/2021 – zmieniający uchwałę Nr XXXIIł/350/20 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 28 października 2020 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Środa Śląska z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.
powrót na górę
 • Głowa pełna pomysłów powiedział(a) Więcej
  Jak to zmieścisz na znakach wskazujących dojazd? Do "... 7 minut temu.
 • Anna powiedział(a) Więcej
  Drogi Gromie, patrząc na twój poziom wypowiedzi, to... 7 minut temu.
 • sam sobie radż powiedział(a) Więcej
  Złodzieje czują się bezkarni, gdyż policja działa... godzinę temu.
 • Hieronim powiedział(a) Więcej
  Warto znać  Wyklętych - Niezłomnych z powiatu... 2 godziny temu.

Wyszukiwarka artykułów:

Pogoda Środa Śląska

Lokalne ogłoszenia drobne

30.03.2021 09:27 wrote:

KUPIĘ ANTYKI - SKUP ANTYKÓW - LIKWIDACJA - MIESZKANIA, DOMU, KOLEKCJI - GOTÓWKA od ręki - SZYBKI KONTAKT i DOJAZD ! Kupię Stare Obrazy, Obr…

29.03.2021 04:41 wrote:

Oferuję:- wycinkę drzew,- zrąbkowane gałęzi z wywozem,- przygotowywanie działek pod inwestycję,- karczowanie pni,- usługi melioracyjne,- tr…

18.03.2021 11:20 wrote:

SKUPUJĘ ANTYKI / STAROCIE / DZIEŁA SZTUKI - DOJEŻDŻAM - PŁACĘ z góry EXTRA GOTÓWKĄ - ZADZWOŃ ! ZDECYDOWANIE KUPIĘ ANTYKI / STAROCIE od ręk…

14.03.2021 17:54 wrote:

Jeśli chcesz szybko sprzedać stare Obrazy, Obrazki np. po likwidacji kolekcji, może po dziadkach, ze strychu, mieszkania, domu, może zawadz…