sobota 10.04.2021

Imieniny: Michała Makarego

Wójt Gminy Udanin informuje o nowym terminie dyskusji publicznej

Wójt Gminy Udanin informuje o nowym terminie dyskusji publicznej

Śr, 24.03.2021 12:13
 •  

Ogłoszenie Wójta Gminy Udanin o nowym terminie dyskusji publicznej nad projektem „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Udanin”.Z uwagi na ogłoszony decyzją Ministra Zdrowia LOCKDOWN od dnia 20 marca 2021r. do dnia  9 kwietnia 2021r. dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami zaplanowana w dniu 25 marca 2021 r. (czwartek) o godz. 17-tej  w świetlicy wiejskiej w Udaninie odbędzie się on-line w dniu 15 kwietnia 2021r.  we czwartek w godzinach od 12:00 do 14:00 na  otwartej platformie do spotkań  MS TEAMS.

Dyskusja publiczna realizowana w trybie on-line (drogą elektroniczną), przeprowadzana jest na podstawie zapisów:

 • ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, zwana Tarczą 4 (Dz.U. 2020 poz. 1086),
 • art. 8c i 8d ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2020 poz. 293 ze zm.), w związku z § 12 pkt 15 i 16 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 164, poz. 1587),
 • rozp. Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r. poz. 512).

W ramach zmian wprowadzonych w Tarczy 4 ustawodawca m.in. dopuścił możliwość organizacji dyskusji publicznych za pomocą środków porozumiewania się na odległość, w sposób umożliwiający zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag przy jednoczesnej transmisji obrazu i dźwięku oraz zadawanie pytań i składanie uwag w formie zapisu tekstowego.

Z projektem studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w okresie wyłożenia do publicznego wglądu można zapoznać się także na stronie internetowej w zakładce konsultacje społeczne, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Udanin oraz na dedykowanej stronie https://udanin.gisgminny.pl

Informuję, że w związku z postępowaniem w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wyżej wymienionego projektu studium, w miejscu i czasie wyłożenia projektu zmiany studium do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy tj. projektem studium, uzgodnieniem stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko, prognozą oddziaływania na środowisko oraz wymaganymi opiniami i uzgodnieniami.

Jednocześnie zgodnie z art. 11 pkt. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3, 4, 5, w związku z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), informuję, że osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące wyłożonego projektu zmiany studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi należy składać na piśmie na adres: Urząd Gminy Udanin, Udanin 26, 55-340 Udanin lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 kwietnia 2021 r.

Uwagi powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Udanin.

Wójt Gminy
Wojciech Płaziuk

Jak będzie się odbywać dyskusja publiczna on-line?

Dyskusja publiczna on-line  będzie wydarzeniem opartym na współpracy, w którym wszyscy uczestnicy będą mieli prawo zabierać głos, zadawać pytania oraz składać uwagi, gospodarz spotkania  udostępni ekran z projektem studium, audio oraz wideo pozwolą sprawdzać, kto jest obecny na spotkaniu.

Dyskusja publiczna on-line nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie nowego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Udanin” daje możliwość zabierania głosu, zadawania pytań ora składania uwag w otwartej sesji na platformie ms teams. MS Teams jest darmowym otwartym oprogramowaniem, które każdy może zainstalować na swoim komputerze lub laptopie. Żeby brać udział w dyskusji on-line należy posiadać przy komputerze lub laptopie kamerkę i głośnik.

Moderatorem spotkania, hostem (gospodarzem) będzie przedstawiciel Urzędu Gminy Udanin – Pani Barbara Mazur - inspektor ds. planowania przestrzennego, odpowiedzialna za przeprowadzenie dyskusji, która będzie udzielała możliwość zabrania głosu w dyskusji.

Dyskusja publiczna w trybie zdalnym będzie przebiegała w następującym porządku:

każda dyskusja będzie się rozpoczynać informacją o zasadach jej prowadzenia, przekazanych przez moderatora, w następnej kolejności odbywać się będzie prezentacja projektu SUiKZ, a na końcu będzie czas na zadawanie pytań w formie pisemnej (tekstowej) lub zabranie głosu w trybie audio/video w dyskusji.

Dyskusja on-line to nic innego jak interaktywne spotkanie wielu uczestników, projektanci studium – urbaniści z Pracowni Projektowej ARKADA udostępnią na  ekranie rysunki  uwarunkowań i kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy Udanin. W trakcie dyskusji i w dostępnym panelu będzie można zadawać pytania i wnosić uwagi do projektu studium na dostępnym czacie lub zgłosić uwagę pisemnie z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu na dostępnym w Internecie druku.

Ze spotkania zostanie sporządzony protokół.

Podajemy link do spotkania  (meetingu) MS TEAMS: https://cutt.ly/spotkanie_gmina_udanin lub https://bit.ly/3si2VGi

Link będzie aktywny na pół godziny przed wyznaczonym spotkaniem -  od godziny 11:30.

Gmina Udanin
powrót na górę
 • Bogdan powiedział(a) Więcej
  Wstydu nie mają te średzkie milicjanty za.dilerow by... godzinę temu.
 • Zenobia powiedział(a) Więcej
  Nie chcę się czepiać. Ale parki i skwery średzkie... 2 godziny temu.
 • Darek powiedział(a) Więcej
  Jeszcze nigdzie w ŚŚ nie widziałem na pólkach wina... 2 godziny temu.
 • Doceniam powiedział(a) Więcej
  Widać już kandydatów na burmistrza
  :cheer: 2 godziny temu.

Wyszukiwarka artykułów:

Pogoda Udanin

Lokalne ogłoszenia drobne

30.03.2021 09:27 wrote:

KUPIĘ ANTYKI - SKUP ANTYKÓW - LIKWIDACJA - MIESZKANIA, DOMU, KOLEKCJI - GOTÓWKA od ręki - SZYBKI KONTAKT i DOJAZD ! Kupię Stare Obrazy, Obr…

29.03.2021 04:41 wrote:

Oferuję:- wycinkę drzew,- zrąbkowane gałęzi z wywozem,- przygotowywanie działek pod inwestycję,- karczowanie pni,- usługi melioracyjne,- tr…

18.03.2021 11:20 wrote:

SKUPUJĘ ANTYKI / STAROCIE / DZIEŁA SZTUKI - DOJEŻDŻAM - PŁACĘ z góry EXTRA GOTÓWKĄ - ZADZWOŃ ! ZDECYDOWANIE KUPIĘ ANTYKI / STAROCIE od ręk…

14.03.2021 17:54 wrote:

Jeśli chcesz szybko sprzedać stare Obrazy, Obrazki np. po likwidacji kolekcji, może po dziadkach, ze strychu, mieszkania, domu, może zawadz…