Reklama na protalu

oraz w bezpłatnym wydaniu gazety - kontakt

Upadek to nie przypadek

Upadek to nie przypadek

24.07. 2018
Reklama:

Internet dla domu, firmyrównież bez abonamentu.
KOMNET / www.komnetpc.pl / tel.: 71 317 28 90.

Czas żniw jest okresem szczególnie wzmożonej pracy rolników. Podczas ich trwania, dochodzi do wielu zdarzeń wypadkowych,

które wiążą się nie tylko z eksploatacją maszyn i urządzeń rolniczych przez rolników, ale również z upadkami, w obejściach, ciągach komunikacyjnych, czy z wysokości. Grupa wypadkowa, jaką są upadki osób w gospodarstwach rolnych, jest najliczniejszą ze wszystkich grup – stanowi ponad połowę wszystkich zdarzeń.

Przyczyny upadków osób w gospodarstwach rolnych

Głównymi przyczynami tych wypadków są:

 • zły stan nawierzchni podwórzy i ciągów komunikacyjnych,
 • używanie nieodpowiedniego obuwia,
 • nieprawidłowy sposób wchodzenia i schodzenia z maszyn rolniczych
 • brak odpowiednich przejść i obejść
 • bałagan w obejściu, pomieszczeniach gospodarczych i produkcyjnych
 • niestosowanie drabin i podestów do pracy na wysokości
 • niezabezpieczone i nieprawidłowo skonstruowane drabiny
 • brak poręczy i barierek przy schodach
 • zbyt wysokie i nieoznakowane progi
 • niezabezpieczone otwory zrzutowe i kanały gnojowe
 • przebywanie na ładunkach podczas transportu
 • pośpiech

Jak zmniejszyć ryzyko upadku w gospodarstwie rolnym?

Dbanie o czystość w obejściu i w ciągach komunikacyjnych.

Niestety nadal zdarza się, że w gospodarstwach rolnych panuje nieład, którego konsekwencją są wypadki i związane z nimi obrażenia. Warto zatem pamiętać m.in. o usuwaniu nierówności terenu, dbaniu o właściwe odprowadzanie wody opadowej, odkładaniu na miejsce narzędzi i maszyn rolniczych, należytym oświetleniu miejsca pracy. Przy noszeniu ciężarów o dużych gabarytach, należy zadbać o to, żeby ładunek nie zasłaniał drogi.

Prawidłowe schodzenie i wchodzenie na maszyny i przyczepy rolnicze.

W tym szczególnym okresie - okresie żniw – każdy rolnik powinien wykorzystać swoją zdolność do przewidywania skutków nieprawidłowego zachowania. Przed przystąpieniem do prac polowych warto pamiętać więc o podstawowych zasadach BHP, które zwiększają nasz poziom bezpieczeństwa:

 • skacząc z maszyny nietrudno o kontuzję, w szczególności kończyn dolnych - o wiele bezpieczniej jest korzystać z drabinki, schodząc z niej twarzą do szczebli;
 • czyste obuwie robocze stabilizuje nasze stopy dodatkowo minimalizując ryzyko poślizgnięcia - buty powinny mieć metalowy przód, protektor na podeszwie i być dopasowane do danego rodzaju prac;
 • odpowiednio wysoka burta chroni przed upadkiem z przyczepy;
 • należy zapoznać się z instrukcją użytkowania maszyn, ponieważ stosowanie się do jej zasad, może nas uchronić przed wypadkiem;
 • w polskim systemie prawnym zabronione jest przewożenie ludzi na załadowanych przyczepach - niestosowanie się do tej zasady ruchu drogowego, często ma tragiczne skutki.

O czym jeszcze powinniśmy pamiętać…

Nie sposób określić wszystkie zagrożenia, jakie wiążą się z pracą na gospodarstwie rolnym. Część zdarzeń wypadkowych istnieje niezależnie od winy rolników. Niestety, wielu z nich można było uniknąć poprzez pamiętanie o kilku - z pozoru mało istotnych - zasadach. W natłoku pracy często zdarza się, że zapominamy o nich, a to przyczynia się do wzrostu wypadkowości.  Warto więc pamiętać ponadto o zabezpieczaniu wszystkich dziur i otworów zlokalizowanych w obrębie naszej posesji, stosowaniu odpowiednich drabin przy pracach na wysokości, unikaniu zbyt wysokich progów w wejściach, czy o należytym zabezpieczeniu ładunku na przyczepie. Niemniej istotne jest tutaj również nasze samopoczucie - przystępujmy do pracy wypoczęci, fizycznie dyspozycyjni                i przede wszystkim - nie będąc pod wpływem alkoholu czy środków odurzających. Praca pod wpływem substancji, które zaburzają naszą koncentrację, funkcje merytoryczne i instynkt samozachowawczy, nigdy nie powinna mieć miejsca.

Aby móc w pełni cieszyć się zwieńczeniem ciężkiej pracy przy uprawach zbóż, owoców, czy warzyw, zadbajmy o nasze bezpieczeństwo podczas wykonywania prac na gospodarstwie rolnym. Pamiętajmy o tym, że konsekwencją chwilowej nieuwagi, może być długotrwały lub stały uszczerbek na zdrowiu, który często prowadzi do całkowitego wyłączenia z prac rolniczych.

                                                                                                               KRUS PT Środa Śląska

 

 
Komentarzy (0)

Nie ma tu jeszcze żadnych komentarzy

Skomentuj

 1. Komentujesz jako gość.
0 Znaków
Załączniki (0 / 3)
Udostępnij swoją lokalizację