środa 29.06.2022

Imieniny: Piotra Pawła

// reklama@roland-gazeta.pl // + 48 500 027 343 //Zarząd Powiatu z absolutorium
26 maja odbyła się sesja absolutoryjna Rady Powiatu w Środzie Śląskiej. Za udzieleniem absolutorium dla Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej było 13 radnych, 3 wstrzymało się od głosu.

Fot. Powiat Średzki - RFP Fot. Powiat Średzki - RFP


Część absolutoryjną poprzedziło rozpatrzenie i debata nad raportem o stanie Powiatu Średzkiego za 2021 rok. Raport przygotował zarząd i stanowił on podsumowanie jego działalności, w szczególności realizację strategii, programów oraz uchwał rady powiatu. Ocena raportu była podstawą do podjęcia uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia wotum zaufania zarządowi powiatu. Radni powiatu stosunkiem głosów: 13 za, 0 przeciw i 3 wstrzymujących się udzielili Zarządowi Powiatu w Środzie Śląskiej wotum zaufania.

Procedura absolutoryjna rozpoczęła się od odczytania opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu odnośnie przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2021 rok. Odczytała go skarbniczka powiatu Elżbieta Czarnota. Skarbniczka przedstawiła również prezentację na temat zeszłorocznych finansów. Znalazły się w niej informacje o planach i realizacji budżetu, najważniejszych inwestycjach, a także pozyskanych środkach zewnętrznych. Cechy zeszłorocznego budżetu to: wysoki poziom zrealizowanych dochodów 121%, realizacja wydatków na poziomie 106% oraz finalna nadwyżka budżetu na poziomie 4,36 mln zł.

Po prezentacji radni, 15 głosami za i 1 wstrzymującym się, przyjęli sprawozdanie finansowe Powiatu Średzkiego za 2021 rok oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za 2021 rok. Następnie przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Agnieszka Wiatrzyk odczytała wniosek w sprawie udzielenia absolutorium. Komisja oceniła wykonanie budżetu pozytywnie i wnioskowała o udzielenie absolutorium zarządowi powiatu. Za przyjęciem uchwały absolutoryjnej głosowało 13 radnych, 3 wstrzymało się od głosu.

– Praca samorządowca to praca zespołowa i wy, szanowni radni, macie ogromny wkład w to co dzieje się w naszym powiecie, a jak wskazują wyniki głosowania dzieje się dobrze. Dziękuję za tak wysokie poparcie, szczególnie cieszy mnie brak głosów przeciw. To sukces nas wszystkich - organu stanowiącego, czyli rady i wykonawcy, to jest zarządu. Dziękuję zarządowi, który nie szczędził sił i środków, aby jak najlepiej realizować swoje zdania. Dziękuję wydziałom i ich kierownikom za pracę, która daje bardzo dobre wyniki. Udało nam się stworzyć bardzo zgrany i skuteczny tandem. Dziękuję też zespołowi radców prawnych za merytoryczne i bardzo skuteczne wsparcie – podsumował głosowanie starosta powiatu Krzysztof Szałankiewicz

Na sesji absolutoryjnej przyjęto jeszcze trzy inne uchwały, w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości gruntowej w pasie drogi powiatowej nr 2061D w miejscowości Święte; zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok, wyrażenia zgody na wykreślenie służebności gruntowej dla nieruchomości położonej przy ul. Kolejowej 16 w Środzie Śląskiej.

Powiat Średzki - RFP

 • OGAR powiedział(a) Więcej
  No tak. Wrzucam w skrócie, bo obrońca "Nie pr nie farm" chyba nie czytał akt.

  "W toku śledztwa ustalono, że w latach 2017-2020 w Środzie... 5 godzin temu.
 • abc powiedział(a) Więcej
  pazerność na kasę mi się wydaje go zgubiła, lepiej tego nie komentować 6 godzin temu.
 • Robot powiedział(a) Więcej
  Na nockach nie masz co robić? Na 4 brakuje części! 6 godzin temu.

Lokalne ogłoszenia drobne

16.06.2022 14:13 wrote:

Kupię używany, sprawny akordeon w dobrym stanie.  Kontakt pod nr tel. 696132306. …

16.05.2022 15:56 wrote:

Szukam pomieszczenia do wynajęcia o wymiarach min. 2x8 metrów i wysokości min 3,2 metrów na ternie Środy Śląskiej. Kontakt: 515792001.…

20.04.2022 12:30 wrote:

KUPIĘ ANTYKI - STAROCIE - DZIEŁA SZTUKI - Stare PAMIĄTKI, Wartościowe DROBIAZGI - Różności !Kupię przeróżne Antyki - Starocie z Domu, Miesz…

11.04.2022 10:20 wrote:

Jeśli chcesz szybko sprzedać stare Obrazy, Obrazki np. z likwidacji kolekcji, może po dziadkach, ze strychu, mieszkania, domu, może zawadza…