sobota 20.07.2024

Imieniny: Czesława Fryderyka


Frankowicze się cieszą po wyroku TSUE. Jak odzyskać pieniądze?
Firma Protekcja z Oleśnicy świadczy pomoc w zakresie unieważnienia umów dla konsumentów, którzy w przeszłości zaciągnęli kredyty frankowe. Jak uzyskać pieniądze?Kredyty frankowe

Kredyty „frankowe” popularne były w szczególności w latach 2003-2010. Banki na masową skalę udzielały kredytów powiązanych z frankiem szwajcarskim, nie przedstawiając kredytobiorcom realnej skali ryzyka związanego z zaciągnięciem zobowiązania w walucie obcej, eksponując przy tym w nadmierny sposób korzyści, jakie kredytobiorcy rzekomo mieli uzyskać rezygnując z zaciągnięcia zobowiązania w walucie polskiej.

Jednocześnie banki zamieszczały w takich umowach niedozwolone postanowienia umowne, na podstawie których przyznały sobie uprawnienie do dowolnego i jednostronnego kształtowania wysokości zobowiązania kredytobiorcy, przerzucając całe ryzyko związane z wahaniem kursu waluty na kredytobiorcę. Taka sytuacja stanowi rażące naruszenie interesów konsumenta, a także godzi w dobre obyczaje i zasady współżycia społecznego, co stanowi podstawę do zakwestionowania umowy na drodze sądowej.

Jeśli posiadasz lub posiadałeś kredyt we franku szwajcarskim i zastanawiasz się, czy Twoja umowa zawiera niedozwolone postanowienia – odezwij się do Nas.

Oferujemy bezpłatną analizę umowy kredytowej, podczas której zweryfikujemy, czy Twoja umowa posiada zapisy sprzeczne z prawem i czy kwalifikuje się do wystąpienia z powództwem przeciwko bankowi.

Na dalszym etapie – w przypadku, gdy zdecydujesz się na skorzystanie z naszych usług – oferujemy prowadzenie sprawy przez profesjonalną kancelarię z wieloletnim doświadczeniem, która będzie reprezentować Cię w sądzie aż do uzyskania prawomocnego wyroku.

Co nas wyróżnia?

Nie pobieramy opłat wstępnych. Rozliczenie z kancelarią następuje dopiero po uprawomocnieniu się wyroku i po wyegzekwowaniu zasądzonych od banku kwot.

Czego mogę domagać się w procesie sądowym?


Unieważnienie umowy kredytu – umowa uznawana jest za nieważną od początku; przestaje wiązać strony. Konsekwencją ustalenia nieważności umowy kredytowej jest jej wyeliminowanie z obrotu prawnego, a tym samym ustaje konieczność dokonywania spłaty kredytu, a strony powinny sobie zwrócić to, co wzajemnie świadczyły (kredytobiorca uzyskany kapitał, a bank uiszczone raty oraz poniesione opłaty (np. prowizję)). Możliwe jest również wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej.

Odfrankowienie umowy kredytu – umowa nadal obowiązuje, ale eliminowane są z niej niedozwolone zapisy odsyłające do tabel kursowych banku. W konsekwencji kredyt jest dalej spłacany według wariantu PLN+LIBOR, a bank zobowiązany jest do zwrotu nadpłaty, która powstała w wyniku dokonywania spłaty na podstawie zapisów odsyłających do tabel kursowych banku. Nadpłata wyliczana jest jako różnica między faktycznie wpłaconymi kwotami, a kwotami jakie Klient zapłaciłby zakładając, że umowa byłaby od początku umową kredytu złotówkowego.

Jak będzie wyglądała współpraca?– Dokonamy bezpłatnej analizy Twojej umowy kredytu oraz innych dokumentów kredytowych

– Przygotujemy pozew oraz dalsze pisma procesowe

– Będziemy reprezentować Cię w postępowaniu sądowym aż do uzyskania prawomocnego wyroku

– Po wygraniu sprawy pomożemy w wyegzekwowaniu roszczenia

Jakie mam szansę na wygraną?

Masz realne szanse na uzyskanie korzystnego rozstrzygnięcia w postaci unieważnienia bądź odfrankowienia Twojego kredytu jeżeli:

– posiadasz status konsumenta i zaciągnąłeś kredyt na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą,

– Twoja umowa kredytowa zawiera zapisy, na podstawie których bank przyznał sobie uprawnienie do jednostronnego ustalania kursu waluty CHF, a tym samym wysokości Twojego zobowiązania i rat spłaty,

– Bank nie przedstawił Ci ryzyka związanego z zaciągnięciem zobowiązania w walucie obcej.

Obecnie banki przegrywają średnio ok. 97% spraw. Oznacza to, że sądy w większości przypadków stają po stronie kredytobiorców, podzielając ich zarzuty dotyczące wadliwości umów frankowych oraz ich sprzeczności z prawem.

Jeśli posiadasz kredyt w CHF – skontaktuj się z Nami. Wytoczenie powództwa może Ci pomóc uwolnić się raz na zawsze od toksycznego produktu, jaki zaoferował Ci przed laty Bank.

Wynagrodzenie za prowadzenie sprawy jest prowizyjne, nie pobieramy ŻADNYCH opłat wstępnych, koszt założenia sprawy to 1000 zł za wpis sądowy i 17 zł opłaty skarbowej, rozliczenie z kancelarią następuje dopiero po wyroku.

Kontakt

Wypełnij formularz i bezpłatnie sprawdź czy możesz pozbyć się kredytu frankowego CHF i odzyskać nadpłacone lub spłacone raty. Skorzystaj z opcji przesyłania umów bankowych do weryfikacji https://www.protekcjaodszkodowania.pl/formularz-zgloszeniowy. Tel. kontaktowy 883 460 980.

 

Artykuł sponsorowany

u26659


To proste jak zdobywali swiadectwa i dyplomy studiow wyzszych. Przykladem sa Kaczynscy. Jaroslaw Kaczynski jest dobrym ...
ile w takich obozach pracy mozna zarobic - 800 czy 1000 euro net max miesiecznie? Wyzysk ...
Kolejny obóz pracy w święta,niedzielę i każdy możliwy dzień.Tylko Polak potrafi być tak podwładny i oddawać ...

ogrody pawlowski trawniki www


bus baner

Nie przegap tych artykułów.