Zaproszenie na sesję Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej

poniedziałek, 25 marzec 2019 11:37 Dział: Środa Śląska
Oceń ten artykuł
(1 głos)

Przewodniczący Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej zaprasza na VIII sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się w dniu 27 marca 2019 roku (środa) o godz. 15:00, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej, Plac Wolności 1 (ratusz).

 

Przedstawiam planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu nr V/19 z sesji Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej odbytej w dniu 30 stycznia 2019 r.
  4. Usprawiedliwienia radnych.
  5. Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2018 rok.
  6. Informacja z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2018 rok.
  7. Wręczenie nagród dla mieszkańców w plebiscycie „Gminne Wydarzenie 2018 roku”.
  8. „45 minut dla Samorządów”.
  9. Podjęcie uchwał.
  10. Interpelacje i zapytania.
  11. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Środy Śląskiej w okresie między sesjami.
  12. Wolne wnioski i informacje.
  13. Zakończenie sesji.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Kryciński

Wykaz projektów uchwał do podjęcia na Sesji Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej w dniu 27 marca 2019 roku

 1. Projekt uchwały nr 40/2019 – w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Środzie Śląskiej.
  2. Projekt uchwały nr 41/2019 – w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu w trybie bezprzetargowym na okres do 10 lat na terenie gminy Środa Śląska.
  3. Projekt uchwały nr 42/2019 – zmieniający uchwałę nr XLVIIl/420/06 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 30 sierpnia 2006 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Środa Śląska.
  4. Projekt uchwały nr 43/2019 – w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Środa Śląska w 2019 roku.
  5. Projekt uchwały nr 44/2019 – w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańca dotyczącej wprowadzenia zakazu umieszczania nadajników w systemie 5G w obrębie miasta Środa Śląska.

Komentarze (2)

This comment was minimized by the moderator on the site

Proszę 5 punkt rozszerzyć:"... i w obrębie Komornik". Nie dość,że powstały fabryki blisko zabudowań,które mniej,ale wciąż trują to jeszcze blisko bloków powstała wieża przekaźnikowa telefonii komórkowej (do ustalenia czy zgodnie z prawem). O hałasie emitowanym przez pojazdy ciężarowe ,osobowe i pojazdy uprzywilejowane już nie wspomnę.W tej wsi nie daje się już żyć.

This comment was minimized by the moderator on the site

A kiedy planowane jest roczne sprawozdanie z dzialanosci komunikacji miejskiej. Chetnie ppslucham informacji o "zyskach jakie autobusiki " przyniosły miastu

Nie ma tu jeszcze żadnych komentarzy

Skomentuj

 1. Komentujesz jako gość.
0 Znaków
Załączniki (0 / 3)
Udostępnij swoją lokalizację