środa 20.01.2021

Imieniny: Fabiana Sebastiana

Brak profesjonalizmu burmistrza naraża zdrowie i życie mieszkańców

Brak profesjonalizmu burmistrza naraża zdrowie i życie mieszkańców

Wt, 16.06.2020 13:56

Kładka Na Polance, której temat został mocno nagłośniony przez burmistrza Środy Śląskiej  jest samowolą budowlaną, nigdzie nie zaewidencjonowaną, zlokalizowaną nad rzeką Średzka Woda. Utrzymanie wspomnianej kładki nie leży jednak w gestii starosty średzkiego i nieprawdą jest, że starosta jest właścicielem kładki oraz ociąga się z jej naprawą.Starosta średzki jako podmiot władający gruntem pod ciekiem Średzka Woda zobowiązany jest do trzymania i konserwacji urządzeń wodnych. Natomiast kładka nie stanowi urządzenia wodnego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo Wodne i w związku z tym starosta nie jest podmiotem odpowiedzialnym za jej należyte utrzymanie.

W poście zatytułowanym „Starosta ociąga się z naprawą kładki Na Polanie” burmistrz nieprawidłowo powołał się na prawo cywilne celowo wprowadzając w błąd czytelników i  obarczając odpowiedzialnością za stan kładki starostę powiatu. Przedmiotowa kładka jest zakończeniem ul. Na Polance, będącej działką gminną. Tym samym kładka ta służy jako droga komunikacyjna dla mieszkańców Środy Śląskiej, zwłaszcza z części północnej miasta. W takiej sytuacji mamy do czynienia z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb wspólnoty, obejmującym także sprawy gminnych dróg, ulic i mostów oraz sprawy bezpieczeństwa obywateli co należy do zadań własnych Gminy (art. 7 ust. 1 pkt 2 i 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.506, ze zm. – dalej u.s.g.). Z zasady domniemania kompetencji gminy, wyrażonej w art. 6 ust. 1 u.s.g., wynika, że do zakresu działania Gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Tym samym do dbałości o stan techniczny kładki zobowiązana jest Gmina Środa Śląska

Należy przy tym podkreślić, że takie rozumienie podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie kładki zgodnie  z art. 66 ust. 1 ustawy Prawo budowlane nie budzi żadnych wątpliwości, czego wyrazem jest niezmienne od lat orzecznictwo sądowe w tym zakresie (por. wyrok WSA w Rzeszowie II SA/Rz 433/11, wyrok WSA w Warszawie VIII SA/Wa 420/11, wyrok WSA w Lublinie II SA/Lu 553/12 wyrok WSA w Gliwicach II SA/Gl 864/12). Ponadto przypominamy, że w 2007 roku ówczesny burmistrz Środy Śląskiej Bogusław Krasucki dokonał remontu wspomnianej kładki za niemal 38 tys. zł. Również obecny włodarz miasta w styczniu br. zabezpieczył wspomnianą kładkę, o czym szeroko informował na portalach internetowych. 

Żeby zakończyć spekulacje dotyczące nieszczęsnej kładki starosta zwrócił się do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Środzie Śląskiej z wnioskiem o dokonanie kontroli stanu technicznego przejścia. Po jej przeprowadzaniu inspektor nadzoru wyda decyzję administracyjną wskazującą podmiot odpowiedzialny za stan kładki i jej naprawę.

Powiat Średzki
powrót na górę

Najbliższe wydarzenie

Wydarzenie rozpocznie się za:
Trwające wydarzenie:
WOŚP w powiecie średzkim

Najnowsze artykuły

Wyszukiwarka artykułów:

Najnowsze komentarze

 • Adam powiedział(a) Więcej
  Spróbuj szamba nie wywieźć to się dowiesz co to lans, a identyczne zdjęcie z szambiarką asenizacyjną ma... 48 minut temu.
 • Mieszkanka powiedział(a) Więcej
  Wszyscy otrzymali dotacje: Malczyce, Udanin, Miękinia.. A Środa Ślaska? Coś nie widzę informacji. 10 godzin temu.
 • Rocznik 62 powiedział(a) Więcej
  Książkę w tym czasie można było dostać nieodpłatnie w dziale promocji Urzędu Miejskiego.A biblioteka... 10 godzin temu.
 • Ambroży powiedział(a) Więcej
  W Żurawińcu dziki zbuchtowały boisko w stopniu zbliżonym co ten 21 letni debil co samochodem w Kwietnie. 12 godzin temu.
 • Alojzy powiedział(a) Więcej
  Minus za tytuł artykułu. Czy dla was z założenia w lesie zwierzyna jest łowna? 12 godzin temu.

Lokalne ogłoszenia drobne

05.01.2021 07:57 wrote:

Zatrudnię na stanowisko kierowcy w hurtowni nabiał-warzywa (Środa Śląska) Kontakt pod nr tel.: 505-171-828…

04.01.2021 19:40 wrote:

Poszukuję świadków policyjnych kontroli drogowych pojazdów, które miały miejsce na terenie powiatu średzkiego w lutym i marcu 2011 r.:- 03.…

01.01.2021 16:01 wrote:

KUPIĘ ANTYKI - D O J E Ż D Ż A M - ZADZWOŃ - GOTÓWKA od ręki !! Kupię ANTYKI - Obrazy, Ikony, Ramy, Witraże, Sztućce, Srebra, Platery, Porc…

11.12.2020 09:04 wrote:

ŚRODA ŚLĄSKA! INFORMACJA Z GRUPY POMOCOWEJ FB "WIDZIALNA RĘKA": "Dzień dobry Jestem pracownikiem szpitala psychiatrycz…

Artykuły sponsorowane

Ostrzeżenie pogodowe / powiat średzki

TodayNo special awareness requiredTomorrowNo special awareness required... więcej informacji.

0
RAZEM