wtorek 20.04.2021

Imieniny: Czesława Agnieszki

Brak profesjonalizmu burmistrza naraża zdrowie i życie mieszkańców

Brak profesjonalizmu burmistrza naraża zdrowie i życie mieszkańców

Wt, 16.06.2020 13:56
 •  

Kładka Na Polance, której temat został mocno nagłośniony przez burmistrza Środy Śląskiej  jest samowolą budowlaną, nigdzie nie zaewidencjonowaną, zlokalizowaną nad rzeką Średzka Woda. Utrzymanie wspomnianej kładki nie leży jednak w gestii starosty średzkiego i nieprawdą jest, że starosta jest właścicielem kładki oraz ociąga się z jej naprawą.Starosta średzki jako podmiot władający gruntem pod ciekiem Średzka Woda zobowiązany jest do trzymania i konserwacji urządzeń wodnych. Natomiast kładka nie stanowi urządzenia wodnego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo Wodne i w związku z tym starosta nie jest podmiotem odpowiedzialnym za jej należyte utrzymanie.

W poście zatytułowanym „Starosta ociąga się z naprawą kładki Na Polanie” burmistrz nieprawidłowo powołał się na prawo cywilne celowo wprowadzając w błąd czytelników i  obarczając odpowiedzialnością za stan kładki starostę powiatu. Przedmiotowa kładka jest zakończeniem ul. Na Polance, będącej działką gminną. Tym samym kładka ta służy jako droga komunikacyjna dla mieszkańców Środy Śląskiej, zwłaszcza z części północnej miasta. W takiej sytuacji mamy do czynienia z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb wspólnoty, obejmującym także sprawy gminnych dróg, ulic i mostów oraz sprawy bezpieczeństwa obywateli co należy do zadań własnych Gminy (art. 7 ust. 1 pkt 2 i 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.506, ze zm. – dalej u.s.g.). Z zasady domniemania kompetencji gminy, wyrażonej w art. 6 ust. 1 u.s.g., wynika, że do zakresu działania Gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Tym samym do dbałości o stan techniczny kładki zobowiązana jest Gmina Środa Śląska

Należy przy tym podkreślić, że takie rozumienie podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie kładki zgodnie  z art. 66 ust. 1 ustawy Prawo budowlane nie budzi żadnych wątpliwości, czego wyrazem jest niezmienne od lat orzecznictwo sądowe w tym zakresie (por. wyrok WSA w Rzeszowie II SA/Rz 433/11, wyrok WSA w Warszawie VIII SA/Wa 420/11, wyrok WSA w Lublinie II SA/Lu 553/12 wyrok WSA w Gliwicach II SA/Gl 864/12). Ponadto przypominamy, że w 2007 roku ówczesny burmistrz Środy Śląskiej Bogusław Krasucki dokonał remontu wspomnianej kładki za niemal 38 tys. zł. Również obecny włodarz miasta w styczniu br. zabezpieczył wspomnianą kładkę, o czym szeroko informował na portalach internetowych. 

Żeby zakończyć spekulacje dotyczące nieszczęsnej kładki starosta zwrócił się do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Środzie Śląskiej z wnioskiem o dokonanie kontroli stanu technicznego przejścia. Po jej przeprowadzaniu inspektor nadzoru wyda decyzję administracyjną wskazującą podmiot odpowiedzialny za stan kładki i jej naprawę.

Powiat Średzki
powrót na górę
 • Kowal powiedział(a) Więcej
  Właśnie,że nie jezdziłem....miałem szofera,ha,ha godzinę temu.
 • no tak powiedział(a) Więcej
  Skatepark i osiedle przerosły Pana Inżyniera. Teraz... 2 godziny temu.
 • Felek powiedział(a) Więcej
  Tanio to są jagody w lesie...Ale też nie są za darmo... 2 godziny temu.
 • Gałowiak powiedział(a) Więcej
  Kowal nie pamiętasz jak Ci prawko zatrzymali za... 2 godziny temu.

Wyszukiwarka artykułów:

Pogoda Powiat Średzki

Lokalne ogłoszenia drobne

30.03.2021 09:27 wrote:

KUPIĘ ANTYKI - SKUP ANTYKÓW - LIKWIDACJA - MIESZKANIA, DOMU, KOLEKCJI - GOTÓWKA od ręki - SZYBKI KONTAKT i DOJAZD ! Kupię Stare Obrazy, Obr…

29.03.2021 04:41 wrote:

Oferuję:- wycinkę drzew,- zrąbkowane gałęzi z wywozem,- przygotowywanie działek pod inwestycję,- karczowanie pni,- usługi melioracyjne,- tr…

18.03.2021 11:20 wrote:

SKUPUJĘ ANTYKI / STAROCIE / DZIEŁA SZTUKI - DOJEŻDŻAM - PŁACĘ z góry EXTRA GOTÓWKĄ - ZADZWOŃ ! ZDECYDOWANIE KUPIĘ ANTYKI / STAROCIE od ręk…

14.03.2021 17:54 wrote:

Jeśli chcesz szybko sprzedać stare Obrazy, Obrazki np. po likwidacji kolekcji, może po dziadkach, ze strychu, mieszkania, domu, może zawadz…