czwartek 23.01.2020

Imieniny: Ildefonsas Rajmunda

 

Reklama na portalu

oraz w bezpłatnym wydaniu gazety - kontakt

W gminie Kostomłoty powstanie Rada Seniorów

W gminie Kostomłoty powstanie Rada Seniorów

19.12. 2019
Reklama:

Internet dla domu, firmyrównież bez abonamentu.
KOMNET / www.komnetpc.pl / tel.: 71 317 28 90.

Podczas II Spotkania Seniorów Gminy Kostomłoty, które odbyło się 7 grudnia 2019 r.  w Osieku, z inicjatywy pani Beaty Andrejewicz sołtysa wsi Jarząbkowice oraz pana Ryszarda Pisarka radnego gminy Kostomłoty, podjęto działania zmierzające do utworzenia Rady Seniorów w Gminie Kostomłoty.

W ramach przedsięwzięcia do Rady Gminy Kostomłoty wystosowany został wniosek o utworzenie Rady Seniorów, pod którym podpis złożyło 209 Seniorów.

W uzasadnieniu mieszkańcy reprezentujący środowisko osób starszych zwracają uwagę na konieczność dbania o interesy i potrzeby Seniorów w celu zapewnienia Im wyższej jakości życia, w tym zwiększenia Ich udziału w życiu społecznym. Dodatkowo w myśl zapisów ustawy o Samorządzie Gminnym czytamy: ”Gmina sprzyja solidarności międzypokoleniowej oraz tworzy warunki do pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych w społeczności lokalnej” oraz „Rada Gminy w z własnej inicjatywy lub na wniosek zainteresowanych środowisk, może utworzyć gminną radę seniorów”.

(gk) / fot. ug

seniortzy 2019

 

 
Komentarzy (0)

Nie ma tu jeszcze żadnych komentarzy

Skomentuj

  1. Komentujesz jako gość.
0 Znaków
Załączniki (0 / 3)
Udostępnij swoją lokalizację