wtorek 11.05.2021

Imieniny: Igi Ignacego

Fot. Wiktor Kalita Fot. Wiktor Kalita

Powiat Średzki: Średzkie Centrum Zdrowia to pionierskie i optymalne rozwiązanie

Śr, 21.04.2021 15:54

25 marca radni powiatowi powołali Średzkie Centrum Zdrowia SPZOZ w Środzie Śląskiej. Przyjęte rozwiązanie odpowiada obowiązującym kierunkom polityki zdrowotnej państwa, organizując model działalności leczniczej o kosztach niższych niż generowane przez szpital, zabezpieczając jednak potrzeby mieszkańców powiatu poprzez zaproponowanie im usług świadczonych w  Ambulatorium chirurgicznym dostępnym 7 dni w tygodniu.Powołanie Średzkiego Centrum Zdrowia jest efektem przeprowadzonych analiz w zakresie potrzeb zdrowotnych mieszkańców powiatu w odniesieniu do trendów demograficznych, zachorowalności na poszczególne grupy schorzeń oraz analizy dostępności do usług zdrowotnych. Wynika też z pewnych ogólnopolskich trendów w zakresie modeli organizacyjnych zmierzających do przesunięciu ciężaru świadczeń zdrowotnych z lecznictwa szpitalnego na rzecz świadczeń ambulatoryjnych realizowanych w poradniach specjalistycznych. Ważnym miernikiem i wyznacznikiem przyjętych koncepcji profili działalności tworzonego podmiotu był także czas oczekiwania na wybrane świadczenia.

Dynamika zmian w ochronie zdrowia spowodowała, że część koncepcji, np. powołanie szpitala powiatowego w obecnym otoczeniu organizacyjno - prawnym, stała się praktycznie niemożliwa do realizacji. Nowelizacja ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych zawiera poprawkę, zgodnie z którą obowiązujący wykaz szpitali zakwalifikowanych do Systemu Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń Opieki Zdrowotnych zachowuje ważność do 31 grudnia 2021 roku.

Po przeprowadzonej analizie stworzono Plan medyczny, którego podstawowym założeniem była ocena stopnia realności i powadzenia wdrożenia wybranej koncepcji tworzonej działalności medycznej. Na jego kształt miały również wpływ ustalone na lata 2019-2021 Priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej dla województwa dolnośląskiego oraz Mapy potrzeb zdrowotnych w wybranych dziedzinach.

Na podstawie gromadzonych przez NFZ danych z wykonania świadczeń zdrowotnych ustalono informacje o liczbie mieszkańców powiatu korzystających ze świadczeń danego rodzaju w podmiotach leczniczych działających w najbliższej odległości w okresie roku kalendarzowego (unikalny pesel) w ramach: 

 • Poradni chirurgicznej – około 4 tys. pacjentów
 • Poradnia urazowo- ortopedycznej – około 4,5 tys. pacjentów
 • Poradni onkologicznej – około 2,5 tys. pacjentów
 • Szpitalnego Oddziału Ratunkowego – około 5 tys. pacjentów
 • Izby przyjęć – około 1600 pacjentów

Przygotowana przez Powiat koncepcja organizacyjna placówki, przedstawiona NFZ, opiera się na Ambulatorium chirurgicznym działającym na bazie poradni chirurgii ogólnej i ortopedyczno - urazowej.

Organizacja Ambulatorium chirurgicznego na bazie poradni chirurgii ogólnej, w dostępności do świadczeń w godzinach od 8:00 do 22:00 (w zależności od wymiaru zatrudnienia specjalistów nawet dłużej), w najbardziej wymierny sposób poprawi dostępność do świadczeń udzielanych w stanach nagłych, związanych z leczeniem urazów i zaopatrzeniem ran.

Odległość do najbliższego Oddziału Ratunkowego wynosi ponad 23 km (SOR Wrocław, ul. Fieldorfa), a najbliższej Izby Przyjęć 28 km (Szpital w Wołowie). To może mieć decydujące znaczenie w negocjacjach z NFZ jeśli chodzi o uzasadnienie potrzeby uruchomienia tego typu działalności na terenie Środy Śląskiej w większej dostępności (czas pracy poradni ponadstandardowy), zabezpieczającej potrzeby mieszkańców powiatu i odciążającej przepełniony SOR Szpitala im. Marciniaka we Wrocławiu. Działalność poradni można również poszerzyć o zabiegi endoskopowe w sytuacji pozyskania specjalisty z uprawnieniami i pielęgniarki z ukończonym kursem z zakresu endoskopii.

Uzupełnieniem dla świadczeń możliwych do realizacji w ramach Ambulatorium chirurgicznego mogą być usługi udzielane w poradni ortopedycznej. Charakter świadczeń odpowiada grupie specjalności medycznej związanej z nagłością świadczenia, leczeniem urazów i zaopatrzeniem złamań oraz udzielaniem pomocy doraźnej. Udzielanie świadczeń w wymienionym zakresie w warunkach ambulatoryjnych ze względu na inną strukturę kosztów stałych jest bardziej opłacalne niż udzielanie tej samej grupy świadczeń na bazie oddziałów szpitalnych, tj. izby przyjęć czy SOR. Działanie to jest również zgodne z polityką MZ i NFZ zmierzającą do przesunięcia niektórych świadczeń z ośrodków kosztochłonnych, tj. SOR i IP, do lecznictwa ambulatoryjnego.

Dodatkowo ze względu na lawinowy wzrost schorzeń onkologicznych w strukturze Ambulatorium chirurgicznego zaplanowano uruchomienie usług specjalistycznych wykonywanych w poradni onkologicznej. Również w ramach tego rodzaju świadczeń istnieje możliwość przeprowadzania drobnych zabiegów w obrębie tkanek miękkich, np. diagnostyka i usuwanie znamion barwnikowych.

Częścią organizacyjną Średzkiego Centrum Zdrowia SPZOZ w części usług stacjonarnych stanie się Zakład pielęgnacyjno – opiekuńczy i Oddział hospicjum stacjonarnego. Zakład pielęgnacyjno – opiekuńczy to forma stacjonarnej opieki długoterminowej. Udzielane są tam całodobowe świadczenia zdrowotne, obejmujące leczenie, pielęgnację i rehabilitację osób niewymagających już hospitalizacji, u których zakończono proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego. Opieka hospicyjna to wszechstronna, całościowa opieka, jak i leczenie objawowe pacjentów chorujących na nieuleczalne, postępujące, ograniczające życie choroby. Opieka ta jest ukierunkowana na poprawę jakości życia, ma na celu uśmierzanie bólu i innych objawów somatycznych oraz łagodzenie cierpienia psychicznego, duchowego i socjalnego. Planowana liczba miejsc na obu oddziałach wynosi 40.

Oceniając przyjęte przez Powiat Średzki rozwiązanie warto pamiętać, że rok 2021 będzie czasem dynamicznych zmiany w ochronie zdrowia. Do końca maja powinien być gotowy Projekt ustawy o centralizacji szpitali, jednak wciąż nie wiadomo, jak ma on wyglądać. Ostatni pomysł to przejęcie przez rząd 51 proc. udziałów w szpitalach samorządowych. Minister zdrowia Adam Niedzielski powołał 23 grudnia ubiegłego roku zespół roboczy, który ma wypracować rozwiązania legislacyjne dotyczące planowanej restrukturyzacji szpitali. Mają one objąć m.in. przekształcenia właścicielskie, konsolidację sektora szpitalnictwa i przeprofilowanie szpitali, a także utworzenie podmiotu odpowiedzialnego za centralny nadzór nad placówkami. Na tej podstawie powstanie projekt ustawy, który ma być gotowy do końca maja tego roku.

Również kwalifikacja do sieci szpitali, według zapowiedzi resortu zdrowia, będzie się odbywać według nowych zasad.

Powiat Średzki - RFP

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
powrót na górę
 • mieszkaniec powiedział(a) Więcej
  Ruciński kłamie i manipuluje jak zawsze. Jakie... 4 godziny temu.
 • Po prąd powiedział(a) Więcej
  Gosciu, Pan Matyi jak nazywasz pełniącego funkcje... 5 godzin temu.
 • Tester powiedział(a) Więcej
  Fajna ta nowa umowa na odbiór odpadów. Taka... 6 godzin temu.
 • Mieszkanka powiedział(a) Więcej
  Moim zdaniem to w Środzie Śląskiej to dopiero syf... 6 godzin temu.

Wyszukiwarka artykułów:

Pogoda Powiat Średzki

Lokalne ogłoszenia drobne

04.05.2021 08:15 wrote:

POSZUKUJĘ i KUPUJĘ - poniemieckie STAROCIE - A N T Y K I - PRZEDWOJENNE oraz STARSZE za GOTÓWKĘ -!- Kupię przeróżne Antyki – Starocie z Dom…

30.03.2021 09:27 wrote:

KUPIĘ ANTYKI - SKUP ANTYKÓW - LIKWIDACJA - MIESZKANIA, DOMU, KOLEKCJI - GOTÓWKA od ręki - SZYBKI KONTAKT i DOJAZD ! Kupię Stare Obrazy, Obr…

29.03.2021 04:41 wrote:

Oferuję:- wycinkę drzew,- zrąbkowane gałęzi z wywozem,- przygotowywanie działek pod inwestycję,- karczowanie pni,- usługi melioracyjne,- tr…

18.03.2021 11:20 wrote:

SKUPUJĘ ANTYKI / STAROCIE / DZIEŁA SZTUKI - DOJEŻDŻAM - PŁACĘ z góry EXTRA GOTÓWKĄ - ZADZWOŃ ! ZDECYDOWANIE KUPIĘ ANTYKI / STAROCIE od ręk…