czwartek 24.09.2020

Imieniny: Gerarda Teodora

Reklama na portalu

oraz w bezpłatnym wydaniu gazety - kontakt

Czyste powietrze w gminie Środa Śląska

Czyste powietrze w gminie Środa Śląska

12.02. 2020

Program profilaktyczno-edukacyjny i kontrolny Straży Miejskiej w Środzie Śląskiej planowany w lutym 2020 r.

W związku z trwającym sezonem grzewczym nasila się zjawisko spalania
w piecach domowych, kotłowniach i kominkach śmieci oraz odpadów, co powoduje bardzo dużą emisję zanieczyszczeń takich jak pyły zawierające metale ciężkie, tlenek węgla, tlenki azotu, dwutlenek siarki, chlorowodór, cyjanowodór, a także rakotwórcze dioksyny i furany.

Najczęściej spalaniu poddawane są odpady papierowe, kartony, plastiki, folie, elementy mebli ( w tym lakierowane malowane i impregnowane drewno), opakowania po środkach chemicznych, farbach, lakierach, mieszane tworzywa sztuczne, itp. Spalanie odbywa się w niskich temperaturach , często przy dużej wilgotności powietrza, co powoduje, że w emitowanych spalinach powstają wskazane wyżej zanieczyszczenia, które mają bardzo szkodliwy wpływ na zdrowie mieszkańców, zwierząt domowych oraz negatywnie oddziałują na środowisko naturalne.

Ponadto, spalanie odpadów w domowych paleniskach powoduje pogarszanie stanu technicznego urządzeń i przewodów kominowych oraz osadzanie się sadzy, co w efekcie może powodować zapalanie się przewodów kominowych i doprowadzić do pożarów domowych.

Program obejmuje działania edukacyjne, informacyjne, prewencyjne i kontrolne skierowane do mieszkańców.

Działalność informacyjno-edukacyjna skierowana do mieszkańców poprzez akcję
w mediach oraz ulotkową informującą czego nie wolno palić w piecach, jakie to niesie konsekwencje prawne i zdrowotne.

Kolejnym elementem są działania kontrolne strażników, którzy posiadają upoważnienia.

Działania takie będą obejmowały kontrole palenisk zgodnie z zasadami:

 1. Kontrolowany podmiot jest zobowiązany zgodnie z art.379 ust. 6 Prawo ochrony środowiska, umożliwić przeprowadzenie kontroli.
 2. Na podstawie art.379 ust.3 ustawy Prawo ochrony środowiska, upoważniony pracownik wykonujący kontrolę, jest upoważniony do:

- wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiekt lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22- na pozostały teren;

- przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych;

- żądania pisemnych lub ustnych informacji lub wezwania i przesłuchiwania osób
w zakresie niezbędnym do ustalenie stanu faktycznego;

- żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli.

 1. Podczas kontroli sprawdzeniu podlega zawartość pieca, popiół oraz materiały przygotowane do spalania.
 2. W przypadku stwierdzenia, że:

- w piecu znajdują się odpady zawierające związki toksyczne, wykonuje się dokumentację fotograficzną tego stanu rzeczy,

- w bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się odpady, które z dużym prawdopodobieństwem użyte zostaną jako materiał grzewczy, a są jednocześnie odpadami komunalnymi zawierającymi związki toksyczne jako materiał grzewczy,
a są jednocześnie odpadami komunalnymi zawierającymi związki toksyczne sporządza się dokumentację fotograficzną tego stanu rzeczy informuje się kontrolowanego
o zakazie spalania odpadów w piecu oraz umieszcza się o tym wzmiankę
w protokole.

 1. Niezależnie od ustaleń, co do zawartości pieca i przygotowanych do spalenia materiałów istnieje możliwość pobrania przez kontrolującego próbek popiołu.
 2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości opisuje się je w protokole.
  W protokole odnotowuje się również uwagi i zastrzeżenia oraz zalecenia pokontrolne.
 3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli, skutkują pouczeniem
  i wskazaniem zaleceń pokontrolnych albo zastosowaniem sankcji (grzywna, wniosek o ukaranie).
 4. Wykonanie zaleceń pokontrolnych podlega sprawdzenia w drodze rekontroli. Stwierdzenie podczas kontroli spalania odpadów może skutkować nałożeniem grzywny w postaci mandatu karnego natomiast uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli jest popełnieniem przestępstwa z w\w ustawy i skutkować będzie prowadzeniem przez Policję postępowania przygotowawczego.

W ramach realizacji tych zadań będziemy współpracować z innymi instytucjami, a także komórkami organizacyjnymi urzędu miasta oraz osobami, którym dobro miasta nie jest obojętne.

Ryszard Czerwiec

Komendant Straży Miejskiej w Środzie Śląskiej

Udostępnij ten artykuł:

 

Komentarzy (0)

Nie ma tu jeszcze żadnych komentarzy

Skomentuj

 1. Komentujesz jako gość.
0 Znaków
Załączniki (0 / 3)
Udostępnij swoją lokalizację

Najbliższe wydarzenie

Wydarzenie rozpocznie się za:
Trwające wydarzenie:
Charytatywny Wrak Race 2020

Najnowsze artykuły

Najnowsze komentarze

A kto za to płaci? Czekam na informację.
Ooo w biesiadach i przeżeraniu publicznych pieniędzy to oni są PERFEKCYJNI panowie starostowie....
Polecaj , Polecaj. I tak innego wyboru w Środzie Śląskiej nie ma.
nic za darmo się nie robi p. monika

Lokalne ogłoszenia drobne

22.09.2020 08:10 wrote:

KUPUJĘ za Gotówkę - różne ANTYKI - SKUP ANTYKÓW / STAROCI - SZYBKI KONTAKT - ! -Interesują mnie starodawne: Obrazy, Obrazki, Ikony, Witraże…

18.09.2020 07:11 wrote:

Polskie i Zagraniczne przedwojenne z czasów wojny oraz zaraz powojenne wojskowe i nie tylko różne odznaczenia,odznaki,medale,mundury,rogaty…

16.09.2020 09:43 wrote:

Wynajmę lokal użytkowy z witrynami o pow. 64 m2 na nowym osiedlu Leśmiana w Brzegu Dolnym. Atrakcyjne sąsiedztwo i lokalizacja. 607462503…

04.09.2020 15:18 wrote:

KUPIĘ ANTYKI - SKUP ANTYKÓW - LIKWIDACJA - MIESZKANIA, KOLEKCJI - GOTÓWKA - SZYBKI KONTAKT ! Z Mebli interesują mnie m.in.: antyczne Stolik…

Koronawirus / statystyki:

Ostrzeżenie pogodowe / powiat średzki

TodayNo special awareness requiredTomorrowNo special awareness required... więcej informacji.