czwartek 26.05.2022

Imieniny: Filipa PaulinyLIII Sesja Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej (na żywo)
Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Usprawiedliwienia radnych.
4. Podjęcie uchwał.
5. Interpelacje i zapytania.
6. Sprawozdanie Burmistrza Środy Śląskiej z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej za IV kwartał 2021 roku.
7. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Środy Śląskiej w okresie między sesjami.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zakończenie sesji.

Wykaz projektów uchwał do podjęcia na Sesji Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej w dniu 26 stycznia 2022 roku

 1. Projekt uchwały nr 5/2022 — w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Rakoszyce,
 2. Projekt uchwały nr 6/2022 — w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego wsi Brodno,
 3. Projekt uchwały nr 7/2022 — w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sroda Śląska,
 4. Projekt uchwały nr 8/2022 — w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Juszczyn,
 5. Projekt uchwały nr 9/2022 — w sprawie określenia na rok 2022 podmiotów oraz wysokości i zakresu prac finansowanych z dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
 6. Projekt uchwały nr 10/2022 — w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok
 7. Projekt uchwały nr 11/2022 – w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Środa Śląska na lata 2022-2032
 8. Projekt uchwały nr 12/2022 – w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Media

 • Ja powiedział(a) Więcej
  Są to środki z programów rządowych 2 godziny temu.
 • Norbi powiedział(a) Więcej
  Ruciński nie może pochwalić się żadnym sukcesem i przypisuje sobie czyjeś zasługi. To stary jego numer. 3 godziny temu.
 • Policjant powiedział(a) Więcej
  Teraz dorośli obywatele powinni to odpracować. 3 godziny temu.

Lokalne ogłoszenia drobne

16.05.2022 15:56 wrote:

Szukam pomieszczenia do wynajęcia o wymiarach min. 2x8 metrów i wysokości min 3,2 metrów na ternie Środy Śląskiej. Kontakt: 515792001.…

20.04.2022 12:30 wrote:

KUPIĘ ANTYKI - STAROCIE - DZIEŁA SZTUKI - Stare PAMIĄTKI, Wartościowe DROBIAZGI - Różności !Kupię przeróżne Antyki - Starocie z Domu, Miesz…

11.04.2022 10:20 wrote:

Jeśli chcesz szybko sprzedać stare Obrazy, Obrazki np. z likwidacji kolekcji, może po dziadkach, ze strychu, mieszkania, domu, może zawadza…

08.03.2022 12:05 wrote:

Cześć, dzisiaj tj 8.03 około 10:30, w okolicy Kościuszki 42 znalazłem klucze, Kontakt do mnie :  5(x)7(x)8(x) 9(x)1(x)7(x)  6(x)6(x)7(x) …