niedziela 11.06.2023

Imieniny: Barnaby Radomiła

// reklama@roland-gazeta.pl // + 48 500 027 343 //


LXXIV Sesja Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej (na żywo)

SkomentujW sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej rozpoczęła się sesja Rady Miejskiej, podczas której przedstawiona zostanie m.in. informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.


'


Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Usprawiedliwienia radnych.
4. Informacja z realizacji Gminnego Programu: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Środa Śląska za 2022 rok.
5. Podjęcie uchwał.
6. „Czas dla mieszkańców”.
7. Interpelacje i zapytania.
8. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Środy Śląskiej w okresie między sesjami.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zakończenie sesji.

Wykaz projektów uchwał do podjęcia na sesji Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
w dniu 29 marca 2023 roku

1. Projekt uchwały nr 24/2023 – w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu w trybie bezprzetargowym na okres do 10 lat na terenie miasta Środa Śląska.

2. Projekt uchwały nr 25/2023 – w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu w trybie bezprzetargowym na okres do 10 lat na terenie miasta Środa Śląska.

3. Projekt uchwały nr 26/2023 – w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od zbycia nieruchomości w drodze przetargu.

4. Projekt uchwały nr 27/2023 – zmieniający uchwałę Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej nr 11/15/18 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Środa Śląska, gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.

5. Projekt uchwały nr 28/2023 – zmieniający uchwałę nr LXIX/633/18 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 18 października 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Środa Śląska oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

6. Projekt uchwały nr 29/2023 – w sprawie zmiany budżetu Gminy Środa Śląska na 2023 rok.

7. Projekt uchwały nr 30/2023 – w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Środa Śląska”.

8. Projekt uchwały nr 31/2023 – zmieniający uchwałę nr II/7/18 Rady Miejskiej
w Środzie Śląskiej z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Środzie Śląskie.

9. Projekt uchwały nr 32/2023 – w sprawie skargi na działalność Burmistrza Środy Śląskiej dotyczącej m.in. działań i praktyk mających na celu opóźnienie wypłacenia należnego odszkodowania wywłaszczonym właścicielom nieruchomości.


Media   


Wczytywanie komentarza... Komentarz zostanie odświeżony po 00:00.
Zaloguj się aby dodać komentarz.
pozostały limit znaków.
Zaloguj się za pomocą ( Zarejestruj się? )

Na takie akcje straż miejska ma czas szkoda że na przejściu koło szkoły podstawowej nigdy nikogo ...
Nie wiem kto jest odpowiedzialny za organizacje dnia dziecka ale uwaga ludzie na scenie śpiewali ALKOHOLICZKA ...
Polecam wcześniej obejrzeć film 100 POLICJANTÓW zdradza TAJEMNICE polskiej Policji https://www.youtube.com/watch?v=Gg58n2DKlT4 gdzie autor oparł się na ...

Lokalne ogłoszenia drobne

03.06.2023 08:42 wrote:

KUPIĘ ANTYKI po SPRZĄTANIU / CZYSZCZENIU / LIKWIDACJI - DOMU, MIESZKANIA, WILLI czy KOLEKCJI ANTYKÓW ... 603 - 567 - 304Kupię stare: Obrazy…

26.05.2023 12:50 wrote:

 Oferuję wapno nawozowe w cenie 25zł netto za tonę. Kontakt: 885 965 342…

24.05.2023 08:52 wrote:

Oferuję do wynajęcia garaż o pow 18m2 wyposażony w energię elektryczną.Garaż posadowiony jest w Środzie Śl ul. Wrocławska 18. Kontakt 79475…

16.05.2023 17:55 wrote:

Oferuję usługę drukowania dowolnego obrazu na każdej ścianie. Zamiast fototapety pod którą trzeba przygotować ścianę i później odpowiednio …

baner

handlo

glory baner