czwartek 26.05.2022

Imieniny: Filipa PaulinyPowiatowa (nie)chęć współpracy odbiła się czkawką na powiatowym projekcie drogowym
Po stanowczych oświadczeniach władz Powiatu Średzkiego z 28 stycznia br. o wykluczeniu Gminy Środa Śląska z partnerskiego projektu drogowego ze wsparciem z Polskiego Ładu dla wszystkich stało się chyba jasne, że powiatowe drogi na peryferiach średzkiej Gminy nie będą remontowane z rządowej dotacji. Ale nic bardziej mylnego bo … w ogłoszonym 4 lutego br. przez Powiat Średzki przetargu wskazane są jednak obie drogi powiatowe tj. Jastrzębce-Chomiąża oraz ścieżka rowerowa Cesarzowice – Michałów - Ujazd Grn. Czyli to co było niemożliwe … jest jednak możliwe?

Dlaczego więc starostowie Powiatu Średzkiego nie podpisali umów partnerskich, podpisanych przez burmistrza Adama Rucińskiego i dostarczonych do starostwa 21 stycznia, umożliwiających Powiatowi Średzkiemu dofinansowanie obu inwestycji na drogach powiatowych z budżetu Gminy Środa Śląska w kwocie 1,29 mln zł? Lepiej przebudować drogi powiatowe bez wsparcia ze strony średzkiej Gminy, z jednoczesnym szumem medialnym i pohukiwaniem Pana Starosty na Burmistrza w tle, niż skorzystać ze wsparcia z budżetu Gminy Śląska w kwocie 1,29 mln zł? Gdzie tu sens, gdzie tu logika działania panów starostów i członków Zarządu Powiatu?  Wygląda to trochę jak w tym powiedzeniu: „na złość babci odmrożę sobie uszy”…

W działaniach starostów i członków Zarządu Powiatu Średzkiego od samego początku występuje zupełny brak logiki. Gmina Środa Śląska zapraszana jest do dobrowolnej współpracy, ale … na warunkach stawianych przez Powiat, bez możliwości zmian do „partnerskiej” umowy. Najpierw starosta Powiatu deklaruje zgodę na zmiany w umowie  zaproponowane przez Burmistrza i Gminę na 2 godzinnym spotkaniu w gabinecie Starosty 10 stycznia br., później Starosta i Zarząd Powiatu się z tego wycofują.... Ostatecznie starostowie Powiatu  oświadczają medialnie, że wykluczają Gminę Środa Śląska z partnerskiego projektu, a po kilku dniach władze Powiatu ogłaszają przetarg na wszystkie 5 dróg powiatowych zgłoszonych we wniosku do Polskiego Ładu, w tym także dwie drogi powiatowe rozpoczynające się na terenie gminy Środa Śląska? Gdzie tu sens, gdzie tu logika działania panów starostów i członków Zarządu Powiatu?

Nie sposób oprzeć się wrażeniu, że nie chodzi w tych wszystkich decyzjach o wolę i chęć współpracy, a o wzniecenie zamieszania medialnego i przedstawienia Gminy i burmistrza w złym świetle, jako tych którzy utrudniają wspólne działania i dążą do pogłębiania konfliktu. To nieprawda. Prawda jest taka, ze to właśnie Powiat Średzki pod postacią 5-osobowego Zarządu Powiatu swoimi działaniami niweczy stopniowo możliwość współpracy ze średzką Gminą w zakresie inwestycji na drogach powiatowych. To władze Powiatu jako pierwsze wycofały się z ustaleń z burmistrzem podjętych w gabinecie Pana Starosty na spotkaniu 10 stycznia br. i to władze Powiatu jednostronnie wykluczyły Gminę Środa Śląska z partnerskiego projektu, ogłaszając to medialnie, z przytupem i rozgłosem. Gdzie tu sens, gdzie tu logika działania panów starostów i członków Zarządu Powiatu?

Pomimo podniesionego alarmu medialnego, Powiat Średzki 4 lutego br. ogłosił przetarg na przebudowę dróg powiatowych w ramach Polskiego Ładu we wszystkich 5 gminach - w załączonych do postępowania plikach znajduje się dokumentacja techniczna dot. przebudowy odcinków drogi powiatowej 2066 D Jastrzębce-Chomiąża i ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej 2020D Cesarzowice-Michalów - Ujazd Górny. Czy zatem kierowane w stronę Burmistrza i Gminy swoiste „groźby” i decyzje co do wykluczenia Gminy i ww. odcinków dróg z partnerskiego projektu drogowego okazały się spalić na panewce? A może były tylko próbą przyparcia do muru władz średzkiej Gminy i wywarcia jednostronnej presji, w celu skłonienia Burmistrza do zgody na warunki Powiatu, bez możliwości żadnych zmian w umowie partnerskiej?

Dziś widzimy, że zapowiedzi ogłoszenia przetargu bez udziału odcinków dróg powiatowych na terenie Gminy Środa Śląska, o których trąbiły władze Powiatu Średzkiego i grzmiał Pan Starosta, okazały się niewiele warte. A średzkie starostwo zostało z drogami powiatowymi do remontu w pięciu gminach, ze wsparciem finansowym tylko czterech z nich… Gdzie tu sens, gdzie tu logika działania starostów i członków Zarządu Powiatu?

W świadomości członków 5-osobowego Zarządu Powiatu zapewne słychać teraz wewnętrzny głos i pytanie: „Czy warto było?” Czy warto było zmieniać deklaracje, upierać się przy pierwotnych zapisach umowy partnerskiej, bez wdrożenia zasady solidaryzmu między gminami? Czy warto było nie brać pod uwagę racjonalnych argumentów partnera jakim miała być Gmina Środa Śląska? W przeciwieństwie do władz Powiatu, Gmina Środa Śląska nie zerwała współpracy z Powiatem i nadal jest gotowa przekazać zabezpieczone przez Radę Miejską środki w kwocie 1,29 mln zł na przebudowę dróg powiatowych nr 2066 D i na budowę ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej 2020D. Podpisane przez burmistrza Adama Rucińskiego umowy partnerskie z Powioatem dot. wsparcia finansowego obu w/w dróg powiatowych z budżetu Gminy nadal czekają w Starostwie Powiatowym na podpisy panów starostów…

Może jeszcze nie jest za późno na podpisy panów starostów pod umowami partnerskimi dot. wsparcia finansowego Gminy w kwocie 1,29 mln zł dla przebudowy obu w/w dróg powiatowych w kierunku Malczyc i w kierunku Ujazdu Górnego? No chyba ze rzeczywiście jest jak w tym powiedzeniu: „na złość babci odmrożę sobie uszy”… Gdzie tu sens, gdzie tu logika działania panów starostów i członków Zarządu Powiatu? No chyba że nie chodzi o brakujące pieniądze na drogi powiatowe tylko o intencjonalne pokazanie, że to Burmistrz jest taki zły i to on nie chce dać pieniędzy na drogi powiatowe, wiec  … jest na kogo zwalić winę… Gdzie tu sens, gdzie tu logika działania panów starostów i członków Zarządu Powiatu? Każdy niech odpowie sobie sam, a szczególnie niech sobie odpowiedzą na to pytanie radni powiatowi z terenu gminy Środa Śląska…

(um)

umowa partnerstwa gss 1

umowa partnerstwa gss 4

  • Ja powiedział(a) Więcej
    Są to środki z programów rządowych 3 godziny temu.
  • Norbi powiedział(a) Więcej
    Ruciński nie może pochwalić się żadnym sukcesem i przypisuje sobie czyjeś zasługi. To stary jego numer. 4 godziny temu.
  • Policjant powiedział(a) Więcej
    Teraz dorośli obywatele powinni to odpracować. 4 godziny temu.

Lokalne ogłoszenia drobne

16.05.2022 15:56 wrote:

Szukam pomieszczenia do wynajęcia o wymiarach min. 2x8 metrów i wysokości min 3,2 metrów na ternie Środy Śląskiej. Kontakt: 515792001.…

20.04.2022 12:30 wrote:

KUPIĘ ANTYKI - STAROCIE - DZIEŁA SZTUKI - Stare PAMIĄTKI, Wartościowe DROBIAZGI - Różności !Kupię przeróżne Antyki - Starocie z Domu, Miesz…

11.04.2022 10:20 wrote:

Jeśli chcesz szybko sprzedać stare Obrazy, Obrazki np. z likwidacji kolekcji, może po dziadkach, ze strychu, mieszkania, domu, może zawadza…

08.03.2022 12:05 wrote:

Cześć, dzisiaj tj 8.03 około 10:30, w okolicy Kościuszki 42 znalazłem klucze, Kontakt do mnie :  5(x)7(x)8(x) 9(x)1(x)7(x)  6(x)6(x)7(x) …