poniedziałek 13.07.2020

Imieniny: Ernesta Małgorzaty

Reklama na portalu

oraz w bezpłatnym wydaniu gazety - kontakt

Wojciech Płaziuk - Kandydat na Wójta Gminy Udanin

Wojciech Płaziuk - Kandydat na Wójta Gminy Udanin

28.09. 2018

Rozmowa z Wojciechem Płaziukiem, kandydatem na Wójta Gminy Udanin. Jego priorytety to: otwartość, fachowość, rzetelna gospodarność, zdrowie, bezpieczeństwo, edukacja, sport i kultura oraz wszechstronny rozwój Gminy.

Dlaczego zdecydował się Pan kandydować na Wójta Gminy Udanin?

Zdecydowałem się kandydować na stanowisko Wójta Gminy Udanin, ponieważ nie mogę dłużej patrzeć na stagnację, jaka wytworzyła się w naszej gminie. Mam wrażenie, jakby od kilku lat u nas nic ciekawego się nie działo. Jesteśmy chyba w stanie uśpienia. Chciałbym przerwać ten letarg i nadrobić stracony czas. Chcę budować Gminę nowoczesną, bezpieczną i otwartą na potrzeby mieszkańców. Dołożę wszelkich starań, aby życie w naszej Gminie było przejrzyste i dużo lepsze pod każdym względem. Dokonam tego razem z zespołem ludzi i z mieszkańcami, ponad podziałami i wszelkimi układami. Zmienię styl zarządzania. Skutecznie wprowadzę w życie Fundusz Sołecki, który w wielu Gminach funkcjonuje od kilku lat, aktywizując mieszkańców sołectw.

Jaki są priorytety Pana kampanii wyborczej?

Priorytetem mojej kampanii wyborczej będą spotkania z mieszkańcami Gminy Udanin, podczas których będziemy rozmawiać o problemach mieszkańców Gminy, proponując konkretne rozwiązania. Jako Radny Gminy, wielokrotnie przedstawiałem problemy mieszkańców podczas sesji i komisji, a na bazie rozmów  powstał program wyborczy. Chcę, aby ta kampania wyborcza była czysta i prowadzona w formie merytorycznej dyskusji. Daleki jestem od uprawiania hejtu. Zawsze odpowiadam na zadane pytania zgodnie z prawdą.

Wielokrotnie jako radny poruszał pan stan placów zabaw na terenie gminy, co jeszcze Pan mógłby zrobić w tym kierunku?

Odpowiedź na to pytanie zawarta jest w pkt. ,,Edukacja i kultura” naszego programu, ale dodam tylko, że stan placów zabaw na terenie naszej Gminy w mojej ocenie jest zły i potrzebne są większe środki finansowe na ich modernizację. Dodatkowo przeglądy placów powinny być wykonywane na początku roku przed sezonem, aby uzupełnić lub naprawić urządzenia. Jako radny temat ten nagłośniłem, ponieważ jeszcze w maju urządzenia na placach zabaw były w złym stanie, czyli już w trakcie sezonu. Urządzenia powinny też być wymieniane na bardziej trwałe, wykonane z innych materiałów, a nie z drewna. Jest wiele możliwości pozyskiwania na ten cel funduszy zewnętrznych.

Zabiegał Pan także o Fundusz Sołecki...

O jego wprowadzenie zabiegałem od początku kadencji 2014-2018. Wielokrotnie z kilkoma radnymi przedstawialiśmy podczas komisji i sesji zalety funduszu. W tym roku, po wielu naszych staraniach Rada Gminy wreszcie przyjęła uchwałę pozwalającą go wdrożyć. Już teraz jednoznacznie możemy stwierdzić, że sołectwa będą miały dużo większe możliwości. Jestem od początku za Funduszem Sołeckim, więc na pewno będę go promował i motywował lokalnych działaczy do podejmowania istotnych i kreatywnych  zadań, które są zgodne z ustawą o Funduszu Sołeckim. Szkoda straconych lat, ponieważ nasze wsie wyglądałyby dzisiaj znacznie lepiej pod względem estetycznym i funkcjonalnym. Będę namawiał sołectwa do wprowadzenia w każdej miejscowości wspólnych elementów pozwalających na identyfikowanie się z Gminą Udanin oraz jej promowanie.

Jakie konkretne zmiany Pan proponuje np. w funkcjonowaniu Urzędu Gminy i w celu polepszenia życia mieszkańców? Jak Pan postrzega rozwój Gminy w zakresie kultury, sportu, edukacji oraz poprawy infrastruktury drogowej?

Tak naprawdę nie da się odpowiedzieć na te pytania w dwóch, trzech zdaniach, dlatego odsyłam do naszego programu, który może wprowadzić w życie tylko odważny i mądry gospodarz.

Moje priorytety to: otwartość, fachowość, rzetelna gospodarność, zdrowie, bezpieczeństwo, edukacja, sport i kultura oraz wszechstronny rozwój Gminy.

OTWARTOŚĆ - Pod tym hasłem kryje się reorganizacja pracy urzędu tak, aby był bardziej przyjazny dla mieszkańców. Planuję zmienić godziny pracy urzędu, aby raz w tygodniu mieszkańcy  mogli załatwić swoje sprawy w godzinach popołudniowych. Chcę polepszyć przepływ informacji między urzędem, a mieszkańcami.

GOSPODARNOŚĆ – Jako radny Gminy podczas pracy komisji zgłaszałem wiele razy, że czas zacząć racjonalnie gospodarować budżetem. Od wielu miesięcy zgłaszam, że czas wypracować w budżecie oszczędności, które należy przeznaczyć na wkład własny przy pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych. Skutkować to będzie zwiększeniem budżetu na inwestycje, które tak bardzo potrzebne są naszej gminie. Odpowiedzialność każe nam myśleć perspektywicznie, dlatego uważam, że należy zacząć spłacać w terminie zaciągnięte kredyty. Jako radny podczas sesji byłem przeciwny przeniesieniu spłaty kredytu z roku 2017 na 2020 r. Obecna Pani Wójt, zaciągając kredyt powinna wiedzieć, że przyjdzie czas jego spłaty. Piastuje urząd od 2006 r., dlatego dziwi mnie, że wnioskowała o przesunięcie spłaty kredytu o 3 lata, co wiąże się z dodatkowymi kosztami, które już teraz są pokrywane z budżetu.

ZDROWIE – Wszyscy doskonale wiemy, że na terenie naszego powiatu od dłuższego czasu nie ma szpitala, dlatego musimy wspólnie ze starostwem i władzami innych gmin podjąć skuteczne  działania przywracające jego działalność. Wiem, że za szpital odpowiada zarząd Starostwa, ale biorąc pod uwagę bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców naszej Gminy, jesteśmy w stanie wygospodarować adekwatne do liczby mieszkańców środki na odtworzenie działalności szpitala. Musimy też rozszerzyć działalność naszych ośrodków zdrowia o ofertę rehabilitacji. Nie zamierzamy oszczędzać na zdrowiu naszych mieszkańców.

BEZPIECZEŃSTWO – Podejmę działania, które pozwolą mieszkańcom naszej gminy czuć się bezpiecznie i stabilnie. Będę zabiegał o odtworzenie Posterunku Policji w Udaninie, zwiększę   budżet na działalność OSP oraz na przebudowę dróg gminnych i chodników. Jest wiele możliwości, które obecny rząd daje gminom, wiele gmin i to w bezpośrednim sąsiedztwie, realizuje z sukcesem już teraz projekty poprawiające bezpieczeństwo. Nie możemy czekać, musimy działać.

EDUKACJA I KULTURA – Razem z kilkoma radnymi, nauczycielami i mieszkańcami udowodniliśmy, że na edukacji naszych dzieci nie zamierzamy oszczędzać. To dzięki naszym działaniom na terenie gminy funkcjonują dwie szkoły, co wprowadza wewnętrzną rywalizację, a szkoła jest blisko dzieci. Mamy plan, jak rozszerzyć ofertę o dodatkowe zajęcia dla uczniów. Nasze szkoły są na wysokim poziomie, ale musimy wspólnie cały czas pracować nad wzbogacaniem oferty dla naszych dzieci. Zapewnimy szerszy dostęp do Orlika, boisk wiejskich, które doposażamy i przebudujemy. Zwiększymy budżet na działalność sportową.

ROZWÓJ GMINY – Przez rozwój Gminy rozumiem:

- rozbudowę kanalizacji na terenie naszej gminy i budowę przydomowych oczyszczalni,

- przebudowę dróg i chodników gminnych i powiatowych,

- budowę ścieżek rowerowych, których na terenie gminy nie ma,

- modernizację rowów i cieków wodnych,

- ochronę środowiska przez pozyskanie dotacji na wymianę starych pieców i budowę fotowoltaiki

 - modernizację sieci wodociągowej,

- transport publiczny, który musimy dostosować do potrzeb mieszkańców,

- skuteczne wprowadzenie w życie Funduszu Sołeckiego, o który zabiegaliśmy od początku kadencji,

- doposażenie i przebudowę placów zabaw oraz budowę stref aktywności ,,OSA”,

- budowę żłobka i rozszerzenie oferty kulturalnej,

- utworzenie strefy ekonomicznej, która da szansę na dodatkowe miejsca pracy i otworzy nowe możliwości przed rolnikami,

- pozyskanie gruntów pod budowę mieszkań i budowa z programu  ,,Mieszkanie +”

WOJCIECH STANISŁAW PŁAZIUK jest radnym Rady Gminy Udanin kadencji 2014-2018. Posiada wykształcenie wyższe inżynieryjne oraz ukończył wiele kursów związanych z zarządzaniem osobowym i finansowym. Od 22 lat prowadzi gospodarstwo rolne na terenie Gminy Udanin, które sukcesywnie powiększa i modernizuje, korzystając z dofinansowań. Ma ustabilizowaną sytuację finansową i zawodową. Jest szczęśliwym mężem i ojcem dwóch córek. Jego hobby to: rolnictwo, praca społeczna, sport i kontakty międzyludzkie. Posiada 17-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych związane z realizacją budżetu i zarządzaniem zespołami ludzkimi oraz od kilku lat współpracuje z wieloma stowarzyszeniami i mieszkańcami. Owocna współpraca przyniosła wiele zrealizowanych wspólnie działań i imprez o zasięgu gminnym. Współpracował jako Przewodniczący Rady Rodziców z zespołem ludzi zaangażowanych w pracę na rzecz szkolnictwa w Gminie Udanin. Jako radny wielokrotnie proponował różne przemyślane rozwiązania i projekty. Jednym z nich jest wprowadzenie Funduszu Sołeckiego, który aktywizuje społeczeństwo i pozwala na realizację wielu projektów. 

Jeśli chcesz czynnie uczestniczyć w przemianach oraz żyć w nowoczesnej i przyjaznej Gminie, musisz pójść na wybory. Nie pozwól, aby ktoś inny zdecydował za Ciebie, jak ma wyglądać nasza Mała Ojczyzna! Zagłosuj 21 października na prawdziwego gospodarza, który otwiera nowe możliwości dla nas Wszystkich.

Materiał wyborczy sfinansowany przez KWW Razem dla Mieszkańców Gminy Udanin

 

 
Najbliższe wydarzenie

Wydarzenie zacznie się za:

Najnowsze artykuły

Koronawirus / statystyki:

Najnowsze komentarze

Mariiola skomentował/a Sportowy weekend w Środzie Śląskiej
eeeee tam, cicho być było sportowo, było fajnie!...
Napisałaś, że jeden głupek pisze pozytywnie o Prezydencie, a nikt tego nie czyta. Okazało się , że T...
I zgadzam się tutaj z Tomkiem rodzice to jak ciołki puszczają te dzieci samopas,szczyt głupoty to je...
Boże blogoslaw patriotom z ziemi Średzkiej Śląskiej.

Lokalne ogłoszenia drobne

09.07.2020 14:49 wrote:

Kupię praktycznie wszystko z Antyków, w każdym stanie, bez specyfikacji : Obrazy, Ikony, Porcelanę, Ceramikę, stare Szkło, przedwojenne Kry…

09.07.2020 09:24 Sprzedam umeblowane mieszkanie wrote:

Sprzedam umeblowane mieszkanie 48,8 m2, I piętro, pełna własność, 2 pokoje, piwnica, ul. Warzyńska, po generalnym remoncie w 2018 r.&nb…

01.07.2020 14:37 wrote:

Jeśli remontujesz, zmieniasz wystrój, sprzedajesz albo kupiłeś mieszkanie, dom, wille, w której są Antyki, różne Poniemieckie przeróżne gra…

29.06.2020 13:32 wrote:

Sprzedam dom wolnostojący, piętrowy, podpiwniczony o powierzchni 125 m2 ulokowany  na działce o rozmiarze 22 arów. Dom znajduje się  w miej…