Wydrukuj tę stronę
Odpowiedź Straży Miejskiej na pismo mieszkańca Środy Śląskiej

Odpowiedź Straży Miejskiej na pismo mieszkańca Środy Śląskiej

23.07. 2019

Straż Miejska w Środzie Śląskiej informuje, że w związku z licznymi skargami mieszkańców, wzmożyła patrolowanie ul. Świdnickiej i Kościuszki w Środzie Śląskiej w związku z nieprzestrzeganiem przez kierowców przepisów ruchu drogowego polegających na niezastosowaniu się do znaku drogowego B-36 i B-39.

Od dnia 11 lipca do dnia 15 lipca 2019 r. ujawniono ok. 20 przypadków popełnienia wykroczenia. W związku z powyższym wystawiono 20 zawiadomień komunikacyjnych, w wyniku których

- nałożono 4 mandaty karne

- 6 osób pouczono

-1 skierowano wniosek do Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej

w pozostałych sprawach prowadzone jest postępowanie wyjaśniające. 

Straż Miejska w Środzie Śląskiej w ramach podjętych działań ma na celu wyeliminowanie ewentualnie zminimalizowanie  popełniania wskazanego wykroczenia. 

Straż Miejska w Środzie Śląskiej