czwartek 06.10.2022

Imieniny: Artura Brunona

// reklama@roland-gazeta.pl // + 48 500 027 343 //Bezpieczna praca z chemicznymi środkami roślinŚrodki ochrony roślin – substancje lub ich mieszaniny oraz żywe organizmy, przeznaczone do ochrony roślin uprawnych przed organizmami szkodliwymi, niszczenia niepożądanych roślin, regulowania wzrostu, rozwoju i innych procesów biologicznych w roślinach uprawnych oraz do poprawy właściwości lub skuteczności tych substancji.Do zakupu środków bardzo toksycznych i toksycznych dla ludzi (I i II klasy) wymagane jest świadectwo ukończenia specjalnego szkolenia, wydanego przez jednostkę szkoleniową, działającą z upoważnienia Wojewódzkiego Inspektora Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Świadectwo ukończenia takiego szkolenia jest ważne przez 5 lat

PRACA Z CHEMICZNYMI ŚRODKAMI OCHRONY ROŚLIN

Ze środkami ochrony roślin mogą pracować wyłącznie dorośli mężczyźni. Nie wolno zatrudniać kobiet i dzieci. Osoby cierpiące na jakiekolwiek schorzenia powinny zapytać lekarza, czy mogą kontaktować się z chemicznymi środkami ochrony roślin. Osoby stosujące oraz nabywające preparaty zaliczane do bardzo toksycznych i toksycznych (I i II klasy) dla ludzi, powinny zostać przeszkolone i legitymować się świadectwem ukończenia szkolenia nt. stosowania i postępowania ze środkami ochrony roślin, do czego zobowiązuje Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. Nr 11 z 27 stycznia 2004 roku, poz. 94). Do pracy ze środkami ochrony roślin nie należy przystępować na czczo, natomiast w czasie pracy nie wolno jeść, pić, palić. Dopuszcza się spożywanie posiłków oraz palenie tytoniu tylko w czasie przerw w pracy, po uprzednim zdjęciu wierzchnich ochron indywidualnych, umyciu rąk i twarzy oraz przepłukaniu jamy ustnej wodą pitną, jednak w odległości nie mniejszej niż 50 m od miejsca stosowania środków ochrony roślin lub nawozów od strony nawietrznej. Nie wolno kontaktować się z chemicznymi środkami ochrony roślin po wypiciu choćby jednego kieliszka alkoholu (piwa, wina czy wódki).

STOSOWANIE CHEMICZNYCH ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

1) W pobliżu opryskiwanego pola nie powinny znajdować się zwierzęta i ludzie nie przygotowani do kontaktu ze środkami ochrony roślin;

2) Należy pamiętać o okresie prewencji dla pszczół. Nie wolno stosować środków ochrony roślin w czasie kwitnienia roślin odwiedzanych przez pszczoły;

3) Dla bezpieczeństwa wszystkich należy na opryskanym polu postawić tablicę ostrzegawczą z nazwą użytego środka chemicznego, klasą toksyczności, datą opryskiwania i datą upływu karencji;

4) Należy prowadzić ewidencję wykonywanych zabiegów i przechowywać ją conajmniej dwa lata od dnia wykonania zabiegu (obowiązek ustawowy);

5) Środki ochrony roślin należy stosować tylko sprzętem sprawnym technicznie, który użyty zgodnie z przeznaczeniem, nie tylko zapewni skuteczne zwalczanie organizmów szkodliwych, ale również nie spowoduje szkodliwego wpływu na zdrowie ludzi i zwierząt;

6) Opryskiwacz ciągnikowy należy badać co 3 lata w wyspecjalizowanych jednostkach upoważnionych do tego celu przez Wojewódzkiego Inspektora Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (obowiązek ustawowy).

7) Podczas pracy ze środkami ochrony roślin należy używać odzieży ochronnej.

ZAKOŃCZENIE PRACY ZE ŚRODKAMI OCHRONY ROŚLIN

1) Sprzęt, także zmechanizowany należy dokładnie wymyć, nie wolno tego jednak robić w pobliżu budynków mieszkalnych, inwentarskich;

2) Nadmiar cieczy użytkowej oraz wodę użytą do mycia aparatury, należy rozproszyć na opryskanym polu;

3) Resztki środków ochrony roślin oraz puste opakowania, należy przechowywać w specjalnych miejscach wyznaczonych przez władze terenowe w sposób uniemożliwiający skażenie otoczenia;

4) Opróżnionych opakowań po zużytych środkach ochrony roślin nie można wykorzystywać do innych celów, zgodnie z polskim prawem użytkownicy środków ochrony roślin zobowiązani są do zwrotu opakowań po tych produktach do punktu sprzedaży;

5) Odzież roboczą, należy zmieniać bezpośrednio po zakończeniu wykonywanych zabiegów, niezależnie od faktu używania odzieży ochronnej;

6) Odzieży ochronnej nie wolno prać z innymi ubraniami;

7) Po zakończeniu prac, należy dokładnie wymyć całe ciało dużą ilością ciepłej wody z mydłem i wypłukać usta.

PRZYPADEK ZATRUCIA CHEMICZNYMI ŚRODKAMI OCHRONY ROŚLIN

Bez względu na nasilenie objawów zatrucia skontaktuj się z lekarzem w ośrodku zdrowia lub wezwij pogotowie ratunkowe.

JEŚLI ZATRUCIE NASTĄPIŁO PRZEZ:

l) Skórę – włóż rękawice gumowe i zdejmij zanieczyszczone ubranie. Umyj skórę dużą ilością letniej wody (najlepiej z mydłem). Usuń resztki trucizny.

2) Układ oddechowy - wynieś zatrutego poza zasięg oddziaływania trucizny. Rozluźnij odzież. Okryj go przed oziębieniem i osłoń przed słońcem.

3) Układ pokarmowy - jeśli od chwili zatrucia upłynęło nie więcej niż 6 godzin, spróbuj wywołać wymioty poprzez podanie dużej ilości wody (dwa i więcej litrów) lub roztworu soli kuchennej (1 łyżka na szklankę wody) oraz podrażniaj tylną ściankę gardła. W razie potrzeby podaj solankę jeszcze dwukrotnie (co 10-15 min.). Zaaplikuj doustnie parafinę w płynie, aby zapobiec wchłanianiu się trucizny z układu pokarmowego, a jeśli nie ma biegunki – podaj sól gorzką (1 łyżka na szklankę wody).

Jeżeli zatruty jest nieprzytomny, nie wolno niczego podawać do picia i jedzenia, ani wywoływać wymiotów.

Pamiętajmy, aby w każdym gospodarstwie znajdowała się apteczka pierwszej pomocy.

PT KRUS W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

Źródło:
  • Jola powiedział(a) Więcej
    Jak to za co ?! Za działanie niezgodne z obowiązującymi przepisami tj chociażby za wysyłanie dzieci zdrowych na kwarantanne !!!! I zasłanianie... 2 godziny temu.
  • Kola powiedział(a) Więcej
    Ruciński nadaje się do gry w kulki a nie do rządzenia miastem. 3 godziny temu.
  • Paweł Rosenbeiger powiedział(a) Więcej
    I pomyśleć, że wszystko zaczęło się od Uchwały Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej Nr LV/532/22 z dnia 2 marca 2022 roku w sprawie... 10 godzin temu.

Lokalne ogłoszenia drobne

03.10.2022 08:31 wrote:

KUPIĘ ANTYKI - PRZED I POWOJENNE STAROCIE - DZIEŁA SZTUKI DAWNEJ za GOTÓWKĘ ! Mniejsze Meble, Obrazy i Obrazki, Ikony, Witraże, Porcelanę…

20.07.2022 10:16 wrote:

KUPIĘ ANTYKI / STAROCIE / DZIEŁA SZTUKI - DOJEŻDŻAM - PŁACĘ z góry GOTÓWKĄ - ZADZWOŃ !!! Kupię Stare Obrazy, Obrazki, Ikony, Ramy, Sztućce,…

10.07.2022 14:14 wrote:

Oddam dwie papużki faliste, parka, z całym wyposażeniem. Ptaki mają ok. roku, są zdrowe i zadbane. Tel. 696132306…

08.07.2022 19:01 wrote:

Poszukuję ekipy budowlanej do tynkowania elewacji + przyziemie, na budynku mieszkalnym w Środzie Śląskiej. Tel. 602481432.…