czwartek 26.05.2022

Imieniny: Filipa PaulinyLVIII Sesja Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej (na żywo)
Na dzisiejszej Sesji Rady Miejskiej przedstawione zostanie m.in. sprawozdanie z działalności oraz ocena zasobów pomocy społecznej GOPS w Środzie Śląskiej za 2021 rok.

Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr LV/21 z sesji Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej odbytej w dniu 2 marca 2022 roku.
4. Usprawiedliwienia radnych.
5. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2021 r.
6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Środzie Śląskiej za 2021 rok.
7. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2021 rok.
8. Podjęcie uchwał.
9. Interpelacje i zapytania.
10. Sprawozdanie Burmistrza Środy Śląskiej z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej za I kwartał 2022 roku.
11. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Środy Śląskiej w okresie między sesjami.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zakończenie sesji.

Wykaz projektów uchwał do podjęcia na sesji Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej w dniu 30 marca 2022 roku

1. Projekt uchwały nr 45/2022 – w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu w trybie bezprzetargowym na okres do 10 lat na terenie miasta Środa Śląska.
2. Projekt uchwały nr 46/2022 – w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Środa Śląska.

Media

  • Ja powiedział(a) Więcej
    Są to środki z programów rządowych 3 godziny temu.
  • Norbi powiedział(a) Więcej
    Ruciński nie może pochwalić się żadnym sukcesem i przypisuje sobie czyjeś zasługi. To stary jego numer. 4 godziny temu.
  • Policjant powiedział(a) Więcej
    Teraz dorośli obywatele powinni to odpracować. 4 godziny temu.

Lokalne ogłoszenia drobne

16.05.2022 15:56 wrote:

Szukam pomieszczenia do wynajęcia o wymiarach min. 2x8 metrów i wysokości min 3,2 metrów na ternie Środy Śląskiej. Kontakt: 515792001.…

20.04.2022 12:30 wrote:

KUPIĘ ANTYKI - STAROCIE - DZIEŁA SZTUKI - Stare PAMIĄTKI, Wartościowe DROBIAZGI - Różności !Kupię przeróżne Antyki - Starocie z Domu, Miesz…

11.04.2022 10:20 wrote:

Jeśli chcesz szybko sprzedać stare Obrazy, Obrazki np. z likwidacji kolekcji, może po dziadkach, ze strychu, mieszkania, domu, może zawadza…

08.03.2022 12:05 wrote:

Cześć, dzisiaj tj 8.03 około 10:30, w okolicy Kościuszki 42 znalazłem klucze, Kontakt do mnie :  5(x)7(x)8(x) 9(x)1(x)7(x)  6(x)6(x)7(x) …